Sivil Toplum Örgütleri için Yazılım Bağışı Programı – Sen de Katıl!

037 1 1
037 1 1

Techsoup Türkiye – Sivil Toplum Örgütleri için Yazılım Bağışı Programı

STGM, 10 yıldan bu yana sivil toplum örgütlerinin, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesine destek oluyor. STGM’nin çıkış noktası yerel örgütlerin kendi yapabilme güçlerini artırmak, bu doğrultuda bütüncül bir bakış açısıyla çeşitli alan ve konularda destekler sağlıyor.

STÖ’lerin kendi yapabilme kapasitelerinin gelişmesinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanmalarından, bunun için de teknolojiye ve bilgiye erişim olanaklarının artmasından geçtiğine inandığı için TechSoup Global ile birlikte Yazılım Bağışı Programını Türkiye’de hayata geçiriyor.

Neden TechSoup Global

TechSoup Global, dünya genelinde kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin tam potansiyelleriyle çalışabilmeleri ve çalışmalarının etkisini artırabilmeleri için ihtiyaç duydukları teknoloji kaynaklarına ve bilgisine erişimlerini destekleyen San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

50’nin üzerinde ülkeyi kapsayan TechSoup Global ağının bir partneri olarak STGM Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında çalışan şirketlerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknoloji bağışı programlarını yürütecek. Sosyal sorumluluğu ana unsurlarından biri haline getirmiş olan Microsoft, Yazılım Bağışı Programı’nın ana bağışçısı, diğer bağışçılarımızsa SAP ve Skype. Zamanla bağışçılarımızın sayısı ve çeşitliliği artacak.

STGM, TechSoup Türkiye Yazılım Bağışı Programı’nı TechSoup Global ve Microsoft ile hayata geçiriyor, çünkü:

  • Küresel bilgi toplumunun parçası olmak, toplumsal dönüşümde pay sahibi olmak isteyen her sivil toplum örgütünün, teknolojinin ve yeni medyanın gücünden daha fazla yararlanması gerektiğine ve
  • Örgütlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma kapasitelerinin gelişmesinin, teknolojiye ve bilgiye erişim olanaklarının artmasından geçtiğine inanıyor.

Bunun için TechSoup Türkiye Yazılım Bağışı Programı kapsamında

  • Sivil toplum örgütleri işletim sistemi yazılımları, sunucu yazılımları, güvenlik yazılımları gibi şimdilik 200’e yakın ürün için bağış talebinde bulunabilecek,
  • Lisanslı yazılım kullanmanın avantajlarından yararlanırken korsan yazılım kullanmanın yol açabileceği cezai sonuçlar ve işletimle ilgili sorunlardan kaçınabilecek,
  • Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini bilişim teknolojileri ile güçlendirmek, faaliyetlerini teknolojiyi kullanarak daha etkin ve verimli hale getirmek için gerekli destekleyici çalışmalar yapılacak,
  • Teknolojide yenilikçi uygulamaları paylaşarak ve yeni araçları göstererek örgütleri BİT alımları ve altyapıları konusunda daha donanımlı hale getirecek destekler sunulacak.

Kimler Yazılım Bağışından Faydalanabilir?

TechSoup Türkiye Yazılım Bağışından faydalana­bilmek için, Türkiye’deki kayıtlı sivil toplum örgütlerinin donör kuruluşların belirlediği alanlarda aktif ola­rak çalışan STÖ’ler olması gerekiyor.

Bağış için genel uygunluk kriterlerini ve başvuru için gereken belgeleri web sitemizde bulabilirsiniz.

Eğitim kurumları, siyasal örgütler, sağlık ağları ve kamuya açık olmayan kütüphaneler gibi bazı kar amacı gütmeyen kuruluş türleri, bu bağışlar için uygun değildir.

İşe alma, eğitim, ırk, renk, cinsiyet, etnik kimlik, dini inanç, inançsızlık, engelliler, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, medeni durum, gebelik, siyasi gö­rüş, sendika üyeliği durumu temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlar bu programa katılamazlar. Kuru­luşlar bağış alabilmek için bu gerekçelere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını gönüllü olarak kanıtlayabilmelidirler.

Neler Bağışlanıyor?

TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı üç kurumun ürünlerini sivil topluma sunarak başlıyor:

  • Microsoft
  • SAP
  • Skype

Bağış İçin Başvurun!

www.techsoupturkiye.or.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler