TÜSEV Ailesinin Yeni Üyesi, Bulgurcu Vakfı Oldu

Mühendislik alanında okuyan kız öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarında destek olma amacıyla faaliyet gösteren Bulgurcu Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’na (TÜSEV) üye oldu. Bulgurcu Vakfı, TÜSEV çatısı altında daha geniş kitlelere ulaşabilecek, sürdürülebilir projeler gerçekleştirebilecek, yerel ve uluslararası düzeyde hem daha güçlü hem de daha etkin bir sivil toplum aktörü haline gelecek.

Kadın mühendisleri hayatın her alanında var olduğunu görmek ve onları bu yolda desteklemek amacıyla kurulan Bulgurcu Vakfı, eğitimlerinden itibaren kız öğrencileri destekleyerek, kariyer yolcuklarında onların yanında oluyor. Bu kapsamda daha fazla öğrencinin hayatına dokunmayı, misyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı, etkisini artırmayı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeyi amaçlayan Bulgurcu Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) üyesi oldu.

Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından, üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulan TÜSEV; destekleyici yasal ve mali ortamın yaratılması, stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesi gibi konularda STK’lara destek oluyor. Başvuru sonunda gerekli kriterleri sağlayarak, TÜSEV ailesinin yeni üyesi olmaya hak kazanan Bulgurcu Vakfı, üyelikle birlikte daha güçlü ve itibarlı bir sivil toplum yapısının oluşturulmasına kolektif bir şekilde katkı sağlamayı hedefliyor.

Bulgurcu vakfı, uluslararası projelerden esinlenerek kendi faaliyetlerini geliştirebilecek

Bulgurcu Vakfı, TÜSEV üyeliğiyle birlikte, kamu politikalarının oluşumunda daha aktif rol alacak ve STK’ların bu süreçlerde daha etkili olmasını sağlayabilecek. Devlet ile STK’lar arasındaki iş birliğini artırarak, daha kapsayıcı ve toplum yararına politikaların geliştirilmesine katkıda bulunabilecek. TÜSEV tarafından sunulan ortak platformlar aracılığıyla, uluslararası düzeyde başarılı uygulamalar ve deneyimler paylaşılabilecek. Bu sayede, Bulgurcu Vakfı, küresel alanda tanınan ve başarılı bulunan projelerden esinlenerek kendi faaliyetlerini geliştirme fırsatı bulabilecek. Bulgurcu Vakfı’nın tanınırlığını artacak ve vakfın global sivil toplum ağına entegre olması sağlanacak. Uluslararası iş birlikleri ve projelerde yer alma imkânı sunulmasıyla vakfın etki alanı genişleyecek. Bulgurcu Vakfı, TÜSEV’in savunduğu politikalar ve stratejiler ile faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebilecek.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler