HIV ile yaşayanlar için Akran Danışmanlığı Psikososyal Destek Eğitim Programı Tamamlandı

Sivil Düşün AB Programı kapsamında “HIV ile yaşayanlar için Akran Danışmanlığı Psikososyal Destek Eğitim Programı”nı tamamladık.

Eğitim Programı kapsamında 12 Eylül ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında üç “psikoeğitim” ve bir “HIV aktivizmi, akran danışmanlığı ve göç, iltica kavramları” eğitimi olmak üzere dört farklı eğitim gerçekleştirildi ve tüm program süreci ayrıntılı olarak raporlandı.

Program Değerlendirme Raporu’na buradan ulaşmak mümkün!

Ayrıca yine proje kapsamında hazırladığımız Akran Danışmanlığı El Kitabı ve HIV ayrımsız Dil Kılavuzu da yayında!

Raporun giriş kısmından;

HIV ile tanışmamızın 40. yılında gelişen tedaviler ile artık düzenli olarak kullanılan bir ya da birkaç ilaç ile HIV ile yaşayanlar olağan hayatlarına herkes gibi devam edebiliyor. Ancak HIV ile yaşayanlar için hayat sağlamcı, ahlakçı ve cis-heteroseksist bir ötekileştirme ekseninde ayrımcılık ve damgalama ile mücadele anlamı da taşıyor.

Pozitif Dayanışma olarak faaliyetlerimize başladığımız 2019 yılından bu yana HIV ile yaşayanlara akran danışmanlığı vermekteyiz. Akran danışmanlığı tecrübemizle de biliyoruz ki, kişilerin HIV tanısı aldıktan sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve sürecin devamında duygu durumunu düzenlemede ve baş etme süreçlerinde sorunlar görülebilmektedir. Bu durum özellikle tanı aldıktan sonra kısa süreli şok, kabul etmede zorluk çekme, inkâr, psikolojik iyilik halinin bozulması gibi süreçleri içermektedir. Bu sebeple HIV tanısı almış kişilerin benzer süreçleri yaşayan akranlarıyla, HIV ile yaşam deneyimlerini konuşmaları ve bilgi almaları, kişilerin hem kendilerini yalnız hissetmemeleri hem de çeşitli çözüm yolları geliştirebilmeleri için oldukça önemlidir. Öte yandan sağlık kurumları ve sağlık çalışanları tarafından önyargılı davranışlara ve ayrımcılığa maruz bırakılan HIV ile yaşayanlar için, devletin destek ve koruma mekanizmaları neredeyse hiç mevcut değil.

HIV ile yaşayanların tedaviye devamlılığının sağlanmasında ve iyilik hallerinin korunmasında, psikososyal alanlarda destek ve dayanışma görmek, danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Bu nedenle akran danışmanlarımızın ve akran danışmanı olmak isteyen HIV ile yaşayanların hem danışmanlık becerilerini geliştirmek hem de psikososyal bir destek sağlamak amacıyla, Sivil Düşün AB Programı kapsamında “HIV ile yaşayanlar için Akran Danışmanlığı Psikososyal Destek Eğitim Programı”nı hazırladık.

Deneyimlerimiz doğrultusunda, psikososyal destek gücü artırılan akran danışmanlığının, danışmanlık alan HIV ile yaşayanların tanı sonrası karşılaştığı güçlüklerle baş etmelerinde doğru ve güncel yaklaşımlar ile bilgilenmeleri ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için oldukça etkili olacağını biliyoruz. Etkili bir şekilde sunulacak psikososyal akran desteğinin, sıklıkla ayrımcılığa ve hak ihlallerine maruz kalan HIV ile yaşayanların haklarını aramaları ve onları sahiplenmeleri noktasında bilgilendirici ve güçlendirici olacağını düşünüyoruz. Ancak danışmanlığın sınırlarının net olmadığı bir psikoterapinin yerine konulan (danışan ya da danışman tarafından), gerektiğinde yönlendirmenin yapılmadığı, ilkelerin gözetilmediği, hiyerarşik bir ilişkinin kurulduğu durumlar akran danışmanlığını, etik dışına çıkarabilmektedir. Akran danışmanlığı sürecinin içeriğindense, akran danışmanı olmanın kendisinin önemli bir yere konulduğu farklı yaklaşımlar mevcut ancak biz etik kaygıların öncelikli olması gerektiğine inanıyoruz.

Eğitim Programı kapsamında 12 Eylül ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında üç “psikoeğitim” ve bir “HIV aktivizmi, akran danışmanlığı ve göç, iltica kavramları” eğitimi olmak üzere dört farklı eğitim gerçekleştirdik.

Bu kapsamda; HIV ile yaşayanlara kendi deneyimleri üzerinden bir destek sağlamaya ve içerik sunmaya çalıştık. Katılımcıların da katkılarıyla konuştuğumuz, tartıştığımız ve tüm bunları yaparken açık iletişim ve geri bildirim mekanizmalarını da kullandığımız güvenli ve güçlendirilmiş bir alan oluşturmaya çaba sarf ettik. Eğitim programı boyunca daha önce akran danışmanlığı vermiş ya da vermemiş olan kişilerle psikososyal desteğin kapsamını konuştuk. Grup çalışmaları ile konuştuğumuz konuların hangi alanlarda daha net anlaşıldığını hangi alanlarda daha karmaşık kaldığını gözlemledik.

Projenin raporlama kısmında ise hem gözlemlerimizi paylaşmaya hem de katılımcıların geri bildirimlerini aktarmaya ve bunlar üzerine bir tartışma alanı yaratmaya çalıştık. Özellikle kavramlar sözlüğü ile eğitim programı içeriğinde tartıştıklarımızın altını bir kez daha çizmeye ve bu raporu okuyan herkese daha anlaşılır bir içerik sunmaya gayret ettik.

Dayanışmayla…

Pozitif Dayanışma Psikolojik Danışmanlık ve Akran Danışmanlığı Çalışma Grubu

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler