Etkiniz AB Programı düzenleyeceği dördüncü Forum ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek!

Etkiniz AB Programı düzenleyeceği dördüncü Forum ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek!

Etkiniz Forum 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenleniyor. Forum’un teması “Dayanışma, Hesap Verebilirlik ve İyileşme için İnsan Hakları İzleme”.

Etkiniz Forum’la,

1. İnsani krizlere insan hakları yaklaşımında hesap verebilirliğin, dayanışmanın ve iyileştirmenin hayati önemin tartışılması,
2. Türkiye’de ve dünya genelinde insani krizlerde insan hakları izleme  faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
3. İnsan hakları izleme ve savunuculuğunda kesişimselliğe ve hak temelli çalışmaya ilişkin etik ve yenilikçi araçların nasıl kullanılacağının tartışılması,
4. İnsan hakları izleme yapan sivil toplum örgütleri arasındaki diyalog ve ağ kurma ile uluslararası insan hakları mekanizmalarına katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Forumda panellerle beraber katılımcıların bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri ve ağ kurabilecekleri oturum ve atölyeler yer alacak.

Toplantıya katılmak isteyen sivil toplum örgütü temsilcileri aşağıda bağlantısı bulunan başvuru formunu doldurabilirler. Katılım için doldurulması zorunlu olan formu en geç 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 13:00’e kadar göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Etkiniz Forum’a Neden Başvurayım?

 • Uluslararası mekanizma temsilcileriyle ağ kurmak;
 • Sivil toplum örgütleri temsilcileriyle tanışma ve deneyim paylaşımı;
 • İnsan hakları izleme çalışmalarını sivil toplumla paylaşmak, çalışmaları derinleştirmek;
 • Farklı sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle yeni işbirliği olanakları yaratmak;
 • Donör kuruluşlarla bir araya gelmek için.

Paneller ve atölyeler sadece başvurusu kabul edilmiş katılımcılara açık olacak.

Seçim kriterleri

 • Katılımcıların kabulünde ilk başvuran insan hakları izleme temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine öncelik verilecek.

Bununla birlikte:

 • Tematik çalışma alanı çeşitliliği;
 • Katılımda illere göre eşit temsil konusu;
 • Katılımda toplumsal cinsiyet çerçevesinde eşit temsil hususu;
 • Ayrımcılığa uğrama riski daha yüksek grupların temsili dikkate alınacaktır.

Önemli not: Katılımı uygun bulunan her sivil toplum örgütünden birer temsilci kabul edilecektir. Katılımcı sayısının 125 ile sınırlı olması sebebiyle başvuru yapılması zorunludur. Forum’a başvurmayan ya da başvurusu onaylanmayanların katılımı mümkün olmayacaktır.

Katılımcılara notlar

 • Antalya dışından gelecek katılımcılara konaklama ve şehirlerarası ulaşım desteği sağlanacaktır.
 • Etkiniz tarafından uçak biletleri alınmış ve/veya konaklamasına dair otel rezervasyonu yapılmış katılımcıların mücbir bir sebep olmaksızın etkinliğe katılmamaları ve Etkiniz’e yazılı bilgi vermemeleri durumunda oluşabilecek bilet ücreti/cezai işlemlere dair Etkiniz tarafından geri ödeme talep edilecektir. Söz konusu mücbir sebebe dair destekleyici dokümanların (hastane raporu vb.) Etkiniz’e sunulması gerekmektedir.
 • Mücbir bir sebep ve belgesi sunulmaksızın katılımcı için yapılan konaklama rezervasyonunu iptal ettirmeyip kullanmama durumunda Etkiniz tarafından geri ödeme talep edilecektir.
 • Forumun program detayları ve toplantı düzenlenecek mekânın bilgileri, başvurusu kabul edilen kişilere iletilecektir.
 • Etkinlik boyunca İngilizce-Türkçe simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.
 • Özel ihtiyaçlar başvuru formunda belirtilebilir.

Başvurulara dönüşler 15 Şubat 2024 tarihinden sonra yapılacaktır.

Foruma ilişkin sorularınızla ilgili [email protected] adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler