Ulusal Uyku Vakfı, Galaxy Watch4’ün Uyku Takibi Verilerinin Doğruluğunu Onayladı

Ulusal Uyku Vakfı’nın (NSF) tıp dergisi Sleep Health tarafından yayınlanan bir araştırma, Galaxy Watch4 akıllı saatlerin Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) rahatsızlığının ölçümlenmesinde kullanılabileceğini orta koydu. Çalışmada, Galaxy Watch4 gibi bileğe takılan cihazların, deneme hastalarında oksijen seviyelerini doğru ve sürekli olarak ölçebildiği ve kullanıcıların toplanan bu verileri analiz ederek, OSA taraması yapabildiklerini belirtiyor.

Araştırma kapsamında; Samsung Tıp Merkezi[1] ve Samsung Electronics tarafından ortak bir araştırma ekibi oluşturuldu. Araştırma ekibi, Galaxy Watch4 tarafından yapılan SpO2 (kandaki oksijen değeri)  ölçümleriyle, polisomnografi (PSG) SpO2 ölçümü ve uyku sağlığı takibinde kullanılan uyku apnesi düzeyleri gibi diğer geleneksel uyku izleme yöntemleriyle karşılaştırdı. Araştırma kapsamında, 13-44 yaş aralığında uyku bozukluğu yaşayan 97 yetişkin[2] takip edildi. Katılımcılara normal, hafif, orta veya şiddetli OSA[3] teşhisi kondu.

Galaxy Watch4, yüksek maliyetli işlemleri ve hastaneye gitme gereğini ortadan kaldırdı

Araştırmacılar, Galaxy Watch4’ü ve parmak ucuna yerleştirilen geleneksel sistemi aynı anda kullanarak SpO2 ölçümleri gerçekleştirdi. Daha sonra her iki yöntemden elde edilen bulgular karşılaştırıldı. Galaxy Watch4’ün uyku sırasında oksijen doygunluğunu doğru bir şekilde ölçtüğü ve OSA taraması için kullanılabileceği kanıtlandı. Araştırmada ayrıca, Galaxy Watch4’ün günlük uyku düzeninin doğrudan giyilebilir bir cihaz üzerinden takibini sağlayarak, geleneksel ölçüm araçlarının beraberinde getirdiği yüksek maliyetli ve hastane bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin azaltılmasını sağlayabileceği sonucuna varıldı.

Galaxy Watch4 kandaki oksijeni (SpO2) nasıl ölçüyor? 

Samsung Galaxy Watch4’ün alt bölümünde yer alan, doğrudan tene temas eden yansıtıcı özellikli nabız oksimetre modülü, kandaki (SpO2) oksijen doygunluk seviyelerinin ölçülmesinde kullanılıyor.

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) nedir?

OSA, genel yetişkin nüfusunun yüzde 38’ini etkilediği tahmin edilen, yaygın görülen bir uyku bozukluğu tipi olarak öne çıkıyor. Bozukluğun nedeni genellikle uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolu obstrüksiyonu (tıkanıklığı) ile ilgili olup, oksijenin desatürasyonu, uyku bölünmesi ve sempatik aktivitede artışla sonuçlanmaktadır. Orta yaş grubundaki erkeklerin yüzde 50’sinde, aynı yaş grubundaki kadınlarınsa yüzde 25’inde orta ila şiddetli düzeyde OSA rahatsızlığı olduğu tahmin ediliyor.

[1] Samsung Tıp Merkezi (SMC), Kore’nin en ünlü hastanesidir. Kuruluşundan bu yana SMC, tedavi, araştırma, eğitim ve tıbbi hizmet gibi birçok alanda önemli tıbbi gelişim alanlarında çalışmaktadır.

[2] 97 yetişkin katılımcının 74’ü erkek, 23’ü kadındı.

[3] Katılımcılar, PSG sonuçlarına göre dört OSA grubuna ayrıldı: normal (AHI <5/h), hafif (5≤ AHI <15/h), orta (15≤ AHI <30/h) ve şiddetli (AHI ≥30/h)

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler