Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Eğitim Programı: Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi

Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Eğitim Programı: Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi
Avrupa Birliği TACSO 3 Programı (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Programı-3) Kasım 2020 içerisinde Türkiye’deki STÖ’leri, veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda desteklemek üzere çevrim içi “Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitimi düzenliyor. Eğitim programı Kasım ayının ilk yarısında gerçekleşecek ve iki farklı eğitim programı şeklinde organize edilecektir: Belirli bir tematik alanda uzmanlaşmış ulusal ya da bölgesel sivil toplum ağları, hizmet sağlayıcı örgütler, kapasite güçlendirme desteği sunan STÖ’leri hedefleyen bir İleri Düzey Eğitim ve veri toplama ve veri yönetimi stratejileri konusunda kısıtlı deneyime sahip olan yerel örgütler ve taban örgütleri öncelikli olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerini hedefleyen bir Temel Eğitim
 
“Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitim programı STÖ’lerin iç ve dış izleme ve savunuculuk faaliyetleri ile örtüşecek şekilde STÖ’lere farklı veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda pratik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Veri toplama ve veri yönetimi eğitimi aynı zamanda KOVID-19 salgını sonrasında STÖ’lerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerel ve ulusal düzeyde hak ihlallerini izleme pratiklerini güçlendirmek gibi bir hedef de içermektedir. Eğitim programlarından toplamda 70 STÖ temsilcisinin faydalanması beklenmektedir. 
 
Eğitim programı hedefleri:
 
ü  STÖ’leri farklı veri toplama ve veri yönetimi metotları ile nicel/nitel veriye dayalı iç ve dış izleme stratejileri hakkında bilgilendirmek;
ü  STÖ’lere bilgi aktivizmi ve kanıta dayalı savunuculuk hakkında pratik bilgi ve beceriler kazandırmak;
ü  STÖ’lerin cinsiyet eşitliği, engelli hakları, gençlik hakları, çocuk hakları, çevre hakları gibi alanlarda veri toplama pratiklerinden somut örnekler sunmak;

ü  Dijital haklar ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal zemin hakkında katılımcı STÖ’leri bilgilendirmek.

 
Eğitim programı uygulamaları çevrim-içi olarak gerçekleştirilecektir. 
 
“Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” Eğitim Programı farklı sivil toplum örgütlerini hedefleyen iki farklı eğitimden oluşmaktadır:
 
Üç Günlük Çevrim-içi İleri Düzey Eğitim (Her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde)
·         Belirli bir tematik alanda uzmanlaşmış ulusal ya da bölgesel sivil toplum ağları, hizmet sağlayıcı örgütler, kapasite güçlendirme desteği sunan STÖ’ler v.b.) eğitim programının hedef kitlesini oluşturmaktadır; 

·         En fazla 35 STÖ temsilcisinin eğitime katılımı sağlanacaktır.

Üç günlük çevrim-içi ileri düzey eğitim 3-5 Kasım tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında düzenlenecektir. Başvuru formu.
 
Bir Günlük Çevrim-içi Temel Eğitim (2 gün 3’er saatlik eğitimler şeklinde)
 
·         Veri toplama ve veri yönetimi stratejileri konusunda kısıtlı deneyime sahip olan yerel örgütler ve taban örgütleri öncelikli olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri eğitim programının hedef kitlesi olarak belirlenmiştir.

·         En fazla 35 STÖ temsilcisinin eğitime katılımı sağlanacaktır.

 
Bir günlük çevrim-içi temel eğitim 10-11 Kasım tarihleri ve her gün 10.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecektir. Başvuru formu
 
Eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin her iki eğitim programı için de yukarıda sunulmuş olan başvuru formlarını doldurarak en geç 23 Ekim Cuma, saat 17.00’ye kadar başvurularını sistem üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Eğitim programlarını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için her iki eğitim programı için de maksimum katılımcı sayısı 35 STÖ temsilcisi olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin bir temsilci ile ve veri toplama/veri yönetimi konusunda sahip oldukları deneyime göre yalnızca bir eğitime başvuruda bulunmaları uygun kabul edilecektir. 
 
Eğitime katılacak STÖ’ler AB TACSO 3 Projesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:
 
·         Bilgi aktivizmi, veri toplama ve veri yönetimi konusunda örgütsel strateji geliştirmek isteyen STÖ’ler
·         Bölgesel dağılım
·         Tematik alan dağılımı
·         Cinsiyet eşitliği
 
Eğitim programlarını tamamlayan STÖ’ler ile eğitim sonrasında katılım sertifikaları paylaşılacaktır. 
 
Her iki eğitim de alanında deneyimli bağımsız uzmanlar tarafından Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.
 
Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi üzerine düzenlenecek olan eğitimlerin ardından eğitim içeriklerini kapsayan indirilebilir rehberler hazırlanacak ve rehberler tüm sivil toplum örgütlerinin erişimine açık hale getirilecektir.  Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin veri toplama ve veri yönetimi konusunda iyi örneklerini ve savunuculuk faaliyetlerini paylaşabilecekleri bir de üç günlük çevrim-içi devam toplantısı organize edilecektir. 
 
Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir. Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler