Gençlik Gücü ile Aşırılıkla Mücadele Erasmus+ Eğitim Kursu Düzenlendi!

Öğrenme Derneği, gençlerin şiddet içeren aşırılık ve radikalleşmesini önlemek için 10 ülkeden gelen 37 gençlik kuruluşu temsilcisine eğitim verdi.

Proje Hakkında:

“Gençlik Gücü ile Aşırılıkla Mücadele”, Öğrenme Derneği tarafından Avrupa Birliği‘nin Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) hibesi ile Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya, Makedonya, Romanya, Polonya ve Yunanistan’dan 37 gençlik çalışanı ile birlikte 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.

Öğrenme Derneği’nin ev sahipliğinde organize edilen projenin ortakları: Paragraf International (Fransa), Asociación “Eo, Eo” (İspanya), Associazione Culturale Beyond Borders Corato (italya), Together Macedonia (Makedonya), Kobiety.Lodz.Pl (Polonya), ARTE M Associacao Cultural e Artistica Na Madeira (Portekiz),  Rise and Shine Youth Association (Romanya), United Societies of Balkans (Yunanistan), ve Sosyal Sorumlulukta Kalite Dernegi (Türkiye)’dir.

Projenin Arka Planı ve Hedefleri:

Özellikle 2015 ve 2016’da başlayıp günümüze kadar devam eden Türkiye ve Avrupa’daki artan terör saldırıları, akabinde 2019 yazı ve sonbaharı süresince de Suriye’nin kuzeyi ve Türkiye’nin güneydoğusunda artmaya devam eden yıkıcı terör saldırıları ülkemizin ve komşu ülkelerimizdeki güvenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde çatışma içinde olmamız, yine 2020 Eylül ayında Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan gerilim ve çatışma, bu süreçlerden sosyo-ekonomik ve can güvenliği anlamında etkilenen toplumumuz hepimizi düşündürmeye başlamıştır. Bu terör saldırılarının genelinde genellikle aşırılaşmış ve radikalleşmiş gençler kukla olarak kullanılmakta ve ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir. Hükümetler, politika yapıcılar ve gençlerin aşırılığa, özellikle de şiddet içeren aşırılığa karışmasını engellemekle ilgileniyorlar. Bu aynı zamanda toplumun acilen müdahale etmesi gereken bir sorundur.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2015 yılında yayınlanan Paris Deklarasyonu, Avrupa toplumunda aşırılığın yükselişine dikkat çekti ve insan onuruna, özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı da dahil olmak üzere temel değerlere bağlılık taahhüdünü ifade etti. AB’nin üye ve aday ülkeleri arasında iş birliği ihtiyacı ile birlikte gençlerin eğitilmesinin de rolünü açıkça vurgulandı: Çocuklar ve gençler için demokratik değerlerin önemi, vatandaşların temel hakları, gençlerin sosyal içermesi ve ayrımcılık ile mücadelede aktif vatandaşlığın önemine değinildi.

Bu doğrultuda ortaklarımız ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda gençlerin ve özellikle aşırılık ve radikalleşme eğilimi olan gençlerin gençlik faaliyetlerine yönlendirilmesi, meşguliyet sahibi olmalarının sağlanması gibi ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu eğitim kursu, katılımcıların bu alandaki anlayışlarını arttırmasını ve yanıt olarak gençlik çalışmalarının rolünü keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim kursunun amacı ve hedefleri:

Yukarıda belirtilen ihtiyacı karşılamak ve amaca ulaşmak için belirlenen hedefler:
– Aşırılığın ve radikalleşmenin nedenlerini belirlemek ve anlamak,
– Ortak gençlik kuruluşlarında bu anlayış çerçevesinde faaliyetler planlamak ve uygulamak,
– Diyalogun vatandaşlık kavramı üzerindeki önemini kavramak ve kimlik sorunlarını araştırmak; bu sorunlara çözüm üretmek,
– Gençlik çalışanlarına risk altındaki gençleri belirleme yeteneği kazandırmak; farklı aşırılık ile radikalleşme düzeylerine cevap verecek eğitimsel araçlarla donatmak,
– Aşırılık ve radikalleşme riski altındaki gençlere yardımcı olmak için Erasmus+ fırsatlarını kullanarak yaygın eğitim araçları ile faaliyetler tasarlamak ve ortak kuruluşlarda uygulamak.
– Ortakların gençlik hizmetleri sunduğu hedef gruplarındaki (yerelde ve ulusalda bulunan) gençleri aşırılık ve radikalleşmeden uzaklaştırmak. Sosyal meşguliyet kazandırmak.

Öğrenme Derneği, gençlik çalışması ve gençlik katılımını sağlamak ve geliştirmek amacıyla bir grup gençlik çalışanı tarafından kurulmuştur. Öğrenme Derneği özellikle kültürel çeşitliliği desteklemek için kültür, etnik köken, inanç ve kimlik gibi konularla ilgilenmektedir. Gençler ve aşırılığa ilişkin yeni yaklaşımlara katkıda bulunmaya ve bu alanda daha fazla öğrenmeyi ve değiş tokuşunu destekleyen uluslararası ortaklıkların teşvik edilmesine büyük ilgi duymaktadır. Bu sebeple bu projeyi uygulamayı derneğin amacını gerçekleştirmek olarak değerlendirmekteyiz. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlarla yeni ortaklıklar kurmayı, yönetici olma sorumluluğunu üstlenmeyi ve kültürel, spor ve sanat etkinlikleri ile gerçekleştirilecek faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda derneğimizin amaçları doğrultusunda bu projeyi uygulamaya karar verdik.

Projedeki liderlerin rolleri:

Projede Öğrenme Derneği Başkanı İ. Halil ÇETİNKAYA, Başkan Yardımcısı Mehmet ÇETİNKAYA ile Genel Sekreteri H. Şansel ÇETİNKAYA, Romanya’daki Rise and Shine Association’dan Ioana SERBAN ve Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği’nin başkanı Ümit YARDIM eğitmen olarak yer alırken, Şule ÇANKAYA, Hacer Şuheda AKSU ve Şiir ŞEREN kolaylaştırıcılar olarak yer almıştır. Ayrıca Parangraph International Fransa’dan Johnny PROCACI Eğitim Kursunun sonuç filmini hazırlamıştır.

Erasmus+ Programı Hakkında

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır. Aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır

Öğrenme Derneği kültürel çeşitliliği teşvik etmek için özellikle kültür, etnik köken, inanç ve kimlik gibi konularla ilgilenmektedir. Gençler ve aşırıcılıkla ilgili yeni yaklaşımlara katkıda bulunmaya ve bu alanda daha fazla öğrenmeyi ve değişimi destekleyen uluslararası ortaklıkları teşvik etmeye büyük ilgi duymaktadır.

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler