Gençlik Çalışanları için İzmir’de Arama Konferansı

Gençlik Çalışanları için İzmir’de Arama Konferansı

Türkiye, sahip olduğu büyük genç nüfus ve Avrupa Birliği kaynaklı fonlara rağmen gençlik çalışmalarında hala hak ettiği noktaya ulaşamadı. Erasmus Plus vb. programlar gençlik derneklerinin sayısının artmasında önemli bir motivasyon oluştursa da birçok gençlik derneği, gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik hak temelli çalışmalar yapmaktan oldukça uzak. Bu durum ve gözlemler neticesinde Türkiye’deki gençlik derneklerinin iş birliği içerisinde hareket etmeleri, daha görünür olmaları ve yeni gençlik kuruluşlarının teşvik edilmesi önemli bir hale geliyor…

Pi Gençlik Derneği tarafından düzenlenecek “Gençlik Dernekleri Arama Konferansı” Türkiye’deki gençlik çalışanlarını insan hakları, gençlik hakları ve gençlik dernekleri konularında konuşmak, yeni iş birliği kanalları ve ağlar oluşturmak, yereldeki gençlik derneklerini ulusal çapta daha görünür kılmak için İzmir’e davet ediyor.

“Yerel Gençlik Dernekler Ağı Arama Konferansı” adıyla düzenlenecek toplam iki arama konferansının her biri 30 gençlik çalışanının katılımıyla 3 gün sürecektir. Aynı konular ve metodoloji ile yürütülecek arama konferansları daha fazla gençlik çalışanına ulaşmak için iki kez organize edilecektir. Bu nedenle etkinliğe katılmak isteyen kişilerin arama konferanslarından birine katılması yeterlidir.

Birinci Arama Konferansı
Tarih: 04-06 Eylül 2020
Yer: İzmir
Katılımcı Sayısı: 30 Gençlik Çalışanı

İkinci Arama Konferansı
Tarih: 11-13 Eylül 2020
Yer: İzmir
Katılımcı Sayısı: 30 Gençlik Çalışanı

Arama konferansına katılmak isteyen kişilerin Türkiye’de faaliyet gösteren bir gençlik derneğini temsil etmesi ve o dernekte görevli aktif bir gençlik çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcılar için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Konferansta yer alacak katılımcıların seyahat, konaklama ve üç öğün yemek giderleri Pi Gençlik Derneği tarafından karşılanacaktır. Gençlik çalışanı ve arama konferansı tanımları için aşağıdaki bilgi notlarını okuyabilirsiniz.

Gençlik Çalışanı Kimdir?
Gençlik çalışanları doğrudan gençlere yönelik veya gençlerle çalışan, onların yaşam becerileri geliştirmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı olan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanları genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışır, proje ve faaliyetlerinde kolaylaştırıcı olarak görev alırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı) çalışan olmalarının yanı sıra serbest çalışan (freelancer) veya gönüllü olarak bir kurum/kuruluşta faaliyet yürütebilirler. Mühim olan nokta yürüttüğü faaliyetlerin gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

Arama Konferansı Nedir?
Arama konferansı, ortak görüş yaratmayı, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Katılımcılar, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişilerden oluşmaktadır. Arama konferansı, eylem planlarının üretilebilmesi için etkili bir çalışma yöntemidir. Katılımcılar gruplara ayrılarak bir yürütücü eşliğinde, ortak olarak belirlenen sorulara yönelik olarak çalışmalar yaparlar ve sonuçları diğer gruplarla paylaşırlar. Belirli temalar çerçevesinde yapılandırılan beyin fırtınası çalışmalarıyla, katılımcıların görüşlerini dile getirmeleri, etkileşiminin arttırılması ve grup içinde öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kayıt Formu

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar, saat 23.00

NOT
Covid-19 kaynaklı olumsuzluklardan dolayı toplantımızın belirtilen tarihlerde fiziksel olarak yapılamaması durumunda aynı tarihlerde online olarak gerçekleştirilecektir.

“Bu etkinlik Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Pi Gençlik Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Hrant Dink Vakfı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler