Türkiye’de Gönüllüğe Yaklaşımın İncelenmesi: Ankara Örneği Ön Raporu

Türkiye'de Gönüllüğe Yaklaşımın İncelenmesi: Ankara Örneği Ön Raporu

Rönesans Enstitüsü Derneği’nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin STÖ-Akademi İş birliği Destek Programı çerçevesinde fonlanan “TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜĞE YAKLAŞIMIN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ” ön raporu, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selda TAŞDEMİR AFŞAR’ın akademik iş birliği ve Sivil Toplum Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla yayına hazırlandı! 

Ankara’daki genç gönüllülerin ve sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunların, ihtiyaç ve beklentilerini sunulduğu, daha önce gönüllülük deneyimi olmayan gençlerin gönüllülük yapmama nedenlerinin paylaşıldığı bu raporda hem gönüllülükle ilgili istatistiki verilere hem de gençlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin deneyimlerine ulaşabilirsiniz. 

Rönesans Enstitüsü Derneği, bu araştırmaya katılan 201 genç ve süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen gençlik çalışanları olarak bu çalışmayı tamamlayıp gençlik alanının geliştirilmesine katkı sunarken sizler de araştırmamızın raporunu okuyup değerlendirerek bu amaca ortak olabilirsiniz. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler uzun bir rapor yerine kısa birkaç rapor şeklinde yayınlanacaktır. 

Link: http://www.ronesans.org.tr/v3/wp-content/uploads/2020/12/G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCl%C3%BCk-%C3%96n-Raporu.pdf

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler