Dünya Gönüllüler Günü’nde Borusan’dan Borusan Gönüllülük El Kitabı

Borusan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde ‘Gönülden bir iyiliğe ben varım’ sloganıyla Borusan Gönüllülük El Kitabı’nı yayınladı. El kitabında gönüllülük modellerinden rol ve sorumluluklara, bir kurumsal gönüllülük programının başarı kriterlerinden gönüllülük modelleri ve faydalarına kadar pek çok başlığa yer veriliyor.

Borusan, tüm süreçlerinde olduğu gibi Kurumsal Gönüllülük Programı’nda da sürdürülebilirliği odağına alıyor. Okyanus Gönüllü Borusanlıların liderliğinde yürütülecek projelerde toplumsal sorunlar için çözüm üretmeyi ve tüm paydaşlara değer yaratmayı amaçlayan Borusan, sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında gönüllülük projeleri yürütüyor.

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına değer yaratmayı amaçlayan Borusan, bu doğrultuda ‘Gönülden bir iyiliğe ben varım’ sloganıyla Borusan Gönüllülük El Kitabı’nı hayata geçirdi. Bu rehber ile Borusan Grubu bünyesinde kurumsal gönüllülük modeli, kapsamı, öncelik alanları, genel uygulama prensipleri, raporlama ve sürdürülebilirlik stratejisi ile ilişkisini tanımlayabilmek ve Okyanus Gönüllü Borusanlıların yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

Hazırlanan el kitabında gönüllülük modellerinden rol ve sorumluluklara, bir kurumsal gönüllülük programının başarı kriterlerinden gönüllülük modelleri ve faydalarına kadar pek çok başlığa yer veriliyor.

“Gönüllülük çalışmaları toplumsal konuda bireyleri bilinçlendiriyor”

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan olarak gönüllülük projelerine çok değer verdiklerini ve Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu ile çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını ifade ediyor: “Hazırladığımız el kitabı Borusan’daki gönüllülük yolculuğunun yanı sıra kurumsal gönüllülük üzerine kıymetli bilgiler de sağlıyor. Gönüllülük projeleri sosyal farkındalık ve sorumluluk duygusu yaratırken birçok toplumsal konuda bireyleri bilinçlendiriyor. Bununla birlikte özellikle yeni kuşağın iş-yaşam dengesi ihtiyacına katkıda bulunuyor, çalışan motivasyonuna katkı sağlıyor ve pozitif çalışma ortamı yaratıyor. Gönüllülük çalışmaları çalışanlarımızın aileleri ile iletişimi güçlendirirken iç iletişime de katkı sağlıyor. Bütün bunların sonucunda ise toplum için nitelikli sosyal hizmet, sosyal fayda sağlıyor ve toplumda gönüllülük bilincinin artması için uygun zemini güçlendiriyor.”

Okyanus Gönüllü Borusanlılar toplumsal sorunlar için projeler geliştiriyor

Borusan, gönüllülük çalışmalarını 2008 yılında kurduğu Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu ile sistematik ve kurumsal bir hale getiriyor. Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini gönüllülük yaklaşımıyla değerlendirmeleri ve sosyal fayda projeleri ile topluma katkı sağlamaları amacıyla kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, toplumsal sorunlar için projeler geliştirirken eğitimden kültür ve sanata, iklim krizinden eşitsizliklerin azaltılmasına kadar pek çok farklı alanda gönüllülük projeleri yürütüyor. Ayrıca Borusan çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine katılabilmeleri için 3 gün “gönüllü izin” hakları da bulunuyor.

Borusan Gönüllülük El Kitabı’na ulaşmak için tıklayın.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler