Cosmos Youth Roma Young-Exchange Başvuruları Başladı

Story Telling in Museums projesi, gençlerin yaparak öğrenmelerini sağlayan non-formal yöntem ve aktivitelere odaklanacaktır. Kendi konfor alanlarının dışında yaşayan ve tecrübe kazanan gençlerin, bu tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşması faaliyetlerin önemli parçalarından biri olacak ve birer vatandaş olarak kendilerini toplumda daha aktif hissetmelerine yardımcı olacaktır. Proje, farklı gerçekliklerden bir araya gelen gençlerin bilgi ve yaratıcılıklarını paylaşmalarını sağlayarak, dijital araçları kullanmayı teşvik edecektir.

Proje Amaçları:

  • Kültürleri birleştirmeye yardımcı olabilecek bir konuda, katılımcıların bir araya gelerek işbirliğini sağlamak, dijital becerileri geliştirmek.
  • Gençlerin, hikaye anlatımı yöntemiyle non-formal eğitimdeki yaklaşımları denemeleri için ortam oluşturmak.

Proje Hedefleri:

  • Hikaye anlatımı yoluyla eleştirel yansıtma, bütünleştirme ve işbirliği becerilerini artırmak.
  • Gençlerin, kendilerini ve gelecekteki iş becerilerini geliştirmelerinde bir araç olan yaratıcılığı teşvik etmek.
  • Spesifik bir eğitim yaklaşımı olarak hikaye anlatım yöntemi ve non-formal eğitimin uyumunu keşfetmek.
  • Farklı ülkelerden gençleri bir araya getirerek, gençlerin dijital araçları kullanma becerilerini artırmak.
Proje Yeri:
Rome, Italy
Proje Tarihi:
06-14 EKİM 2023
Proje Türü:
Erasmus+ Youth Exchange-Gençlik Değişimi

Gönderici Kuruluş:
Son Başvuru Tarihi:
4 Ağustos 2023
Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.
*Ulaşım, konaklama, yeme içme ve vize masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler