“Dijital Yol” KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliklerini Artırıyor 

Yeni çevrimiçi platform şirketlerin dijital araçları kullanmasına verimliliklerini artırmasına ve pazarlarını genişletmesine katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmenin getirdiği fırsatları yakalamalarına destek olmak amacıyla geliştirilen Dijital Yol Platformu bugün yapılan toplantıyla tanıtıldı.  Platform, imalat ve turizm sektöründeki KOBİ’lerin COVID-19 pandemisiyle daha da belirginleşen dijitalleşme ihtiyaçlarına yanıt vermek ve dijitalleşen iş dünyasında rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak oluşturuldu.

Dijital Yol Projesi Kapanış ve Dijital Yol Platformu tanıtım toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez; “Ülkemiz ekonomisinde de gerek sayı gerekse toplam üretim değeri bakımından önemli bir ağırlığı bulunan KOBİ’lerde dijitalleşme yoluyla elde edilecek verimlilik artışları ve performans kazanımları, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından oldukça kritik durumdadır. Bakanlığımızın politika ve stratejileri bakımından da dijitalleşme ve dijital dönüşüm her zaman ön planda olan konulardan birisidir..  Dijitalleşme gündemi her ne kadar makro ve sektörel ölçekte ele alınan bir konu olsa da bölgesel kalkınma gündemi açısından da stratejiler, program ve projeler geliştirdiğimiz bir alandır. Dijital Yol Projemizin yerelde KOBİ dijitalleşmesine yönelik çalışmalara önemli bir katkı sağladığına ve ülkemiz açısından başarılı bir uygulama örneği olduğuna inanıyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “ COVID-19 dijitalleşmenin gücünü anlamamızı sağladı. Pandeminin yarattığı zorlukları ele alırken, yalnızca hareket ve etkileşimdeki kısıtlamaları telafi etmek için değil, aynı zamanda verimlilik ve rekabet edebilirlikte ileriye doğru sıçramalar yapmak için dijital araçları uygulamaya yönelik çok büyük yeni fırsatlar gördük. Aynı zamanda, ülkeler arasında ve ülke içinde, zengin ve yoksul, kentsel ve kırsal alanlar, erkekler ve kadınlar arasındaki dijital uçurumu kapatmanın ne kadar hayati olduğunu anladık.” dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından projenin uygulama alanı olarak imalat sektörü için Orta Anadolu (ORAN), Doğu Marmara (MARKA) ve Trakya (TRAKYAKA), turizm sektörü için Ahiler (AHİKA), Batı Akdeniz (BAKA), Güney Marmara (GMKA) kalkınma ajanslarının sorumluluk alanındaki altı bölge ve bu bölgelerde yer alan 21 ildeki KOBİ’lere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildi. Farklı illerde düzenlenen eğitimlere yaklaşık 300 kişi katıldı. 12 ilden 30 KOBİ’ye işletmeye özel dijitalleşme yol haritalarını belirlemek üzere bire bir danışmanlık hizmeti verildi.  

Ayrıca, proje kapsamında Dijital Yol Platformu oluşturuldu. Web tabanlı platform öncelikle dijital olgunluk değerlendirme aracı ile platforma kayıt olan işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde nerede olduklarını görmelerini sağlayan bir değerlendirme sunuyor. Dijital yolculuk ekseninde tasarlanan değerlendirme aracında dijital dönüşüme yönelik ilerlemeler ve işletmenin dijitalleşme seviyesi sembolik bir kimlik-persona tanımlanarak değerlendiriliyor. Yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu isimleriyle tanımlanan personalar işletmenin dijitalleşme seviyesini ortaya koyarak, ihtiyacı olan eğitim ve danışmanlığa yönlendiriyor ya da dijital çözüm için teknoloji hizmeti sunanlarla dijitalleşme ihtiyacı olan KOBİ’leri bir araya getiriyor. Mozaik fonlama ile mevcut finansal kaynaklara, özellikle kalkınma ajanslarının dijitalleşme ile ilgili mali ve teknik destek programlarına platform üzerinden ulaşılabiliyor. 

Platforma bugüne kadar 297 KOBİ, 30 danışman, 28 hizmet olarak yazılım (SaaS) tedarikçisi kaydoldu. Platforma kayıt olan firmaların yaklaşık yüzde 40’ı dijital olgunluk değerlendirmesini tamamladı. Ayrıca proje süresince farklı kalkınma ajansları tarafından KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik 6 destek programı geliştirildi.

Ayrıca proje kapsamında Kadın Dostu Dijital Yol: Türkiye’de Turizm ve İmalat Sektörlerinde Dijitalleşme Raporu hazırlandı. Rapor, dijital dönüşümü kadın emeği ve kadın iş gücü açısından analiz ediyor ve dijitalleşmenin teknoloji alanlarında ve iş gücünde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek şekilde nasıl uyarlanabileceğine yönelik öneriler de sunuyor.

Dijital Yol Projesi, ülkelerin COVID-19 pandemisine hızlı tepki vermesi ve müdahale önlemleri tasarlamasına yardımcı olmak için 2020’de UNDP altında oluşturulan UNDP Acil Müdahale Fonu tarafından finanse edildi.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler