Genç İşi Kooperatif Yeni Gönüllülük Programının ilk Gönüllüsünü Arıyor!

Genç İşi Kooperatif, geçim kaynaklarından yoksun toplulukları kooperatifçilik yoluyla güçlendirmek için kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri yürüten, kâr amacı gütmeyen bir araştırma, geliştirme ve eğitim kooperatifidir. Türkiye’nin gençlerin öncülüğünde örgütlenen ilk sosyal kooperatifi olarak Şubat 2015’te İzmir’de kurulan Genç İşi Kooperatif bugün 12 ortağı ve 2 gönüllüsü ile çalışmaktadır. Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur.

 • Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek
  • Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme
 • Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak
  • Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası – KoopDestek
  • Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma
 • Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak

Genç İşi Kooperatif beş ana toplumsal gruba yönelik kooperatifçilik çalışmaları yürütmektedir ve her bir toplumsal grup için izlem belgesi yayınlamıştır.

 1. Geçici koruma statüsü altındaki mülteciler
 2. Ücretsiz ev emekçileri
 3. Ne eğitimde ne istihdamdaki gençler (NEET)
 4. Kent çeperinde yerleşik gruplar
 5. Engelli-engellenmiş bireyler
 • Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir.
 • İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir.
 • Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir.

Arkaplan

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2001 yılında A/RES/56/114 sayılı İlke Kararı aracılığıyla dünyadaki tüm hükümetlere kooperatiflerin gelişmesi için destekleyici bir ortamın yaratılmasını salık vermiştir.

Bu ilke kararının beşinci fıkrası “hükûmetleri, uygun durumda, kooperatifçilik hareketi ile birliktelik içerisinde ortakların, seçilen önderlerin ve profesyonel kooperatif yönetiminin eğitimini teşvik edecek ve güçlendirecek programlar geliştirmeye ve kooperatiflerin gelişimi ve ulusal ekonomilere katkılarına ilişkin istatistiksel veritabanları yaratmaya veya bunları iyileştirmeye davet etmektedir.”

Bu ilke kararı doğrultusunda Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016) istatistiklere yönelik bir eylem tanımlamıştır: Eylem 1.3.: “Kooperatiflere yönelik gözetim, denetim ve uygulama hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve sağlıklı istatistiki verilerin üretilmesini sağlamak üzere bir veri tabanı (e-kooperatif) oluşturulacaktır.” Bu eyleme yönelik Kooperatif Bilgi Sistemi – KoopBis, mülga Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulmuştur. Ayrıca Resmi İstatistik Programı Kooperatif İstatistikleri Çalışma Grubu oluşturulmuş ancak haberi kamuyla paylaşılan son toplantısını 2015 yılında yapmıştır.

2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulması amacıyla 29 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayında da “Sağlıklı Veri Toplanması” öncelikli konu olarak anılmıştır. Kooperatif istatistiklerine dair uluslararası norm belirleme girişimi ise Uluslararası Çalışma Örgütü’nden gelmiştir. Kooperatif istatistiklerine dair rehber de bu bağlamda 2018 yılında yayınlanmıştır. Türkiye’de uluslararası normlara uygun kooperatif istatistikleri toplama ve yayınlama görevi ilgili kamu kurumlarının ve kamu tüzel kişilerinin sorumluluğundadır. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB bu kurum ve kuruluşlardan bazılarıdır. Halihazırda toplanan, yayınlanan ve kooperatifleri ilgilendiren istatistiklerin harmanlanması, çözümlenmesi ve düzenli bir şekilde yayınlanması bir ihtiyaç olarak tespit edilmektedir.

Görev

Genç İşi Kooperatif Araştırma Çemberi. sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin işlevi ve işlevselliğine yönelik veri temelli bilgi üretimi, paylaşımı, yaygınlaştırılması ve kooperatif için faaliyet programlaması görevlerini yürütmektedir. Bu kapsamda kooperatif istatistiklerini başta; KoopBis ve TOBB olmak üzere başat veri kaynaklarından kooperatiflere ilişkin verileri takip etmektedir. Bu çalışmaların geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki görevler belirlenmiştir:

 1. Bir masabaşı araştırması ile Türkiye’de kooperatiflere yönelik resmi veri kaynaklarının listelenmesi
 2. Bir masabaşı araştırması ile Türkiye ölçeğinde kooperatiflere ilişkin alternatif açık veri kaynaklarının listelenmesi (örn. Google Trends, Twitter Data, diğer açık veri kaynakları)
 3. Seçilen veri kaynakları kullanılarak mevcut verilerin betimsel istatistiklerinin hazırlanması (descriptive statistics) ve yorumlanması
 4. Genç İşi Kooperatif bünyesinde üç ayda bir yayınlanacak bir sayfalık kooperatif istatistikleri izleme bülteni şablonu hazırlanması.
 5. Şablonun ekinde, bir sayfalık bülten hazırlama yönergesinin yazılması.

Görev, 10 Eylül 2021’de başlayıp 30 Ekim 2021’de tamamlanacaktır. Bu iş için tahmin edilen toplam aktif çalışma süresi 15 saat olarak öngörülmüştür. Çalışma uzaktan, bilgisayar başından icra edilebilecektir.

Beklenen deneyim ve nitelikler

 1. Kooperatif işletmeler konusunda temel düzeyde bilgi veya ilgi sahibi olmak
 2. Masabaşı veri araştırması konusunda deneyim sahibi olmak
 3. Veriye dayalı çıkarımlar yapıp veriyi yorumlayan bilgi notları üretebilmek
 4. İleri düzeyde istatistiksel okuryazarlık ve MS Excel başta olmak üzere ilgili yazılım programlarını kullanabilmek
 5. Büyük veri kaynaklarını kullanabilmek, Python yazılım dili veya muadillerini kullanabilmek, STATA, R veya muadili programları kullanabilmek tercih sebebidir.

Beklenen kazanımlar

 1. Genç İşi Kooperatif bu görevi Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye temsilciliği desteğiyle yürüttüğü “Digital Advocacy for Cooperatives through KoopDestek – Cooperative Support Platform” projesi kapsamında icra etmektedir. Görevin gözlemlenmesi ve çıktıların icrası Araştırma Çemberi tarafından yapılacaktır.
 2. Bu görev için tahsis edilmiş bir maddi kaynak bulunmaktadır. Görev, ücretli emek ile yapılacaktır. Ücret düzeyi, Genç İşi Kooperatif ortaklarına uygulanan saatlik kolektif birim ücret tarifesi üzerinden uygulanacaktır.
 3. Üretilecek ve yayınlanacak çıktılarda gönüllünün adı bulunacaktır.
 4. Bu gönüllü çağrısı, Genç İşi Kooperatif’in yeni Gönüllülük Stratejisi kapsamında açılan ilk çağrıdır. Gönüllü, isteği halinde, geribildirim vererek süreci geliştirmeye katkı sunacaktır.

Genç İşi Kooperatif birlikte çalıştığı hedef gruplara mensup adayları bu gönüllü göreve başvurmaya özellikle davet eder.

Başvuru şekli

Gönüllü adayları, yukarıdaki görevi üstlenmek için başvurularını [email protected] adresine 3 Eylül 2021 saat 17.00’ye dek aşağıdaki belgeler ile gönderebilirler.

 1. Tercihen fotoğraf içermeyen en fazla 3 sayfa uzunluğunda özgeçmiş
 2. “Beklenen deneyim ve nitelikler” başlığında belirtilen 5 beklentinin her biri için en fazla 2’şer cümlelik açıklama içeren en fazla 1 sayfalık niyet mektubu.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler