Göç alanında ve mültecilerle ilgili değer yaratanlar, onlara dokunup, hayatlarını iyileştirenler için; İGAM, ödül veriyor!

Göç alanında ve mültecilerle ilgili değer yaratanlar, onlara dokunup, hayatlarını iyileştirenler için; İGAM, ödül veriyor!

Adına ödül verdiğimiz kişiler: 

Angela Burdett-Coutts ve Talat Miras 

Angela Burdett-Coutts

Türk Merhamet Vakfı Kurucusu

Angela Burdett-Coutts 21 Nisan 1814 de Londra’da doğdu. Milletvekili olan Sir Francis Burdett’in kızı olan Angela Burdett- Couts’un büyükbabası ise bankacı Thomas Coutts… 

1837’ de 25 yaşındayken Coutts adını devraldı ve bununla beraber büyükbabasının serveti de Angela’ya bırakıldı. Angela Burdett-Coutts bundan sonra İngiltere’nin ‘en zengin mirasçısı’ olarak tanınmaya başlandı. 

Burdett-Coutts servetini burslara, bağışlara ve çok çeşitli hayırseverlik işlerine harcadı. Bu sayede Angela Burdett-Coutts ‘Yoksulların kraliçesi’ ve kadın hayırseverliğinin kurucu annesi olarak da anılmaya başlandı. Kraliçe Victoria tarafından bu yardımseverliği onurlandırıldı ve Burdett-Coutts 1871’de Baroness unvanı aldı. 

Angela Burdett-Coutts’un yaptığı yaptığı bazı yardımlar: 

 • 1877’de ‘Türk Merhamet Vakfı’nı kurdu. Burada amacı, 1877 Türk-Rus savaşında zulme uğrayan Müslüman kadınları ve çocukları korumaktı. Yoksullar için evler inşa ettirdi.
 • Londra’nın yoksun bölgelerine taze içme suyu imkanı sağladı. 
 • Kırım’da görev yapan askerlerin eşlerine mali destekler verdi
 • Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’e  yardım etti ve hemşirelik hijyenini iyileştirmek için ekipman desteği sağladı
 • Güney Afrika’daki ordu hastanelerini destekledi
 • Doğu Londra’da da yeniden gelişmeye çok büyük katkıda bulundu”

Servetini hayırseverlik yolunda harcayan Burdett-Coutts, 30 Aralık 1906’da hayatını kaybetti.

Talat Miras

Türk Diplomat ve Hukukçu– 1951 Cenevre Konferansı Eş Başkan Yardımcısı

Ünlü bir diplomat ve avukat olan Talat Miras, 1923 yılında TBMM’ye Afyonkarahisar milletvekili olarak seçilen Kamil Miras’ın oğlu…

Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki ilk temsilcisi olan Miras, 27 Ekim 1948 tarihinde Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu’na atanarak görevine başladı.  Sofya ve Rabat Büyükelçilikleri görevlerinde de bulundu.  Aynı zamanda iyi bir hukuk uzmanı olan Miras’ın makaleleri, birçok uluslararası akademik yayında yayınlandı. 

Talat Miras, 25 Temmuz 1951 tarihinde,  Türkiye’yi temsilen çağdaş mülteci hukukunun en temel anlaşması olan Mültecilerin Statüsü’ne Dair Sözleşme’nin son şeklinin tartışılıp, kaleme alındığı ve kabul edildiği ‘Birleşmiş Milletler Mültecilerin ve Vatansızların Statüsü Konferansı’na iki eş başkan yardımcısından biri olarak olarak seçildi.  

Knud Larsen’in Başkanlık ettiği konferansta, Belçikalı A . Herment ve Talat Miras onun yardımcılıklarını üstlendiler.

‘Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme’, katılımcıların listesinin ve konferansla  ilgili diğer detaylarının belirtildiği ‘Nihai Karar’ (final act) bölümü ile ‘Mültecilerin Statüsüne dair Sözleşme’ olarak birbirini tamamlayan iki bölümden oluşan tek bir doküman…  Böylesine önemli bir uluslararası anlaşma metninin ayrılmaz parçası olan Nihai Karar’ın sonundaki imza sahipleri şu isimlerden oluştu:

 • The President of the Conference: Knud Larsen
 • The Vice-Presidents of the Conference: A. Herment, Talat Miras
 • The Executive Secretary of the Conference: John P. Humphrey

Talat Miras’ın üstlendiği bu rol, Türkiye’nin Birinci Dünya savaşından sonra başlayan ve mülteci sorunlarına uluslararası çözüm arayışlarına,  çabalara ve uluslararası mülteci hukukuna verdiği önem ve anlamın çok önemli bir simgesi niteliğinde… 

Kimler başvurabilir?

 • Türkiye’deki Sığınmacılar ve mülteciler konusunda, yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan kişi ve/veya kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilere destek veren kişi ve/veya kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacıların ve mültecilerin gıda, sağlık ve eğitim gibi öncelikli konulara erişimleri konusunda çalışma yapan kişi ve kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilerin gıda, sağlık ve eğitim gibi konulara erişimleri konusunda yardımda bulunan kişiler, kurumlar ve hayır kurumları
 • Bu alanlarda destek veren sivil toplum örgütleri
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilerle ilgili araştırma, makale, yazılı eser yazanlar
 • Türkiye’deki mülteci hukukunun, mülteci pratiğinin gelişmesine katkıda bulunanlar

 Angela Burdett-Coutts Ödülü için başvuruda bulunacak kişi ve/veya kurumlar

Yukarda sayılan tüm ilgili alanlarda hizmet veren destek sağlayan ve ön plana çıkan;

 • Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de Uluslararası Koruma statüsünde ya da farklı statüler altında bulunan yabancı kişiler (Şartlı Mülteciler, İkincil Koruma Altındaki Kişiler, Geçici Koruma Altındaki Kişiler, İnsani İkamet Altındaki Kişiler)
 • Türkiye’de çalışma izni, öğrenci statüsü veya evlilik yoluyla yasal olarak ikamet eden yabancılar
 • Mülteci ve/veya yabancıların kurdukları ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlar 

Talat Miras Ödülü için başvuruda bulunacak kişi ve/veya kurumlar

Yukarda sayılan tüm ilgili alanlarda hizmet veren, destek sağlayan ve ön plana çıkan;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri

 Ödüller

Ödül alan kişi/kurumlara birer sertifika ve mültecilere yönelik yaptıkları çalışmalardan ötürü 2 bin ABD Doları ödül verilecektir. Ödül alan kişi veya kuruluşlar İGAM tarafından Türk hükümeti ve uluslararası kuruluşlara tanıtılacak, medya kanalıyla kamuoyuna duyurulacaktır. 

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Yukarıdaki koşullara uyduğunu düşünen kişi veya kurumlar, bizzat kendileri aday olabilecekleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecekler.( İGAM çalışanları, Birleşmiş Milletler kurumları çalışanları, görevi icabı hizmet veren kişiler -Örn; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanları- ödüllere aday olamayacaklardır)  

Başvuruda bulunması gerekenler

Aday gösterilen kişi ve/veya kuruluşun adı- soyadı, açık adresi, kişi ve/veya kurumların bilgileri, neden ödüle başvurulduğunun açıklandığı bir sayfalık bilgi notu, Aday olarak başvuranın adı-soyadı, adresi, neden başvurulduğunun açıklandığı bilgi notu

 Gizlilik

Aday gösterilen veya aday olan kişi veya kurumların bilgileri İGAM tarafından gizli tutulacak ve sadece jüri üyeleriyle paylaşılacaktır.

 Jüri

Jüri bu alanda tecrübeli, akademik geçmişi olan veya sivil toplumda/kamuda çalışmış kişi veya kuruluşlardan oluşacaktır. Jüri üyeleri, seçimi tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Başvuru takvimi

Son Başvuru Tarihi:  30 Nisan 2021 (Mesai saati bitimine kadar)

Jüri Belirlenme Süreci: 1 Nisan – 30 Nisan 2021

2020-2021 Angela Burdett-Coutts ve Talat Miras Ödüllerin Açıklanacağı ve Verileceği Tarih: 12 Haziran 2021 

Başvuru yeri

Ödüller için başvurular, [email protected] adresine “konu” kısmına “Aday: Talat Miras Ödülü” veya “Aday: Angela Burdett-Coutts Ödülü” yazılarının eklenmesiyle yapılacaktır.

Kimler başvurabilir?

 • Türkiye’deki Sığınmacılar ve mülteciler konusunda, yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan kişi ve/veya kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilere destek veren kişi ve/veya kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacıların ve mültecilerin gıda, sağlık ve eğitim gibi öncelikli konulara erişimleri konusunda çalışma yapan kişi ve kurumlar
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilerin gıda, sağlık ve eğitim gibi konulara erişimleri konusunda yardımda bulunan kişiler, kurumlar ve hayır kurumları
 • Bu alanlarda destek veren sivil toplum örgütleri
 • Türkiye’deki Sığınmacı ve mültecilerle ilgili araştırma, makale, yazılı eser yazanlar
 • Türkiye’deki mülteci hukukunun, mülteci pratiğinin gelişmesine katkıda bulunanlar

 Angela Burdett-Coutts Ödülü için başvuruda bulunacak kişi ve/veya kurumlar

Yukarda sayılan tüm ilgili alanlarda hizmet veren destek sağlayan ve ön plana çıkan;

 • Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de Uluslararası Koruma statüsünde ya da farklı statüler altında bulunan yabancı kişiler (Şartlı Mülteciler, İkincil Koruma Altındaki Kişiler, Geçici Koruma Altındaki Kişiler, İnsani İkamet Altındaki Kişiler)
 • Türkiye’de çalışma izni, öğrenci statüsü veya evlilik yoluyla yasal olarak ikamet eden yabancılar
 • Mülteci ve/veya yabancıların kurdukları ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlar 

Talat Miras Ödülü için başvuruda bulunacak kişi ve/veya kurumlar

Yukarda sayılan tüm ilgili alanlarda hizmet veren, destek sağlayan ve ön plana çıkan;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri

 Ödüller

Ödül alan kişi/kurumlara birer sertifika ve mültecilere yönelik yaptıkları çalışmalardan ötürü 2 bin ABD Doları ödül verilecektir. Ödül alan kişi veya kuruluşlar İGAM tarafından Türk hükümeti ve uluslararası kuruluşlara tanıtılacak, medya kanalıyla kamuoyuna duyurulacaktır. 

Başvuru Nasıl Yapılacak

Yukarıdaki koşullara uyduğunu düşünen kişi veya kurumlar, bizzat kendileri aday olabilecekleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecekler.( İGAM çalışanları, Birleşmiş Milletler kurumları çalışanları, görevi icabı hizmet veren kişiler -Örn; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanları- ödüllere aday olamayacaklardır)  

Başvuruda bulunması gerekenler

Aday gösterilen kişi ve/veya kuruluşun adı- soyadı, açık adresi, kişi ve/veya kurumların bilgileri, neden ödüle başvurulduğunun açıklandığı bir sayfalık bilgi notu, Aday olarak başvuranın adı-soyadı, adresi, neden başvurulduğunun açıklandığı bilgi notu

 Gizlilik

Aday gösterilen veya aday olan kişi veya kurumların bilgileri İGAM tarafından gizli tutulacak ve sadece jüri üyeleriyle paylaşılacaktır.

 Jüri

Jüri bu alanda tecrübeli, akademik geçmişi olan veya sivil toplumda/kamuda çalışmış kişi veya kuruluşlardan oluşacaktır. Jüri üyeleri, seçimi tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 Başvuru takvimi

Son Başvuru Tarihi:  30 Nisan 2021 (Mesai saati bitimine kadar)

Jüri Belirlenme Süreci: 1 Nisan – 30 Nisan 2021

2020-2021 Angela Burdett-Coutts ve Talat Miras Ödüllerin Açıklanacağı ve Verileceği Tarih: 12 Haziran 2021 

Başvuru yeri

Ödüller için başvurular, [email protected] adresine “konu” kısmına “Aday: Talat Miras Ödülü” veya “Aday: Angela Burdett-Coutts Ödülü” yazılarının eklenmesiyle yapılacaktır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler