AÇEV | Anne Çocuk Eğitim Vakfı Proje Geliştirme ve İzleme Değerlendirme Sorumlusu Arıyor!

1 RvGjRqxRrAWqhqLmqIqWpQ 1
1 RvGjRqxRrAWqhqLmqIqWpQ 1

Pozisyon : Proje Geliştirme ve İzleme Değerlendirme Sorumlusu

Bağlı olduğu kişi : Kurumsal Gelişim Birimi Yöneticisi

Bulunduğu yer : Merkez ofis, Mecidiyeköy, İstanbul

İş Amacı: AÇEV’in stratejik planına uygun şekilde tüm birimlerin projelerinin etkin şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için program ekiplerine destek olmak

Ana Sorumluluklar:

1. Program ekiplerine proje geliştirme süreçlerinde destek verir.

2. Programların, projelerin ve eğitimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için program ve proje ekipleri ile göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını belirler.

3. Birimin izleme-değerlendirme (İD) faaliyet planlarını ve bütçesini hazırlar.

4. Programların geliştirilmesi için ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar planlar;

5. Program ve projelerin İD planlarının hazırlanmasını sağlar; faaliyetlerinin eksiksiz, zamanında ve etkin olarak uygulanması için çalışmalar yapar.

6. İD faaliyetleri sonucunda kurum kapasitesinin geliştirilmesi için kolaylaştırıcılık yapar.

7. Programların ulusal ve uluslararası düzeylerde yaygınlaşabilmesi için kanıt temelli savunu süreçlerine destek olur.

Bu sorumlulukların hayata geçme sürecinde:

1. RBM (Results Based Management) ve/veya Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dahilinde program ekiplerine proje geliştirme süreçlerinde destek verir.

2. Ulusal ve uluslararası hibe olanaklarını düzenli şekilde takip eder, program ihtiyaçlarına uygun hibe programlarına proje başvurularını hazırlar. Başvuru sürecinin eksiksiz şekilde sonuçlandırılmasını sağlar. Sonuçları takip eder.

3. Projelerin ve programların İD çalışmalarının hayata geçmesi için tüm aşamalarda (tasarım, soru formu hazırlama, saha çalışması yönetimi, analiz, raporlama) aktif rol alır.

4. Sorumluluğu içindeki iç ve dış raporlamaları etkin bir şekilde gerçekleştirir.

5. Değerlendirme çalışmaları için gerekli kişi ve kurumlarla protokol çalışmalarını yürütür.

6. AÇEV Eğitim Standartları çerçevesinde eğitim ve programların izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.

7. Kurumsal Gelişim Birimi’nin araştırma, etki değerlendirme ve savunu faaliyetlerine destek olur.

Başvuru: Burcu Gündüz — [email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler