GEF Küçük Destekler Programı Projeler Buluşması 9 Eylül’de CerModern’de!

GEF Küçük Destekler Programı Projeler Buluşması’nın bu seneki etkinliği 9 Eylül 2023 tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında Ankara CerModern adresinde gerçekleşecek.

Küçük Destek Programı (SGP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Küresel Çevre Aracı (GEF) tarafından finanse edilen ‘’küresel düşün yerel hareket et’’ sloganıyla sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir programdır. SGP, insanların refahını ve geçim kaynaklarını geliştirirken çevreyi koruyan ve eski haline getiren projelere mali ve teknik destek sağlayarak, topluluk eyleminin insan ihtiyaçları ve çevresel zorunluluklar arasındaki hassas dengeyi korumaya odaklanır.

SGP fonuyla küresel sorunlara yerel çözümlerle katkı sağlayan onlarca yerel inisiyatif, tamamladıkları projeleriyle yer alacaktır. Etkinlikte aynı zamanda küresel çevre sorunlarına yeni bakış açıları kazandıracak deneyimlerin ve uzmanlıkların paylaşıldığı konuşmalar gerçekleşecektir. Etkinlik program içeriği aşağıdaki gibidir.

GEF Küçük Destekler Programı Projeler Buluşması 2023 Program Akışı

10:00: Açılış
11:00 – 11:30: Gökmen Argun GEF SGP Ulusal Koordinatörü
11:30 – 12:00: Prof. Dr. Osman Balaban – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
12:00 – 12:30: Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur – Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
12:30 – 13:00: Dr. Nuran Talu – Küresel Denge Derneği
15:00 – 17:00: Güçlü Topluluklar İyi Hikayeler
● Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer – Gazi Üniversitesi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
● Aylin Gezgüç – Etki Çemberleri Vakfı
● Cem Orkun Kıraç – Sualtı Araştırmaları Derneği
● Doç. Dr. Okan Arıhan – Doğa Araştırmaları Derneği

Program Detayları

Gökmen Argun – GEF SGP Ulusal Direktörü

SGP’nin 30. Yılı Türkiye’ye Ne Vadediyor?
Ülkelerin doğa ve çevre koruma hareketlerini yönlendirmek ve ortaklaştırmak için kurulan Küresel Çevre Fonu (GEF) 1993 yılından itibaren uyguladığı Küçük Destekler Programı (SGP) ile yerel toplulukları destekliyor ve iyi hikayeleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. 30 yıldır güçlü toplulukların evrensel sorunlara çözümler aramasını destekleyen SGP, bugün Türkiye’ye ne vadediyor?

Prof. Dr. Osman Balaban – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ekolojik Kriz Çağında Çevre ve İklim Eylemi: Yerelin İhtiyaç ve Önceliklerini Doğru Tespit Etmek
Çok boyutlu bir ekolojik kriz yaşadığımız bu dönemde, çevre ve sürdürülebilirlik amaçlı eylemlerin finansmanı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu kapsamda Türkiye özelinde küresel düşünceden kopmayan ama yerelin gerçek ihtiyaç ve önceliklerini de gözardı etmeyen yerel iklim ve çevre eylemleri neler olabilir?

Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur – Ankara Üniversitesi

Plastik Kullanımının Azaltılması Hedeflenebilir Mi?
Ankara ilinde farklı yaş, cinsiyet, eğitim, meslek grupları, kamu ve kuruluşlardan bireylerin çevre okuryazarlık düzeyinin değinildiği anket sonuçları ve farklı sosyo-demografik özellikteki bireylerin katıldığı toplantının çıktılarıyla plastik kullanımının azaltılması üzerine bir değerlendirme.

Dr. Nuran Talu – Küresel Denge Derneği

İklim Krizinin Gölgesinde Türkiye İçin Yeşil ve Sosyal Devlet Diyenler Var!
Kim bunlar? Sivil toplum kuruluşları mı? Millet mi? Marjinal gruplar mı? Savunmasız vatandaşlar mı? Yoksa bizi yöneten popülist iklim siyasetçileri mi?

Güçlü Topluluklar İyi Hikayeler

Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer – Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Kapımdaki Doğa Mobil uygulaması
Kapımdaki Doğa projesinin çıktıları ve sokak ağaçlarının iklim dirençli mahalle tasarımındaki önemi

Aylin Gezgüç – Etki Çemberleri Vakfı

Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm Projesi, Kaş ve Gökçeada’da işletmelerle birebir çalışarak, işbirlikleri ile etkiyi yaygınlaştırarak, bireysel kullanıcıların da taleplerini etkileyecek şekilde iletişim kampanyaları yaparak tek kullanımlık plastik alışkanlığını kırmak ve yerine sürdürülebilir ürünlerin konmasını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Peki tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak mümkün mü?

Do. Dr. Okan Arıhan – Doğa Araştırmaları Derneği

Doğa Araştırmaları Derneği 25 yaşında. Neler yaptık, neler öğrendik?

Cem Orkun Kıraç; Sualtı Araştırmaları Derneği

38 yıllık kök çalışmalarla Türkiye’de denizler, kıyılar ve sualtında araştırma ve koruma deneyimleri olan bir STK olarak bir birikim oluşturduk. Genelde “Tür” ve hatta “Nesli azalan tür” koruma kavramı yerine, “Doğal habitatları koruma” kavramının esas olduğunu savunmaktayız. Özellikle kıyı alanları başta olmak üzere doğal yaşam alanlarını korumak ve başarılı şekilde savunmak olası mı? Yanıt, zorluklar olsa da, evet… Peki, doğa savunuculuğu ve kıyı alanlarının korunmasında yöntemler ve ülkemizdeki somut başarı örnekleri neler?

Etkinlikte Stant Açacak Çevre Odaklı İnisiyatifler
Dünya Yaşasın Derneği
Ata Tohum Takas Derneği
SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
S.S. Su Ürünleri kooperatifleri Merkez Birliği
Yaşam için Toprak Derneği
Doğal Denge Derneği
Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği
Van ÇEVDER (çevre tarihi eserleri koruma ve geliştirme derneği)
SUYADER ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği
Doğa Araştırmaları Derneği
Kent Lab
Eşpedal Derneği
Etki Çemberleri Vakfı
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi Derneği
Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği
Doğu Akdeniz Araştırma Derneği
Türetim Ekonomisi Derneği
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Derneği
Çanakkale Sualtı Kulübü
Güneşköy Çevre Kültür
Türkiye Ormancılar Derneği
Bisiklet Kooperatifi


* Çevre odaklı inisiyatiflere ait stantlar gün boyunca ziyarete açık olacak.

*Bu etkinlik Kalkınma Atölyesi Kooperatifi tarafından koordine edilmiş ve Etki Çemberleri Vakfı eş finansmanıyla tamamen plastiksiz bir şekilde organize edilmiştir.

*Etkinlik, gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler