Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) Lisansüstü Tez Teşvik Desteği 2024 Yılı Başvuruları Başladı!

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) Lisansüstü Tez Teşvik Desteği 2024 Yılı Başvuruları Başladı!

GAV; uluslararası göç, Türk diasporası ve Müslüman azınlıklar alanlarında literatüre özgün katkı sunacak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez çalışmalarına teşvik desteği sağlayacaktır. Bu destek, ilgili alanlarda nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve literatürün zenginleşmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Tez Teşvik Desteği, yurt içinde veya dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim programlarında tez konusu öneri formunu hazırlama aşamasında olan kişilerin GAV’a gönderecekleri öneriler arasından seçilecek çalışmalara verilecektir.

Tez Konusu Önerileri; uluslararası göç, Türk diasporası ve Müslüman azınlıklar alanlarında olması, metodolojik yaklaşımı ve literatüre özgün katkı sunması gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Tez önerisi desteklenecek araştırmacılar ayrıca GAV Akademik Kurulu tarafından da tez yazım süreçlerinde akademik olarak desteklenecektir.
2024 yılı GAV Tez Teşvik Desteği başvuruları 25 Mart 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında GAV’ın kurumsal web sitesi üzerinden online yapılacaktır. Tez Teşvik Desteği aşağıda belirtilen süreci müteakip sağlanacaktır:

1. Tez önerisinin GAV tarafından desteklenmeye uygun bulunması,
2. Başvuru sahibinin tez konusunu üniversitesine onaylatması,
3. Başvuru sahibinin tezini YÖK’ün Yönetmeliğinde belirtilen en erken bitirme süresi içinde savunması ve başarılı bulunması.

Başvuru Koşulları:
1. Tez konusu önerisinin; uluslararası göç, Türk diasporası ve Müslüman azınlıklar alanlarından birinin kapsamında olması,
2. Başvuru sahibinin tez önerisini hazırlama aşamasında olması veya enstitüsü tarafından onaylanmış tez önerisi formu olması,
3. Başvurunun istenilen belgelerle birlikte GAV’ın kurumsal web sitesi üzerinden online yapılması,
4. 2024 yılı için son başvuru tarihi: 31 Aralık 2024

Başvuruda Eklenecek Belgeler:
1. Öğrenci belgesi,
2. Transkript belgesi,
3. Tez konusu önerisi veya tez konusu öneri formu
4. Niyet mektubu
5. Başvuru sahibinin ayrıntılı özgeçmişi
6. Varsa başvuru sahibinin yayın listesi veya yayınları içinde önemli bulduğu iki yayının tam metni (Pdf dosya olarak eklenecek)
7. Varsa başvuru sahibinin yayınlarına yapılan atıfları içeren bir liste (Web of Science, Scopus ve Google Scholar Citations)
8. Başvuru sahibinin görev aldığı projeler, akademik ve idari görevler, üye olduğu bilimsel kuruluşlar ile varsa aldığı ödüllerin listesi
9. Varsa başvuru sahibinin referans mektubu veya mektuplarının dijital kopyaları

Tez Teşvik Desteği Miktarları:
Doktora Düzeyinde 75 bin TL*
Yüksek Lisans Düzeyinde 25 bin TL*

Başvurular ve İletişim:
Başvurular gavsistem (başvuru sistemi) üzerinden online yapılacaktır.

Daha fazla bilgi ve ihtiyaç duyduğunuzda [email protected] mail adresi ve irtibat numarası (+90-312-473-79-11) üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvurularınızı bekliyor ve başarılar diliyoruz.

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)
*Miktar her yıl güncellenecektir. Destek ödemesi yapılırken güncellenmiş rakam esas alınacaktır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler