Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaç Bedelleri SGK’dan Alınarak Hastaya Verilecek!

Sağlık Hakkı Derneği‘nin takip ettiği davada, kanser tedavisinde kullanılan Pembrolizumab etken maddeli “Keytruda” isimli ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması talebinin kabul edildi!

Yapılan yargılamada, tedavi başlangıcında hasta tarafından yapılan ilaç bedel ödemelerinin; BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, TC Anayasası, 5510 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuatlar gereği genel sağlık sigortasından doğan sağlık hizmetleri ve diğer haklardan yararlanmanın; sigortalı için bir hak olması ve bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamanın davalı idarenin yükümlülüğünde bulunması gerekçeleriyle davacıya iadesine karar verilmiştir.

Bu emsal karar sayesinde kanser tedavisi gören hastaların yapmış oldukları ilaç bedel ödemelerinin kendilerine iadesinin mümkün olduğunu, SGK’ya yapacakları başvuru akabinde açacakları dava ile bedel iadesi alabileceklerini hatırlatarak, Sağlık Hakkı Derneği’nin dileyen kişilerle gerekçeli kararı paylaşabileceklerini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler