Kooperatif ve Sosyal Girişimlere Yönelik Destek Programı

Kooperatif ve Sosyal Girişimlere Yönelik Destek Programımızın yeni dönem başvuruları açıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen programımıza son başvuru tarihi 20 Mart 2024.

Kooperatif ve Sosyal Girişimlere Yönelik Destek Programımızın yeni dönem başvuruları açıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen programımıza son başvuru tarihi 20 Mart 2024.

Kooperatif ve sosyal girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan desteklerden faydalandığı programın 4. yılında, yeni ortaklarımızı belirlemek için başvuruları almaya başladık. Program, Türkiye genelindeki kooperatif ve sosyal girişimlerin katılımcı, demokratik, adil ve sürdürülebilir gelir modellerine sahip olabilmelerini desteklemeyi hedeflerken, çok kültürlü yapıların uyumuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2024
Başvuru Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 15 Nisan 2024

Destek Programının Kapsamı Nedir?

Bu program, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren, yerel topluluklar ile geçici koruma veya uluslararası koruma altındaki mültecileri barındıran kooperatif ve sosyal girişimlere odaklanmaktadır.

Program kapsamında, uygunluk kriterlerine göre seçilen organizasyonlara çeşitli destekler sunulacaktır. Bu destekler arasında kurumsal kapasitenin iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri, sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve gelir getirici faaliyetlere yönelik ayni destekler yer alacaktır. Sağlanacak destekler, kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecektir.

Programın Hedefi Nedir?

Programın hedefi, çok kültürlü kooperatif ve sosyal girişimlerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmak ve bu kuruluşlar arasındaki iş birliği ve dayanışmayı desteklemektir. Bu sayede, kooperatifler ve sosyal girişimlerin organizasyonel sürdürülebilirliğinin artırılması, topluluklar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Programa Başvuru Kriterleri

  • Başvuran organizasyonlar, sosyal girişim niteliğine imkân veren bir tüzel kişi olmalıdır:
  • Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeler,
  • Kooperatifler,
  • Sosyal etki yaratmayı amaçlayan şirketler (anonim, kolektif, limited, komandit)
  • Başvuran organizasyonlar, geçici koruma ve/veya uluslararası koruma altındaki mültecileri ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak bir arada bulundurmalıdır.
  • Başvuran organizasyonlar, elde edilen kârı (pozitif gelir-gider farkının) üyelerine ya da ortaklarına dağıtmadığını veya dağıtımın sınırlandığını kanıtlamalıdır (ticaret şirketler ve kooperatifler için).
  • Ana sözleşmesinde/tüzüğünde/esas sözleşmesinde gelir getirici bir faaliyet tanımı bulunmalıdır.

Başvuru El Kitabı’na ulaşmak için tıklayın

Detaylı Bilgi ve İletişim

Pelin Olgar, Proje Yöneticisi
[email protected]

Selin Havare, Proje Sorumlusu
[email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler