Sivil Toplum İçin Beşibiryerde Eğitimleri Başlıyor!

Sivil Toplum İçin Beşibiryerde Eğitimleri Başlıyor!

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında TAV (Türkiye Avrupa Vakfı), YADA (Yaşama Dair Vakıf) ve İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) ortaklığında yürütülen “AB İzleme Ağı” Projesi kapsamında şekillendirilen ve ağımızın ana hedef kitlesi olan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi hedefleyen yeni eğitim programımız Beşibiryerde Eğitim Programı başlıyor!

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde toplum sağlığını gözeterek fiziksel eğitimleri ve toplantıları yapamasak da ağımız bu süreçte online içerikler geliştirerek sivil toplum kuruluşlarını ve sivil alana emek verenleri farklı alanlarda desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz Beşibiryerde Eğitim Programı içerisindeki eğitimlerimizi herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak şekilde kurguladık. Eğitim içeriklerini, kapsamını, tarihlerini ve kayıt formlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

1) Dijital Araçlar Eğitimi

Bu eğitimde her geçen gün çoğalan dijital kanalların nasıl daha etkin kullanılacağı ve iletişim dünyasının işleyişi vurgulanacak, dijital kanalları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

Tarih ve saat: 21 Aralık 2020, Pazartesi ­| 13:00 – 17:00
Kayıt için: https://platform.izlem.org.tr/tr/besibiryerdeegitimleri

2) Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama sivil toplum kuruluşlarının orta vadeli amaç ve hedeflerini tanımlamalarına ve bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik etkili eylemleri belirlemelerine imkan veren bir yöntemdir. Bu eğitim, strateji kavramından yola çıkarak, stratejik planlamanın adımlarını ele alacak ve bu yöntemi farklı kapasitedeki kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmanın yollarını tartışacaktır.

Tarih ve saat: 22 Aralık 2020, Salı | 15:00 – 18:00
Kayıt için: https://platform.izlem.org.tr/tr/besibiryerdeegitimleri

3) Savunuculuk Eğitimi

Temel hak ve özgürlükler için çalışmalarını sürdüren sivil toplum öznelerinin, politikaları etkilemek üzere gerçekleştirdiği ve gerçekleştirebileceği bütün çalışmalar düşünülerek kurgulanan eğitimde “Savunuculuk nedir?” “Neden savunuculuk yapılır?” “Savunuculuk nasıl yapılır?” sorularına cevap aranacaktır. Politika etkileme sürecinde, savunuculuk ile birlikte karşımıza çokça çıkan kampanya, lobi gibi kavramların da savunuculuk faaliyetleriyle olan ilişkilerine odaklanılacaktır. Eğitimde ayrıca, savunuculuk alanındaki iyi örnekler de katılımcılarla paylaşılacaktır.

Tarih ve saat: 23 Aralık 2020, Çarşamba | 13:30 – 17:00
Kayıt için: https://platform.izlem.org.tr/tr/besibiryerdeegitimleri

4) Ortaklık Kurma ve İndikatör Belirleme Eğitimi

Sivil toplum alanında çalışmalar yapan sivil toplum özneleri, farklı ihtiyaçlarla diğer aktörlerle iş birlikleri kurabilmektedir. Bu eğitimde,

  • Ortaklık/ağ kurma çalışmalarına dair temel kavramlar, ihtiyaçlar ve yaklaşımlar,
  • Ortaklık/ağ kurmanın adımları,
  • Ortaklık/ağ çalışmalarında gösterge belirleme ve gösterge temelli izleme,
  • Gösterge temelli izleme ve savunuculuk ilişkisi,
  • Ortaklık/ağ kurmaya dair farklı örnekler, pratik bilgiler ve kaynaklar konularına odaklanılacaktır.

Tarih ve saat: 24 Aralık 2020, Perşembe | 13:30 – 17:00
Kayıt için: https://platform.izlem.org.tr/tr/besibiryerdeegitimleri

5) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Bu eğitimin amacı başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların hibe programlarına yönelik proje yazabilmek gerekli bilgilerin ve yöntemlerin tanıtılmasıdır. Bu eğitim sırasında sözü edilen yöntem ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ tanıtılmaya çalışılacak, bu yöntem ile ilgili temel kavramlar ve başlıklar incelenecektir. Eğitim sırasında farklı yazılmış ve uygulanmış projelerden gerçek örnekler aracılığıyla tanıtılan kavram ve yöntemlerin nasıl hayat bulduğuna dair bilgiler ve ipuçları da verilecektir.

Tarih ve saat: 25 Aralık 2020, Cuma | 15:00 – 17:00
Kayıt için: https://platform.izlem.org.tr/tr/besibiryerdeegitimleri

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

1 comment
  1. Aralık 2020’de düzenlemiş olduğunuz “Sivil Toplum İçin Beşibiryerde Eğitimleri” yeniden açılacak mı veya eğitim kayıtları iletilebiliyor mu?
    İlginize tşk.ler.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler