Gençler Pandemiden Ne Kadar Etkilendi ?

Gençler Pandemiden Ne Kadar Etkilendi ?

Yaşadığımız bu pandemiden tüm toplumsal gruplar etkilendi. Fakat çeşitli yaş grupları, cinsiyetler, toplumsal sınıflar bu süreçten farklı farklı etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. Tüm bu toplumsal alanlarla kesişimsel ve siyaset üstü bir yeri olan, yangında en son kurtarılacak ve ateşe ilk önce atılacak gençler de hak ihlallerine maruz kaldı. Hızlıca yurtlarından çıkarılan, uzaktan eğitim sürecinde olanakları el vermediği için eğitime devam edemeyen, aile evinde sorun yaşayan, 20 yaş altı olup sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmak zorunda olan gençler gördük. Bu sorunlardan hareketle, yaşanan hak ihlallerini izlemeyi kolaylaştıracak çevrimiçi bir haritaya ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Bu harita ile problemleri izlemenin yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının bu problemlerin çözümüne ortak olmasına aracı olmayı da hedefledik.

Şöyle ki; “genç” sözcüğü, Türkçe sözlükte  “gelişimini tamamlamamış olan, zihin bakımından yeterince gelişmemiş, kısa bir geçmişi olan, toy, dinç” olarak tanımlanırken; toplumsal hayatta da kendi özel durumu hiçe sayılan, hakları, talepleri, ihtiyaçları göz ardı edilen ve ötelenen,  çocukluk ve yetişkinlik arasında alelade bir geçiş dönemi olarak görülüyor. Bu gibi temel sorunlar, pandemide hak ihlallerinin neden ilk önce gençleri etkilediğini anlatmak konusunda da bize fikir veriyor. 

Ancak, yaş aralığı olarak farklı “genç”  tanımlarına göre farklı oranlar çıksa da 2020 TÜİK verileri Türkiye’nin nüfusun %25’ten fazlasının genç kategorisinde yer aldığı, Avrupa’da en genç nüfusa sahip ülke olduğunu söylüyor. 

 Biz de bu nedenlerle;  18-30 yaş arası bireyler olarak tanımladığımız gençlerin haklarını, gençlerin savunduğu, yani sadece “gençler adına, gençler için” değil, “gençlerle birlikte” savunuculuk yapan çatı bir kuruluş olarak;  Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan hak ihlallerini görünür kılmak, bu ihlallerin izlenmesini ve raporlaştırılmasını kolaylaştırmak, gençlik hakları konusunun ana-akımlaşmasını sağlamak ve bu alanda gençlerin haklarını gözetici çalışmalar yaparken dayanak oluşturmak için bir harita yayınladık.

Haritanın açık kaynaklı, canlı bir sistemi olan veritabanına sadece 1 dakikanızı ayırarak şahit olduğunuz ya da sizin başınıza gelen sorunları ve hak ihlallerini işleyebilirsiniz. Bu haritada aynı zamanda;  “gençlik haklarını” nasıl tanımladığımızı, bu hakların tematik alanlarını, başkalarının yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini anonim olarak il/ilçe bazında inceleyebilirsiniz. 

Gençlere, gençlik örgütlerine, karar vericilere, gençlik çalışanlarına, alanı gençlikle kesişen ve hak ihlallerine uğrayan bütün kesimlere kaynak oluşturmasını dilediğimiz gençlerin katılımına ve katkısına açık bu çalışmamızla gençlerin uğradığı hak ihlallerini özetlemeye çalışıyoruz ve bu haritayı kamuoyuna sunuyoruz.

covid.go-for.org

GoFor Hakkında : GoFor, Türkiye’de gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip, hak temelli gençlik politikası üretmeyi, bu politikanın kamu kuruluşları ve örgütlerce benimsenmesi amacıyla çalışan, aynı zamanda üye örgütlerinin ortaklaşa çalışmalar üretmesini ve beraber güçlenmesini destekleyen bir şemsiye örgüttür.  GoFor, gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır. GoFor din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık gibi alanlarda var olan ve çalışan farklı gençlik gruplarının temsilini sağlamakta olan şeffaf, demokratik, katılımcı ve hak temelli bir örgüttür. Şu anda 66 üye örgütü bulunan GoFor’un üyeleri gençlik dernekleri, öğrenci örgütleri ve resmi olmayan gençlik örgütlenmelerinden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler