Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin Prestijli Genişleme Aday Üyeliğine Seçildi!

ürkiye Avrupa Vakfı (TAV), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin Prestijli Genişleme Aday Üyeliğine Seçildi!

Avrupa’nın kapsayıcı ve demokratik bir geleceğe olan inancını destekleyen önemli bir adım olarak, Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) tarafından genişleme aday üyesi olarak seçildi.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite’sinin AB’ye aday ülkelerden sivil toplum temsilcilerini (STK) çalışmalarına dahil etme kararı uyarınca Türkiye’den 15 kişi Komitenin uzman ekibine seçildi. Aday ülkelerin temsilcileri, AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin Genel Kuruluna, çalışma gruplarına katılacaklar.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, bir AB resmi kurumu olarak; Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ile AB Komisyonuna görüş ve bilgi raporları hazırlıyor. Üyeleri, AB ülkelerinin işverenleri, sendikacıları ile sosyal, mesleki, ekonomik ve kültürel kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor.

Bu gelişme, TAV’ın Türkiye’de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini savunma konusundaki kararlı ve sürekli çabalarının uluslararası düzeyde tanınması anlamına geliyor. TAV Genel Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik ALTINOK, EESC tarafından genişleme aday üyesi olarak seçilmenin getirdiği yeni sorumluluk ile, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında daha güçlü bir diyalog ve işbirliği kurma, aynı zamanda ortak değerler üzerine inşa edilmiş daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleme yolunda kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde TAV’ın katkılarına vurgu yapan TAV Genel Sekreteri Emre GÜR “Türkiye Avrupa Vakfı olarak son 10 senedir hayata geçirdiğimiz “Yönetişim ve Katılım” programı altında yürüttüğümüz “Sivilog”, “AB İzleme Ağı” ve en son kurulmuş olan “Sivil Toplum Diyaloğu Ağı” gibi projelerimizle AB katılım sürecindeki ülkelerin STK’larının daha aktif yer almasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda en son düzenlediğimiz Avrupa Türkiye Sivil Toplum Forumu kapsamında temaslarda bulunduğumuz EESC ile de Türkiye’den STK’ların katılımını bu gruba seçilmiş olan STGM ve TÜSEV gibi partnerlerimizle ele almıştık. Çabalarımızın dönüştüğü yer yapılan projelerin değerini göstermek açısından büyük önem arz ederken, Türkiye’den STK’ların da daha aktif bir şekilde katkı sağlamasına sonunda katkıda bulunacaktır.” dedi.

1957’de kurulmuş olan EESC, AB’nin karar alma süreçlerinde çeşitli sektörlerden gelen tavsiyelere yer vererek, Avrupa genelinde sivil toplum örgütlerinin gelişiminde aktif rol almalarını sağlama hedefini güçlendirir. EESC’nin geniş üye yapısı, işveren birliklerinden sanayi kuruluşlarına, ticaret odalarından sendikalara ve çeşitli sivil toplum örgütlerine kadar uzanır, böylece Avrupa’nın çeşitliliğini ve zenginliğini temsil eder.

TAV’ın EESC’nin genişleme aday üyesi olarak seçilmesi, Türkiye’nin AB sürecinde etkin bir rol oynaması için yeni kapılar açarken, aynı zamanda Türkiye’deki demokratik gelişmeler üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu seçim, TAV’ın AB mevzuatının önemli bir bölümü üzerine görüş bildirme ve bu süreçte dış katılımcı olarak yer alma fırsatını sunarak, Türkiye ve AB arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

15 Şubat 2024’de gerçekleşen resmi tören kaydına linkinden ulaşılabilir.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), AB’nin karar alıcılarına tavsiyelerde bulunmak ve Avrupa’nın gelişiminde sivil toplum örgütlerinin ve ağlarının etkili olmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), insanlığın ortak değerlerini koruma ve geliştirme, demokrasi ve insan hakları gibi ilkeleri destekleme amacı güden bir kuruluştur.

Komiteye seçilen diğer isimler:

Türkiye Avrupa Vakfı – Mehmet Emre Gür

İstanbul Ticaret Odası (İTO) – Senem Erdoğan

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) – Çiğdem Nas

Habitat Derneği – Gökçe Nil Akar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) – Özgür Burak Akkol

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) – Kıvanç Eliaçık

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) – Ergün Atalay

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) – Ali Yalçın

HAK-İŞ Konfederasyonu – Mahmut Arslan

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu – Önder Kahveci

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) – Seniye Nazik Işık

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) – Güneş Engin Karamancı

Kadın Girişimciler Türkiye Derneği (KAGİDER) – Esra Bezircioğlu

Türk Konfederasyonu Esnaf ve Sanatkarlar (TESK) -BendeviPalandöken

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler