Yaşlılar İçin Dijital Haklar: Birlikte Güçlüyüz: Diyalog Toplantısı

Yaşlılar İçin Dijital Haklar: Birlikte Güçlüyüz: Diyalog Toplantısı

Dijital Haklara Erişim İnisiyatifi, Türkiye’de dijital hakların birer insan hakkı olduğu gerçeğinden hareket eden aktivistlerin öncülüğünde kurulmuştur. Mahremiyet/ özel hayatın gizliliği, eğitim, siyasi katılım, çalışma, erişilebilirlik ve diğer birçok hakkımızdan yararlanma şeklimiz, dijital araçlara erişimimiz ve bundan en iyi şekilde yararlanma becerilerimiz tarafından şekillenmektedir. Dijital çağa geçtiğimiz günümüzde yukarıda tanımladığımız durumun kimseyi geride bırakmayan sadece bir dijital geçiş olduğundan emin olmamız gerekmektedir. Bu amaç çerçevesinde hedef kitlemiz yaşlılardır. Yaşlıların dijital içermelerini desteklemek ve bu alanda yaşlıların dijital ortamda daha güvenli yer almalarına yönelik alanlar yaratmak için gündem yaratmaya çalışıyoruz.

(TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %10,2’dir. Bu oran 2030 yılında %14,2’ye, 2050 yılında ise %22,6’ya yükselmesi beklenmektedir. Dijital teknolojiler, yaşlıların hayatının her alanında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim, sağlık, finans, iletişim gibi alanlarda dijital teknolojileri kullanan yaşlıların sayısı artmaktadır. Ancak, yaşlıların dijital teknolojilere erişimi ve kullanımı konusunda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan birisi, dijital teknolojilerin yaşlılar için erişilebilir olmamasıdır. Yaşlılar için tasarlanmış dijital ürünler ve hizmetler sınırlıdır. Bu ürünler ve hizmetler, yaşlıların fiziksel ve bilişsel özelliklerini dikkate almayan tasarımlara sahiptir. Bu sorunlar, yaşlıların dijital haklarının korunması, geliştirilmesi ve dijital alanda yaşlı ayrımcılığının önlenmesini zorlaştırmaktadır.

9-10 Mart 2024 tarihlerinde İzmir’de farklı sivil toplum temsilcileri ve aktivistlerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Yaşlılar İçin Dijital Haklar: Birlikte Güçlüyüz” diyalog toplantısı ile;

-Yaşlıların dijital teknolojilere erişimini ve kullanımını kolaylaştırmak için çözüm önerileri geliştirmek, 

-Yaşlılar için erişilebilir dijital ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik etmek, 

-Dijital alanda yaşlı ayrımcılığını önlemek için politika geliştirmeye katkı sağlamak hedeflenmekledir.

Toplantıda genel olarak üzerinde durulacak konular şu şekilde belirtilebilir:

Oturum 1: Yaşlıların dijital haklarının durumu: Bu oturumda, yaşlıların dijital haklarının mevcut durumu tartışılacaktır.

Oturum 2: Yaşlıların dijital okuryazarlık düzeyleri: Bu oturumda, yaşlıların dijital okuryazarlık düzeylerinin artırılması için yapılması gerekenler tartışılacaktır

Oturum 3: Yaşlılar için erişilebilir dijital ürünler ve hizmetler: Bu oturumda, yaşlılar için erişilebilir dijital ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Oturum 4: Dijital alanda yaşlı ayrımcılığı: Bu oturumda, dijital alanda yaşlı ayrımcılığının önlenmesi için yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Kapanış oturumu: Toplantıda alınan kararlar ve öneriler özetlenecektir.

*Yaşlılar İçin Dijital Haklar: Birlikte Güçlüyüz Diyalog Toplantısı 9-10 Mart 2024 tarihleri arasında yüz yüze İzmir’de gerçekleştirilecektir.

*Diyalog programını destekleyen online buluşmalar diyalog toplantısına katılacak katılımcılar ile ortak bir takvim çerçevesinde belirlenecektir.

Kimler Katılabilir?

-Hak temelli ve yaşlı hakları odaklı yaklaşımını benimseyen,

-Dijital okuryazarlık temasına ilgi duyan ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen,

-Toplantı çıktılarının yaygınlaştırılması ve savunuculuğunun yapılması motivasyonuna sahip olan

-Yaşlı hakları alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan kişiler, 

-Toplantı sonrasında kurulacak “Yaşlılar İçin Dijital Haklar Topluluğu” nda yer alma motivasyonu taşıyan kişiler,

diyalog toplantısı programına başvuru yapabilirler.

*Ulaşım, Konaklama ve Yeme-İçme Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir. Bütçe uygunluğuna göre karayolu ile seyahat desteklenecektir. Başvuru sahipleri bu bilgi gözeterek başvurularını gerçekleştirmelidir. 

Başvurular 10 Şubat 2024 zamanına kadar kabul edilecektir. 13 Şubat 2024 tarihinde başvuru sonuçları açıklanacaktır.

Seçilen katılımcılara detaylı bilgi paketi gönderilecektir.

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru Formu

https://docs.google.com/forms/d/1DF1enextRIEUwhZOzsmY8GKDjJCxTFVaz5hXhye8x0U/edit 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler