Eşitsizliklerin Azaltılması temalı 3. Destek Programı başladı!

Eşitsizliklerin Azaltılması temalı 3. Destek Programı başladı!

Zorlu Holding’in ana partner, İTÜ Çekirdek’in stratejik partner olduğu üçüncü Destek Programı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyor. Gelir eşitsizliği, herkesin kalkınmanın getirdiği olanaklardan yeterince faydalanmaması, mülteciler ve engelli bireyler gibi toplulukların karşılaştıkları zorluklar; bütün bu kapsamlı meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerle birlikte harekete geçiyor.

Eşitsizliklerin Türkiye’deki güncel durumunu ve üçüncü Destek Programı’nın çatısını, S360’ın bu süreç için yaptığı araştırma belirledi. Araştırma sonucu öne çıkan alanlar dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkânları sağlama ile mültecilerin durumlarını iyileştirme oldu. Eşitsizliklerin Azaltılması ile ilgili daha fazla bilgi almak için buradan kaynakları inceleyebilirsin.

EŞⅠTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Dezavantajlı Grupların Sosyal ve Ekonomik Anlamda Güçlenmesi

Tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı alanlarında eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini ve kapsayıcılığı nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvur
EŞⅠTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Engelli Bireylerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamıyor. Toplumda, engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Herkes için erişilebilir eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım olanaklarını nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvur
EŞⅠTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Mültecilerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet ya da sistem, “Mültecilerin eğitim, istihdam, sosyal hayata katılımını destekleyen ve psiko-sosyal durumlarını iyileştiren araç, model ve yöntemleri nasıl geliştiririz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvur

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler