Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İletişim Sorumlusu Arıyor!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İletişim Sorumlusu Arıyor!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan  mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin iletişim ve kampanya stratejisinin hazırlanması ve uygulanması,
 • CİSST’in kurumsal kimliğinin oluşturulması/ güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek ve bu çalışmalarda aktif rol almak
 • Kurumsal görünürlük materyallerinin biçim, içerik ve dilinin oluşturulmasının organizasyonunu yapmak, gerektiğinde bunun için ekip çalışmaları düzenlemek,
 • CİSST terminolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk almak,
 • CİSST faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmaya yönelik faaliyetleri organize etmek,
 • Basın ile ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek; CİSST’in basın ile iletişimi sağlamak
 • Medyada hapishane, mahpusların sorun ve haklarının görünürlük ve temsilinin izlemesini yapmak; hapishanelere dair hak temelli dilin medyada yerleşmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek;
 • CİSST’in medyadaki görünürlük ve temsilinin takibini yapmak, konuya dair iyileştirme çalışmalarında yer almak,
 • CİSST siteleri, dijital platformları ve sosyal medya hesaplarına içerik sağlamak ve bu hesapları yönetmek,
 • CİSST’in görünürlük çalışmaları veya savunuculuk faaliyetleri için gerekli olan görsel materyalleri hazırlamak ve/ya buna dair hizmet alınacak ajans/ şirketlerin belirlenmesinde, iletişimin sağlanmasında ve satın alımlarda aktif rol almak,
 • CİSST’in iletişim ve görünürlük çalışmalarına dair tüm istatistiklerinin tutulması ve raporlanması.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak,
 • İleri derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Temel sosyal medya araçlarının kullanımı ve yönetimine dair deneyim sahibi olmak; MS Office programlarına, Google araçlarına ve tercihen görsel düzenleme programlarına (Adobe Illustrator ve Indesign) hakim olmak,
 • Temel insan hakları kavramları ve hapishaneler konusunda bilgi, ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İletişim alanında en az bir senelik çalışma deneyimine sahip olmak (sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olmak ya da gönüllülük yapmak tercih sebebidir),
 • İnsan hakları ve dernek ilke ve hedefleriyle[2] uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak[3].

Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2020

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Beyoğlu[1]

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Adaylar, İngilizce olarak hazırlanmış özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 29 Kasım 2020’ye kadar [email protected] adresine gönderebilirler. Konu kısmına “İletişim Sorumlusu” yazılması rica olunur.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler