“Sanal Gerçeklik: Aşırılık ve Radikalleşme” Erasmus+ Eğitim Kursu Düzenlendi!

“Sanal Gerçeklik: Aşırılık ve Radikalleşme” Eğitim Kursu Düzenlendi!

Gençlik Çalışmaları Derneği, gençlerin şiddet içeren aşırılık ve radikalleşmesini önlemek için 9 ülkeden gelen 38 gençlik kuruluşu temsilcisine eğitim verdi.

Proje Hakkında:

“Sanal Gerçeklik: Aşırılık ve Radikalleşme”, Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından Avrupa Birliği ‘nin Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) hibesi ile Fransa, İtalya, Portekiz, Almanya, Sırbistan, İspanya, Yunanistan, Litvanya ve Türkiye’den 38 gençlik çalışanı ile birlikte 2-9 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.

Gençlik Çalışmaları Derneği’nin ev sahipliğinde organize edilen projenin ortakları: Paragraf International (Fransa), Oriel ETS (İtalya), TEATRO METAPHORA, (Portekiz), Pi Youth Association (Türkiye), Sonntags-Club e. V. (Almanya), KOM 018 (Sırbistan), Association Globers (İspanya), Youthfully Yours GR (Yunanistan) ve Mano Europa (Litvanya)dır.

Projenin Arka Planı ve Hedefleri

2015-16 yıllarında Avrupa ve Türkiye’deki yıkıcı terör saldırıları, şiddet içeren aşırılık da dahil olmak üzere aşırılık ve gençlerin radikalleşmesi oranındaki artış tüm toplumda endişeleri artırdı. Avrupa Birliği’nin 2015 Terörizm Durumu ve Eğilim Raporu, silahlı çatışmalara katılmak için Avrupa’dan Suriye ve Irak’a giden ‘benzeri görülmemiş’ sayıda insana atıfta bulundu. Bu arada, aşırı sağcı şiddet, Avrupa ülkeleri ve Türkiye genelinde güvenlik için önemli bir tehdit olmaya devam ediyor.

Hükümetler, politika yapıcılar ve gençlerin kendileri, gençleri aşırılığa ve radikalleşmeye, özellikle de şiddet içeren aşırılığa karışmaktan caydırmakla ilgilenmektedir. Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2015 yılında yayınlanan Paris Deklarasyonu, Avrupa toplumunda aşırılığın yükselişine dikkat çekti ve insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan hakları dahil olmak üzere temel değerlerin korunmasına bağlılığı dile getirdi. “Çocukların ve gençlerin demokratik değerleri ve temel hakları, sosyal dahil etmeyi teşvik ederek sosyal, sivil ve kültürlerarası yeterlilikler edinmelerini sağlamak için AB üye ülkeleri arasında iş birliği ihtiyacı ile birlikte eğitimin rolünü vurguladı.

Bu eğitim kursu, katılımcıların bu alandaki anlayışlarını artırmalarını ve yanıt olarak gençlik çalışmalarının rolünü keşfetmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitim kursunun hedefleri şunlardır:

– aşırılık ve radikalleşmenin nedenlerini belirlemek ve anlamak;

– vatandaşlık kavramı üzerine diyaloğun önemini vurgulamak, dini ve siyasi inançlar da dahil olmak üzere kimlik sorularını araştırmak;

– katılımcıları gençler arasında yüksek risk altında olanları belirleme yeteneği ve farklı aşırılık ve radikalleşme seviyelerine yanıt verecek araçlarla donatmak;

– aşırılık ve radikalleşme riski altındaki gençlere yardım etmek için Erasmus+ programlarını kullanarak faaliyetler tasarlamak ve uygulamak.

Projedeki liderlerin rolleri:

Projede Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA, Genel Sekreteri H. Şansel ÇETİNKAYA ve Fransa’dan proje ortağı Paragraf International’ın temsilcisi Esmat ELSAYED eğitmen olarak yer alırken, İbrahim Halil ÇETİNKAYA, Elif OSKAN, Hakan ÇOLAK, İlknur YILMAZ, Mustafa ÇETİNKAYA, Sedat ARAR, Serhat GÜLER kolaylaştırıcılar olarak yer almıştır.

Erasmus+ Programı Hakkında

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır. Aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

Gençlik Çalışmaları Derneği (GENCA), kültürel çeşitliliği teşvik etmek için özellikle kültür, etnik köken, inanç ve kimlik gibi konularla ilgilenmektedir. Gençler ve aşırıcılıkla ilgili yeni yaklaşımlara katkıda bulunmaya ve bu alanda daha fazla öğrenmeyi ve değişimi destekleyen uluslararası ortaklıkları teşvik etmeye büyük ilgi duymaktadır.

Eğitim Kursu sonunda hazırlanan Tanıtım Videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler