UNDP, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimler ile Beş İlde İstihdam Edilebilirliği ve Sosyal Uyumu Destekliyor

UNDP, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimler ile Beş İlde İstihdam Edilebilirliği ve Sosyal Uyumu Destekliyor

Kore Hükümeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığıyla hayata geçen “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” ile Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor. Katılımcıların, uygulamalı mesleki eğitimler ile mesleki ve teknik beceriler kazanacağı proje, aynı zamanda özel sektör, kamu kurumları, iş dünyası kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri ile üniversiteleri bir araya getiren bir ekosistem oluşturuyor.

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında hayata geçen ve Kore Hükümeti tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi”, yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağını oluşturmak ve sektördeki istihdam potansiyelini desteklemek yoluyla sürdürülebilir kalkınma, yerel sosyo-ekonomik gelişim ve sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlıyor. HBÖGM ile iş birliği içinde Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde sağlanacak, öncelikle sektördeki vasıfsız iş gücünün eğitimine odaklanan mesleki eğitimlerde, katılımcılar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi yapan santral ve tesislerin mevcut ekipman ve sistemlerin imalat, kurulum ve bakımı konusunda, yenilenebilir enerji alanında mesleki ve teknik beceriler edinecekler. Program sonunda 500 katılımcının Europass geçerliliği olan Kurs Bitirme Belgesi alarak eğitimli iş gücüne kazandırılması amaçlanıyor. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında toplam istihdam hedefinin en az %25’ini kadınların oluşturmasıyla da dikkat çekiyor.  

Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde yürütülen proje kapsamında bölgedeki Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör firmaları ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde hazırlanan “Paydaş Analiz Raporu” ile özel sektör, proje illerindeki mevcut potansiyel iş gücü ve mesleki, teknik eğitim kurumlarının yenilenebilir enerji çalışmaları konusundaki ihtiyaçları belirlendi ve Milli 

Eğitim Bakanlığı onaylı “Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Kurs Programı” oluşturuldu. Eğitimlerin verileceği kurumlara yenilenebilir enerji laboratuvarları kurulmasına, teknik araç- gereç ve ekipman ile eğitim malzemesi tedarikine de başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında dijitalleşme alanında da önemli adımlar atılarak, Türkiye’de ilk defa uygulamalı bir mesleki eğitim programının yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeli ile verilmesi planlanıyor. Bir pilot uygulama olarak, Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sistemi ve altyapısı üzerinden, sınıf içi ve uzaktan öğrenme yoluyla hayata geçirilecek. Katılımcılar, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi mobil elektronik cihazları kullanarak derslere uzaktan katılabilecek, uzaktan erişebilecekleri içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecek, aynı zamanda sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimlere devam edebilecek. 

Yenilenebilir Enerji 

Yenilebilir enerji sektörü; iklim değişikliği ile mücadele, üretim teknolojilerindeki ilerleme, sürdürülebilir enerji tedariki gibi gelişmeler neticesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe payını arttırıyor.  Son yıllarda ülke çapında hayata geçen pilot projeler ile, yenilenebilir enerji sektörü özellikle mevcut yerel iş gücü, teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak istihdamı, ekonomik büyümeyi ve yerel kalkınmayı tetikliyor. Sektör; bu sayede proje kapsamında yeşil altyapı yatırımları, düşük vasıflı iş gücünden eğitimli iş gücüne geçiş, sosyal uyum gibi konulara cevap niteliği taşıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretimi yerel coğrafi, ekonomik ve doğal koşullara bağımlı olduğu için sektörel yatırımlar, işletme ömrü boyunca yerel sahiplik ve yatırımın sürdürülebilirliği açısından da önemli fırsatlar sunuyor. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler