Hak Balonum Projesi Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi İçin Gönüllü Çocuklar Arıyor!

Proje kapsamında 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek eğitmen eğitimi ile çocuk hakları konusunda bilgilendirilecek 12-14 yaş arasında çocuklar aranmakta. Eğitime katılan çocuklardan 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek toplantıda öğrendiği bilgileri toplantıya katılan diğer çocuklara aktarması beklenmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

Hak Balonum Projesi

Bilgi Notu

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon hibe programı kapsamında finanse edilmekte olup Sosyal İklim Derneği tarafından yürütülen “Hak Balonum” projesi 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Projenin Amacı :

İzmir’in Konak ilçesi çevresindeki 8-14 yaş arasındaki çocukların çeşitli oyunlar vasıtasıyla iletişim becerilerinin artırılmasını, çocuk katılımının nitelikli hale getirilmesini, çocuklara liderlik özellikleri kazandırılarak onların okullarında ve çevrelerinde çocuk hakları savunucu olmalarını amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri :

Proje kapsamında çocukların gönüllü katılımlarıyla akran eğitim modeli kullanılarak çocuk haklarını öğrenmeleri hedeflenmektedir. Çocukların aktif katılımıyla 21. yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim becerilerinin geliştirilerek çocukların perspektifinden çocuk haklarını yaygınlaşmasını sağlamak, olası çocuk hakları ihlallerinin ve istismarlarının önüne geçilmesine katkıda bulunmak Hak Balonum projesinin temel hedeflerindendir.

Hedef Grup : İzmir ili Konak ilçesi çevresinden 11-14 yaşları arasında 10 çocuk, 8-11 yaşları arasında 20 çocuk

Proje Temel Faaliyetleri :

  1. Gönüllü genç kolaylaştırıcıların seçimi :

Derneğin sosyal medya hesaplarından proje kapsamında gönüllü genç kolaylaştırıcıların seçimi için duyuruya çıkılacak, bu duyuru sonrasında başvuru yapmış adaylar arasından gönüllü genç kolaylaştırıcılara eğitimler öncesi toplantılarda gerekli eğitimler verilecektir.

  1. Projede faydalanıcı olarak yer alacak çocukların seçimi :

Derneğin sosyal medya hesaplarından proje kapsamında projede faydalanıcı olarak yer alacak çocukların seçimi için duyuruya çıkılacak, bu duyuru sonrasında başvuru yapmış olan çocuklar arasından katılımcı faydalanıcılar seçilecektir. Çocuklara eğitim tarihleri bildirilip, çocuklar eğitime davet edileceklerdir.

  1. “Çocuk Hakları ve Katılımı” Eğitmen eğitimi

11-14 yaş arasındaki 10 faydalanıcı çocuğun ve gönüllü genç kolaylaştırıcıların katılımlarıyla 25 Temmuz 2019 tarihinde oyunlaştırılmış atölye çalışmalarıyla “Çocuk Hakları ve Katılımı” eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitimin sonunda çocuklar iki gruba ayrılarak seçtikleri onlardan çocuk hakları ile ilgili basit oyunlar hazırlamaları istenecektir.

  1. “Hak Balonum” Atölye Çalışmaları

1 Ağustos 2019 tarihinde daha önce eğitim almış olan 11-14 yaş arasındaki 10 faydalanıcı çocuk liderimizin, gönüllü genç kolaylaştırıcılarımızın, 8-11 yaş arasındaki 20 faydalanıcı çocuğun katılımları ile oyunlaştırılmış atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinlik salonunda “Çocuk Hakları Balonu” poster çalışması yapılacaktır. Eğitim almış olan 30 çocuk liderimizden okullarında ve çevrelerinde bu eğitimleri yaygınlaştırmaları istenerek kendilerine rozetleri takdim edilecektir.

Proje Finansmanı : Yukarıda tanımlanan tüm faaliyetler proje kapsamında finanse edilecektir. Katılımcı çocuklara ve ailelerine hiçbir mali yükümlülük doğurmayacaktır.

İrtibat Bilgileri :

Sosyal İklim Derneği

Proje Sorumlusu : Gaye Tuğrulöz

E-mail : [email protected]

Sosyal İklim Derneği Hakkında:

Sosyal İklim Derneği 2014 yılından itibaren Çevre, Gençlik Çalışmaları, İnsan Hakları ve Çocuk hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Gençler arasında diyalog ve hoşgörü kültürünü artırarak sorunlara yeni ve kapsayıcı çözümler geliştirmeyi amaçlar.Bu amaç doğrultusunda:
*Gençlerin kapasite gelişimi
*Gençlik sorunlarının farkındalığı ve gençlik katılımı
*Sürdürülebilir çevre
*İnsan ve hayvan hakları konularında çalışmalar yürütür.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler