Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

2018 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle, Türkiye’de engellilik çalışmaları alanında tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilecek tezlere “Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü” vermektedir. Bu ödül üniversitelerde sosyal bilimlerin farklı alanlarında engellilik alanında insan hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyinde özgün araştırmalar yapılmasını özendirmeyi amaçlamaktadır.

Engellilik çalışmaları yaklaşımı engelliliği kişinin bir eksikliği veya kusuru olarak gören damgalayıcı yaklaşımın eleştirisi üzerine kuruludur. Engellilik çalışmaları yaklaşımı engelliliği toplumsal, siyasi, kültürel, iktisadi boyutlarıyla ve engellililik deneyiminin büyüme ve gelişmeye, benlik ve kimlik gelişimine ve kişisel ilişkilere etkileri bakımından bir farklılık meselesi olarak ele alır. Engellilik çalışmalarının araştırma gündeminin merkezinde çoğunlukla engelli kişilerin hak ve hürriyetlerini herkesle eşit bir biçimde kullanmalarının önündeki kısıtlamalar veya eksiklikler ile engelli kişilerin deneyimleri ve engelli hakları örgütlenmelerinin bakış açılarının incelenmesi yer alır.

 Tezlerin değerlendirilmesinde esas alınan kıstaslar aşağıdaki gibidir:

 • Tezin sorusu ya da hipotezinin Türkiye’de engellilik çalışmaları alanına katkı sağlayacak nitelikte ve özgün olması,
 • Tezdeki araştırma kurgusu ve/veya değerlendirme örgüsünün tezin sorusunu yanıtlamaya uygun olması,
 • Tezin kuramsal dayanaklarının yeterli ve tutarlı olması,
 • Tezin güncel ulusal ve uluslararası yazından yeterince yararlanmış olması,
 • Tezde yapılan değerlendirmelerin bilimsel olarak güçlü şekilde temellendirilmiş olması,
 • Tez genel yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde, tezin engelli kişilerin insan hakları yaklaşımını esas alması,
 • (Tezde varlığı durumunda) Tezin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını araştırma sorusu, kurgusu ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarına başarıyla eklemlemiş olması.

Ödül 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir tören ile sahiplerine verilecektir. 

Ödül tutarı yüksek lisans için 5,000TL, doktora için 10,000TL’dir. Değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora alanlarından her biri için birer kişiye olmak üzere mansiyon ödülü verilebilir. Değerlendirme sürecinde jüri tarafından hiçbir tez çalışması ödül veya mansiyona layık görülmezse, o yıl için ödül verilmeyebilir.

Bilim Kurulu:

 • Dikmen Bezmez (Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Sosyoloji)
 • Hande Sart (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri)
 • İdil Işıl Gül (Dr. Öğr. Üy., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk)
 • Müjde Koca Atabey (Doç. Dr., Ankara Medipol Üniversitesi, Psikoloji)
 • Resa Aydın (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Tıp)
 • Volkan Yılmaz (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika)

Son başvuru tarihi: 20 Ekim 2020

Başvuru koşulları:

Ödüle aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden en çok iki yıl önce tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması beklenmektedir. Tezin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Tezin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.

Başvuruda şu belgeler talep edilmektedir: 

 • Adayın onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması
 • Adayın özgeçmişi
 • Adayın ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime)
 • Mezuniyet belgesi

Başvuru belgelerinin eksiksiz bir biçimde ve en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar PDF formatında [email protected] adresine, e-mail konusuna “Lisansüstü Tez Ödülü – Ad Soyad” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler