UNFPA-STGM Ortak Eğitim Videoları Yayında

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) 2021’in Mart ayında hazırladığı Türkiye’deki erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarına ilişkin araştırmaya göre, Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’i, kız çocuklarının en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşünüyor. Bu algıya karşın veriler ise Türkiye’de 20 – 24 yaşları arasındaki kadınların 18 yaşından önce evlendirilme oranının yüzde 15 olduğunu söylüyor.

Türkiye’de özellikle kadın ve çocuk alanında çalışan sivil toplum yapılanmaları çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. STGM de çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin (ÇYEZE) önlenmesi alanında çalışan STÖ’lerin kapasitesini geliştirmek üzere Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte çalışıyor.

STGM, ikinci uygulama dönemine başlayan “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında doğrudan çalışan veya çocuk hakları, kadın hakları, mülteci hakları, halk sağlığı gibi konuyla ilgili alanlarda çalışan STÖ’ler için bir dizi eğitim videosu yayınladı.

Bu eğitim videolarında çocuk yaşta zorla evliliklerle mücadele alanına ilişkin kavramlar,  kaynak geliştirme, dijital ve kurumsal kapasitenizi güçlendirmek için dijital içerik, sosyal medya iletişimi, gönüllülük, yönetişim, stratejik planlama, ölçme ve izleme gibi başlıklar videolar yer alıyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler