Başka Bir Siyaset Okulu 5. Kez Kapılarını Açtı

Gençlerin sosyal ve siyasal alanda karar mekanizmaları içerisinde, aktif yurttaşlar olarak rol almalarını hedefleyen Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO) beşinci kez kapılarını açtı. 

18 – 35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip 20 gencin katıldığı  siyaset okulu,  18 – 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da hayata geçiriliyor.

BBSO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Olof Palme International Center, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteği ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından uygulanıyor.

Okulun açılış konuşmasını yapan BBSO Direktörü Elmas Arus, “Herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, bunları yaparken dezavantajlı toplulukların kendi içlerinde ve toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmayı hedeflediklerini anlattı.

Arus okulla ilgili, “Toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve özellikle genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmeyi, karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi, dünyada Roman sivil toplumunun gelişimi, Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuları ele alıyoruz. Ayrıca ayrımcılık, sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konuları işliyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Bu yıl 11 şehirden öğrenci ağırladıklarını kaydeden Arus, Roman gençlerin siyasete katılımının toplum adına önemini vurguladı ve BBSO’nun özellikle Roman gençlere açık olduğunu söyledi.

Katılımcı Demokrasinin İlkeleri Anlatıldı.

Postane İstanbul ev sahipliğinde başlayan dersler, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın “Hak ve Hukuk” başlıklı oturumuyla açıldı. Eşitlik paradigması ışığında insan haklarının tanınması ve korunması bakımından hakların anaakımlaştırılmasından bahseden Tarhanlı, yerel ve uluslararası düzenlemelerle birlikte hak arama yollarıyla ilgili bilgi verdi, bireylerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BBSO’nun Danışmanı Ulaş Bayraktar “Müşterekler Siyaseti” dersiyle müşterekleri hemmahal olmak, hemzemin olmak, hemhal olmak ve hemdert olmak üzerinden kurdu ve “şifa makamından her şeye rağmen” diyerek mücadeleyi dirençle ve hayatın gücüyle sürdürme gereğine değindi.

Okul, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Araştırma Direktörü Itır Akdoğan’ın “Katılımcı Demokrasi – İmkanlar ve Fanteziler” başlıklı dersiyle devam etti. Akdoğan, dengeli ve objektif bilgi sağlamanın, yurttaşın fikrini almanın, süreçte doğrudan yurttaşla çalışmanın, kararı her yönüyle ve her aşamasında yurttaşla ortaklık kurarak birlikte almanın katılımcı demokrasinin ilkeleri olduğundan bahsetti.

İlk gün, gazeteci Hemra Nida’nın “Medyada ve Sosyal Medyada Savunuculuk” atölyesiyle sona erdi. Nida, atölyede, STK’lar için kampanya hazırlama, tasarlanan kampanyayı sosyal medyada yürütme, STK’lar üzerinden elde edilen içeriklerin basına haber olarak servis edilmesi, basın bülteni ve basın kiti hazırlama konularını ele aldı.

Okulun ikinci günü, Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde devam etti. “Medeniyet ve Siyaset” dersiyle BBSO’ya katılan Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Direktörü ve Global Civics Academy’nin başkanı Hakan Altınay, muhabbet ve iyi niyet ile kurulacak bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu anlattı.

“Demokratik Endişe” üzerine ders veren akademisyen – yazar Özgür Mumcu, dünyanın farklı yerlerinden örneklerle ,artan gelir eşitsizliğinin ortaya çıkardığı öfkenin yarattığı demokratik endişeye değindi.

Anayasa hukuku ve tarihi konusunda kitaplar kaleme alan yazar Murat Sevinç “Anayasayı Konuşmak Neden Sıkıcıdır?” başlıklı derste, haklar ve özgürlükler bağlamında asgari bilince sahip olmanın, anayasal sorunların temelinde yatan siyasal, toplumsal, tarihsel ve ekonomik sorunların farkına varmanın önemine dikkat çekti.

Okulun ikinci günü, yönetmen Elmas Arus’un ödüllü belgeseli Buçuk’un gösterimi ve belgesel üzerine yapılan söyleşiyle sona erdi.

BBSO, 26 Eylül Pazar günü, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın katılacağı mezunlar buluşmasıyla sona erecek.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler