Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İşbirlikleri” raporunu tanıttı.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı(TESEV) “Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İşbirlikleri” raporunu tanıttı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, ve TESEV iyi yönetişim danışmanı Fikret Toksöz’ün açılış konuşmasını yaptığı tanıtımda, yazar Ulaş Bayraktar raporun bulgularını sundu. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Kooperasyon ve İletişim Birimi Şefi Akif Burak Atlar ve Yereliz Derneği’nden Simten Birsöz’ün katıldığı panelde demokratikleşmenin yerelden ve sivil toplumun güçlenip yerel yönetimlerle işbirliğini artırmasıyla ilerleyebileceği vurgulandı.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin!sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Bekir Ağırdır’ın “Demokratikleşme, yönetim anlayışından yönetişime dönüşüm ve sivil toplumun yeni rolü” başlıklı bir değerlendirmesinin de bulunduğu rapor, yerel ölçekte katılımcı ve şeffaf bir yönetişim anlayışının hayata geçmesine engel teşkil eden sorunları aşmak için aşağıdaki politika ve faaliyetleri öneriyor:

1. Yerel yönetimlerin işleyişini daha şeffaf kılmak adına kurumsal bilgiye erişimin kolaylaştırılması;

2. Sivil toplum alanında daha geri planda ve atıl görülen yardım temelli sivil toplum örgütlerinin politika süreçlerine müdahil olabilmesinin sağlanması;

3. Sivil topluma ilişkin mevzuat sadeleştirilmesi ve mevcut olanların ruhu ve kapsamına dair eğitimlerin düzenlenmesi;

4. Sivil toplum örgütlerinin ana iletişim mecrası gibi görülen sosyal medyanın daha işlevsel olabilmesi için filtreleme ve bilgilendirme imkânları yaratılması;

5. Genç ve proje hazırlama konusunda bilgili kesimlerin sivil toplum örgütlerinde daha fazla yer alabilmesi için özendirici politikaların geliştirilmesi;

6. Kurumsallaşma için gerekli raporlama ve arşivleme pratiklerinin kolaylaştırılması;

7. Kamu politikalarının daha erişilebilir ve anlaşılır kılınması;

8. Sivil toplum örgütlerinin aralarındaki iş birliklerinin teşvik edilmesi;

9. Kent konseylerinin doğrudan halka ulaşmasının sağlanması;

10.Tüm bu politikalara hizmet edecek dijital bir platformun tasarlanıp, hayata geçirilmesi.

Raporu buradan indirebilirsiniz

TESEV, halen, bu raporun önerileri ışığında, belediye verisinin izleme, değerlendirme ve sivil toplumla işbirliğini artırmak için kullanılacak bir dijital katılım aracı geliştirmektedir.

Rapor, TESEV’in, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında yürüttüğü Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) projesi dahilinde yayınlandı. TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları Şişli Belediyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise Denge Denetleme Ağı’dır.Proje, Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Sinop, Van, ve Yalova illerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve belediyelerin katılımıyla uygulanmaktadır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler