Ülkemizde Her Üç Çocuktan Biri İstismar Mağduru!

Ülkemizde Her Üç Çocuktan Biri İstismar Mağduru!
Ülkemizde Her Üç Çocuktan Biri İstismar Mağduru!

Nirengi Derneği tarafından Pozitif Gençlik Gelişimi risklerinden ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddeti konularının önlenmesine katkı sağlamak, öğretmen ve velilerin müdahale kapasitesinin arttırılması, alanda çalışan paydaşların işbirliği ve koordinasyonunun iyileştirilmesine katkı sağlama hedefleriyle Çok Geç Olmadan Projesi yürütülmektedir.

Nirengi Derneği Çok Geç Olmadan İstanbul Paydaş Analizi ve Politika Raporu Yayında!

Çok Geç Olmadan İstanbul projesi kapsamında ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddeti konularını ele alan paydaş analizi ve politika raporu yayınlandı. Raporun yönetici özeti şu şekilde;

Ülkemizde her üç çocuktan birisinin istismara uğradığı gerçeği ile yaşıyoruz. TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 7 Nisan 2018 tarihli tutanak dergisinde yer alan veriye göre cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 10-15’i adli makamlara ulaşabilmektedir.

Çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti sorunu bir buzdağı formundadır; fark edilen, kamuoyuna yansıyan, adli makamlara gelen vakalar sadece buzdağının görünen kısmını oluştururken buzdağının altındaki durum bilinmezliğini korumaktadır.

Çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti toplumsal bir sorundur.

Hiçbir sektör ya da kurumun tek başına çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddetini önleme konusunda kaynakları, yetki ve otoritesi yeterli olmayacaktır. Nirengi Derneği olarak, Çok Geç Olmadan Dur De! Pozitif Gençlik Gelişimi çalışmalarımızda önemli bir sorun alanı olarak

gördüğümüz konu; ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları, Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) ayrıntılı şekilde belirtilmekle birlikte, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon alanındaki boşluk, vakaların çocuğun yüksek yararına, bütüncül şekilde ele alınmasını, kaliteli ve hesap

verilebilir (accountable) bir hizmet sunulmasını engellemektedir.

Çok Geç Olmadan Dur De İstanbul! Pozitif Gençlik Gelişimi Paydaş Analizi ve Politika Dokümanı Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen projenin bir çıktısı olarak hazırlanmıştır.

Rapor, çocuk- ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti konularına iki temel açıdan katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Birincisi, Paydaş Matrisi (Haritası) Çıkarmak; çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla ilgili, kim, neyi, nasıl yapıyor matrisi de dahil olmak üzere bir paydaş haritası çıkarmak ve dijital ortamda raporlamak.

İkincisi ise, Veriye Dayalı Paydaş Analizi ve Politika Raporu Hazırlamak; bilgi ve farkındalığın arttırılmasına, müdahalenin ve baş etmenin/sağaltımın desteklenmesine katkıda bulunmak üzere mevcut durum bulgularını paylaşmak ve sistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere veriye

dayalı politika önerileri getirmek.

Bu çerçevede çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti ya da şüphesi söz konusu olduğunda a. bildirimi (ihbarı) almak, b. müdahale etmek ve c. sağaltım- iyileştirme için rol ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlara odaklanıldı.

Söz konusu paydaş analizi çerçevesinde istismar, akran zorbalığı, flört şiddeti durum analizi bulguları Bölüm E.’de şu başlıklar altında paylaşıldı: Yasal düzenlemeler ve koordinasyon; Vaka yönetimi ve standart operasyon prosedürü (SoP); Fark etme yükümlülüğü ve bildirim yükümlülüğü; Mağdur çocuk-müdahaleden sorumlu kuruluşlar; mağdur çocuk- sağaltım ve iyileştirmeden sorumlu kuruluşlar; Eğitim ve bilgilendirme.

Ardından, Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De İstanbul! Politika Dokümanı Sonuç ve Önerileri de Bölüm F.’de yedi temel başlıkta ele alındı: Çocuk- ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti toplumsal bir sorundur; Yasal düzenleme, Özel ihtisas kurumları ve hizmetleri; Koordineli çalışma ve takip; Standart Operasyon Prosedürü (SOP); Ortak tutum, bilgi, beceriler ve uygulamalar; Hizmet kalitesi ve hesap verebilirlik.

SONUÇ OLARAK, çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti ülkemizde yaygın, ciddiye alınması gereken, ama önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu konuda herkesin yapabileceği birtakım aktiviteler olmakla beraber kamu kurum ve kuruluşları bağlamında atılması gereken çok önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımların atılmasında karar vericilerin ve kamu görevlilerinin görevi ve sorumluluğu bulunurken, STK’lar, üniversiteler, fon sağlayan vb. kuruluşların da somut ve ülkemize uyarlanabilir öneriler ile karar vericileri desteklemesi önemlidir. Vatandaşların ve ailelerin de çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti konusunda öncelikle kendi tutum davranışlarının sonuçlarının farkında olması önemlidir. Ek olarak, vatandaşların, çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti konusunda karar vericilerin ve kamu görevlilerinin adım atmasını talep etmek ve izlemek hakkı ve sorumluluğu bulunmaktadır.

Rapora Nirengi Derneği web sayfası www.nirengidernegi.org adresinden veya https://goo.gl/EA3HwJ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler