Kariyer

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Arıyor!

0

Denge ve Denetleme Ağı (DDA)’nın etkin vatandaş katılımının sağlanmasını hedefleyen ana stratejisi kapsamında, DDA Koordinasyon Grubu, Genel Direktörü ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu  ve diğer ilgili aktörlerle işbirliği halinde, DDA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve Eylem Planlarını oluşturmak, gerekli analizleri yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülünü hazırlamak, Ağ aktörleri ile toplantılar gerçekleştirmek, raporlamaları yapmak üzere aşağıda belirtilen iş tanımı doğrultusunda Ağustos 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı arıyor.

İlanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu düşünen adayların özgeçmişlerini, 22 Mart 2019 tarihine kadar[email protected] adresine, konu alanına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı” yazarak motivasyon mektupları ile birlikte göndermeleri rica olunur. Görev yeri Ankara’dır.

Görev ve Sorumluluklar:   

 • DDA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve Eylem Planını hazırlamak. Stratejiye yönelik adımların hayata geçirilmesi için DDA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu ile beraber çalışmak.
 • Denge ve Denetleme Ağı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı ön risk analizi, ihtiyaç analizi ve raporlarını oluşturmak, değerlendirmesini yapmak. Eylem Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlanma ve koordinasyonunu sağlamak, DDA aktörlerini söz konusu süreçle ilgili bilgilendirmek.
 • Çalışma grubu ile birlikte, Ağ üyeleri için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık artırıcı eğitim, toplantı faaliyetlerini planlamak ve bu çalışmaları DDA’nın ilgili birimleriyle koordine etmek
 • DDA’nın yürüttüğü kurumsal dokümanların, iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle materyallerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde organize edilmesi ve üretilmesini sağlamak, bu alandan sorumlu birimlerle beraber çalışmak.
 • DDA üyeleri ile işbirliği içerisinde faaliyet göstermek; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’nın hayata geçirilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan performans göstergelerine göre uygulama sürecinin takibi ile raporlamasını gerçekleştirmek.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin denge ve denetleme perspektifinden ele alınmasını sağlamak.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının Ağın her düzeyinde (Reform Grupları, Sekretarya, Koordinasyon Grubu, İç Denetim Grubu, İletişim Grubu, Yerel Yapılanmalar, İK süreçleri) benimsenerek somutlaşmasını sağlamak
 • Bütün çalışmalarda, karar alma süreçlerinde ve içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini egemen ve görünür kılmak
 • Çalışmayı, evrensel insan hakları ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yürütmek
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasının planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde katılımcı ve şeffaf olmanın yanı sıra, iç/dış paydaşlara danışarak, uzmanlıklarından faydalanarak hareket etmek

Aranan Nitelikler

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak ve uluslararası kriterlere/uygulamalara hakim olmak
 2. Lisans mezunu olmak, tercihen sosyal bilimler alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak
 3. Sivil toplumda ve/veya sivil toplumla çalışmış olmak
 4. Demokratik iyi yönetişim yaklaşımını bilmek
 5. Ayrımcı, cinsiyetçi, şiddet içeren söylem ve pratiklerden kaçınmak
 6. Toplumsal cinsiyet perspektifini tüm cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerini kapsayacak bir yaklaşımla oluşturmak
 7. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasında hesap verebilir olmak
 8. Mükemmel iletişim, organizasyon, planlama, uygulama ve eğitmenlik becerilerine sahip olmak
 9. Eğitim planlaması ve eğitim vermek konusunda deneyimli olmak
 10. Microsoft Office ve benzeri üretkenlik araçlarının kullanımında yetkin olmak
 11. Çok kültürlü, eşitlikçi ve çoğulcu bir kurumsal ortamda çalışabilmek
 12. Stratejik planlama ve raporlama süreçlerine hakim olmak
 13. İleri seviyede Türkçe ve İngilizce bilmek

Yorumlar

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Kariyer