Alternatif Bakım Çalıştay Raporu Yayımlandı

Hayat Sende Derneği tarafından hayata geçirilen ve çocuk koruma alanında istatistikleri ve raporları içeren alternatifbakim.org veri tabanının geliştirilmesi için düzenlenen çalıştayın raporu çıktı. Raporda çocuk koruma alanında veri toplamanın önemine, alanda karşılaşılan güçlüklere ve sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin deneyimlerine yer verilmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Family for Every Child Ağı ve Etkiniz tarafından desteklenen Alternatif Bakım Veri Tabanı koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireyler alanında izleme ve savunuculuk yapılması amacıyla 2021 yılında kurulmuştur. Türkiye’de koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireylere ilişkin veriler alanın ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu veri tabanı ile çocuk koruma sistemi içinde farklı özellik ve ihtiyaçları bulunan çocuk ve gençlerin görünürlüğünün artırılması, ihtiyaçlarının ve sorunlarını öne çıkarılması hedeflenmektedir. Veri tabanı aracılığıyla Türkiye’de çocuk koruma sistemine ilişkin izleme ve raporlaştırma yapılmaktadır.

Veri tabanında yer alan istatistiki veriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazılı basına yansıyan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı yayınlardan elde edilmektedir. Betimleyici veriler ise ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan raporlar, akademik çalışmalar, uzman görüşleri, haber örnekleri, stratejik davalama örneklerinden oluşmaktadır.

Veri tabanına koruma altında yetişmiş bireyler ve sivil toplum kuruluşları da her zaman veri paylaşımında bulunabilmektedir. Bunun için veri paylaşımı platformundan bilgi girişinde bulunabilirler.

Ayrıntılı bilgi ve destek için [email protected]

Alternatif Bakım Veri Tabanının Tanıtımı ve Geliştirilmesi Çalıştayı Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler