Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı!

İstanbul Kent Konseyi Deprem Afet Çalışma Grubu ev sahipliğinde Yenikapı Metro Akademi’de gerçekleşen Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştayı’nın raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’nin alanında yetkin sivil toplum kuruluşlarının, meslek odaları ve örgütlerinin, akademisyenlerin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi  temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın sonuç raporunda, gerekli eylem planlarını geliştirmeye yönelik sorun tespitleri, çözüm önerileri ve stratejiler ortaya koyuldu.

Programın ilerleyen çalışmalarında, sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki ve kamu kurumlarıyla iş birliklerinin somutlaştırılması, entegre eylem planlarında sivil toplumun yerinin ve katılımının güçlendirilmesi için öneri ve taleplerin ortaya konulması hedefleniyor.

Depreme Hazır İstanbul İçin Sivil Toplum Koordinasyonu Programı kapsayıcılık ilkesi ışığında sivil toplum koordinasyonunu verimli kılmayı, disiplinler arası iş bölümü ve iş birliğini artırmayı, iletişim köprülerini geliştirmeyi ve sivil toplum çalışmalarını ortak akılla ve uzlaşıyla afet yönetiminde birleştirmek üzere beklenen Marmara depremi odaklı stratejik eylem planlarında sivil toplum ve kamu işbirliğini somutlaştırmayı amaçlıyor. 

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, sivil toplumun her ölçekten paydaşları tüm kapasiteleri ile bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Afete müdahale çalışmalarındaki koordinasyonun eksiklikleri ne yazık ki ağır tabloyu daha da olumsuzlaştıran durumların yaşanmasına neden oldu. Mevcut risk düzeyi dikkate alındığında İstanbul’da çok büyük yıkım ve zarara neden olacağı varsayılan Marmara depreminde benzeri yetersizliklerin yaşanması, risklerin daha da artmasına ve müdahale olanaklarının sınırlanmasına neden olacaktır.

Bu gerçek karşısında İstanbul Kent Konseyi Deprem Afet Çalışma Grubu “Depreme Hazır İstanbul” başlığında bir dizi çalışma ve proje geliştirmiş; mücadelenin topyekün ve her ölçekte olması gerektiğinden hareketle ilk adım olarak imkanların, deneyimlerin, güçlerin, ihtiyaçların; gerçekçi ve şeffaf biçimde konuşulması, tespiti ve raporlanması yoluyla tüm çıktıların yaygınlaştırılmasını planlamıştır. Sivil toplumun da karar alma süreçlerinde yer aldığı ve belli ölçütlere göre yetkilendirildiği bir afet yönetimi vizyonuyla Afete Dirençli Sürdürülebilir Şehirler inşa edilebilir çağrısını tüm aktörlere iletmektedir. 

Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı!

2 gün süren çalıştayda ortak oturumların yansıra 8 ayrı tematik masada (Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri, Arama Kurtarma, Eğitim, Afete Hazırlık, Bilinçlendirme, İletişim ve Haberleşme, İnsani Yardım, Risk Analizleri, Risk Azaltma ve Deprem Senaryoları, Sağlık) 107 katılımcı tarafından moderatörler eşliğinde tematik sorunlara yönelik deneyim ve vizyon odaklı tespitler ve stratejik çözüm ve iş birliklerine yönelik somut planlama önerileri tartışılmıştır. Çalıştay sonuç raporunda ortak yaklaşımlar belirlenmiştir.

İlk hedefi sivil toplumun kendi içindeki diyalog, koordinasyon ve istişare alanını genişletmek olan çalıştay, ileriki aşamalarında kamu yönetimi ile sivil toplum arası işbirliğini geliştirmeye zemin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu projeksiyonla İBB’den tematik çalışma masaları başlıkları ile ilişkili faaliyetler yürüten ve farklı uzmanlıkları olan toplam 13 temsilcinin aktif gözlemci olarak çalıştaya katılımı sağlanmış olup gözlemciler, tematik masalarındaki oturumlarda hazır bulunmuş ve geri bildirimlerde bulunmuştur. 

Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı!

Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştayı çıktıları, yakın bir tarihte yapılması planlanan 2.  çalıştayın altyapısını oluşturacaktır. Programın duyuruları İstanbul Kent Konseyi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. 

Depreme Hazır İstanbul için Sivil Toplum Koordinasyonu Çalıştay Rapor Linki:  https://bit.ly/45VAssS

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler