imece impact programına katılacak girişimler belli oldu!

imece impact programına katılacak girişimler belli oldu!

Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact kapsamında bu yıl 7 ayrı girişim destek almaya hak kazandı. Aralık 2020 – Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek programdan faydalanacak girişimler; sıfır atık felsefesiyle hareket ederek, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiren ‘AnadOlive’, cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere çevreye etkisi düşük ileri kompozit alternatifi sunan ‘B-PREG’, 7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan ‘Kodris’, atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde eden ‘Laska’, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunan ‘Manibux’, e-spor eğitimleri veren ‘The Academys’ ve kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan ‘Tospaa’.

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. imece, kuruluşundan bu yana geçen 3 yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı’nı büyüme aşamasındaki girişimler için ‘etki hızlandırıcısı programı’na dönüştürdü. 

Yapılan çağrı sonucunda imece’nin yeni programı imece impact’e Türkiye’nin 13 şehrinden 90 ayrı başvuru geldi. Başvuru gerçekleştiren girişimlerden 28’i döngüsel ekonomiye odaklanırken, 27’si nitelikli eğitim, 16’sı sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 11’i toplumsal cinsiyet eşitliği, 8’i sağlık ve kaliteli yaşam alanlarına yönelik çalışıyor. Başvuruların geldiği şehirler ise şöyle: Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, İznik, Konya, Muğla, Samsun, Trabzon.

imece direktörü Mustafa Özer, programa dair yaptığı açıklamada; ‘‘imece impact etki hızlandırıcısı programı ile, Türkiye’de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz’’ dedi. Bu kapsamda girişimlere, etki raporlarını UNDP desteği ile hazırlama, ilk yatırımını alma, kurumsal satışını ve işbirliklerini artırma gibi fırsatlar sunuluyor.

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada “Zorlu Holding olarak sosyal meselelerin çözümü için kaynakların toplumsal etkisi yüksek olan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece’nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Ancak bizim bu yolda pusulamız olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda dünya olarak zamanımız giderek daralıyor. Üstelik iklim krizinin yanı sıra bu yıl yaşadığımız pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal girişimcilerin yaratacakları etkiyi çok daha hızlı göstermelerini sağlayacak yöntemleri geliştirmeliyiz. Bu açıdan imece impact programının bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.

Seçilen girişimler

AnadOlive
(Döngüsel Ekonomi)
Sıfır atık felsefesiyle hareket eden AnadOlive, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiriyor. Yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini, ‘‘Toz Zeytin’’ formunda, baharat olarak sunuyor.

BPREG Natural Fiber Composites
(Döngüsel Ekonomi)
Cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere alternatif sunan B-PREG, bu amaçla keten, kenevir gibi lif bitkilerinden hafif, yüksek mekanik performansa sahip, çevreye etkisi düşük ileri kompozit malzemeler geliştiriyor. 

Kodris
(Nitelikli Eğitim)
7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan Kodris, bir yandan bu yaş grubunda eleştirel düşünme, algoritma kurma becerileri ve yaratıcılığı artırırken diğer yandan kodlamaya yeni başlayanlar için en çok tercih edilen programlama dili Python’u öğretiyor.

Laska
(Döngüsel Ekonomi)
Çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla iş modelini kuran Laska, patentli teknolojisi ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü yapıyor. Atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde ediyor.

Manibux
(Nitelikli Eğitim)
Finansal okuryazarlık becerisi kazandıran Manibux, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunuyor. Harçlık verme ve harçlığını güvenli harcama ya da biriktirebilme ile ilgili sorunlara çözüm sağlıyor.

The Academys
(Nitelikli Eğitim)
E-spor eğitimleri veren The Academys, oyun sektörüne yön verecek ve değer katacak kalifiye insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Spikerlik eğitimi, içerik üreticileri yetiştirilmesi, marka değerleri oluşturulması ve yükseltilmesi, prodüksiyon ve reji üzerine çalışmalar yürütüyor. 

Tospaa
(Nitelikli Eğitim)
Kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan Tospaa, kodlama mantığının kavranmasına yönelik somut materyal eksikliğini gideriyor. Başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu gibi araçlar tasarlıyor.

Odaklanılan meseleler:

Döngüsel Üretim & Sorumlu Tüketim: Önümüzdeki 10 yıl içinde hangi adımları atarsak iklim krizine gerçekçi bir müdahalede bulunuruz? Bu krizin nedenleri arasında atmosferdeki karbon salınımı, kullandığımız enerji kaynakları, hızlı tüketim alışkanlıkları, ihtiyaçtan fazla üretim talebi ve geri dönüştürülmeyen atıklar yer alıyor. Buna karşın, lineer üretim sistemlerini dönüştürecek müdahaleler ya da yeni döngüsel çözümlerle toplum, çevre ve ekonomiyi birbiriyle ilişkili bir zeminde ele almamız gerekiyor. Tedarik zinciri boyunca tercihlerimizi yenileyecek çözümlere ihtiyacımız var. Bu alanda faaliyet gösteren girişimleri konuyu daha kapsamlı şekilde ele almaya ve bıraktıkları etkiyi artırarak konunun çözümünde daha etkin rol almaya davet ediyoruz. 

Nitelikli eğitim: Günümüze ayak uydurabilecek sosyal etkileşimi yüksek bireylerin topluma kazandırılması için eğitim sisteminin analitik düşünme kabiliyeti kazandıran, sorgulayabilen ve keşfetmekten mutluluk duyan bireylerin yetiştirilmesine odaklanması gerek. Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime ani geçiş sonucu, teknolojik eşitsizlikler derinleşti ve öğrencilerin eğitime erişim imkanları azaldı. Başta dezavantajlı gruplardaki öğrenciler olmak üzere farklı tip öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Sadece okul boyutu ile değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinden de eksiklikler kendisini gösteriyor. Dijital okuryazarlık ve mesleki gelişim alanları başta olmak üzere daha çok kişiye ulaşacak, ihtiyaca yönelik çözümlerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu alanda aktif olan girişimleri konuya daha kapsamlı bir noktadan yaklaşmaya ve bıraktıkları etkiyi artırarak konunun çözümünde daha etkin rol almaya davet ediyoruz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler