Hayvanlar için Etki Yaz Okulu Kayıtları Başladı: Hayvan Hakları Felsefesi Mercek Altına Alınacak

Kafessiz Türkiye tarafından düzenlenen “Hayvanlar İçin Etki Yaz Okulu” kayıtları başladı! 25-26-27 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan online eğitimde üç gün boyunca Dr. Engin Arıkan ile birlikte netice odaklı, hak odaklı ve erdem odaklı felsefede, hayvanların yeri ele alınacak.

Kafessiz Türkiye, bu eğitim serisinde hayvan haklarını tüm ayrıntılarını mercek altına alarak evcil, çiftlik ve yaban hayvanlarını felsefi kuramlar aracılığıyla hep birlikte daha iyi savunabilmeyi hedefliyor.

Hayvanların hakları neden olmalı? Hayvanların ahlaki statüsü nedir? Hayvanların bilimsel çalışmalarda kullanılması meşru mu? Evcil hayvanların kısırlaştırılması doğru mu? Gıda sisteminde hayvanların içinde bulunduğu koşullar kabul edilebilir mi? Bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını merak eden herkesin kayıt yapabileceği online yaz okulunda, tüm eğitim oturumlarına katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecek.

Kafessiz Türkiye’nin internet sitesinden yapılan başvurular 22 Temmuz’da sona erecek.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek olan yaz okulunun programı şöyle:

25 Temmuz 2023 | 20:30

Netice Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanların insanlardan farklı özelliklere sahip olması bir gerçeği değiştirmiyor: onlar da acıyı ve sevinci hissedebiliyor. Onlara yapılanların da neticeleri var: acı çekiyorlar veya mutlu oluyorlar. Bu eğitimde netice odaklı felsefede hayvanların çektiği acıların ve hissettikleri sevinçlerin ahlaki değerine bakılacak. Bundan hareketle eşitlik ilkesinin farklı özelliklere sahip varlıklar açısından nasıl uygulanabileceği sorusuna cevaplar verilecek. Son olarak, bu argümanların vardığı çıkarımlar ve hayvanların bugün gördüğü muamelelerin nasıl değiştirilmesi gerektiği incelenecek. Bu bölümde ağırlık olarak Peter Singer’ın yazınından yararlanılacak.

26 Temmuz 2023 | 20:30

Hak Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanların ciddi bir kısmı her ne kadar insanlar gibi gelişmiş bilişsel özelliklere sahip olmasa da, kendi kişiliklerini haiz varlıklar. Örneğin bir köpeğin, bir ineğin veya bir maymunun kendi varlığının ve çevresindekilerin farkında olduğunu, bunlar hakkında düşünceler geliştirebildiğini ve geleceğe dair belli beklentiler doğrultusunda eylemler gerçekleştirebildiğini söylemek yanlış olmaz. Bu eğitimde belli özelliklere sahip canlıların kendilerine has bir değeri haiz olduğuna ve bundan kaynaklı olarak belli temel haklarının olduğuna dair argümanlar incelenecek. Hayvanların yaşam hakkı, saygı görme hakkı gibi ahlaki haklarının olduğunun teslim edilmesi radikal çıkarımları da beraberinde getiriyor. Bunların neler olduğu ve diğer felsefi yaklaşımlardan farkı gösterilecek. Bu bölümde ağırlık olarak Tom Regan’ın yazınından yararlanılacak.

27 Temmuz 2023 | 20:30

Erdem Odaklı Felsefede Hayvanlar

Dr Engin Arıkan

Hayvanlara nasıl muamele edildiği hayvanlar kadar bizim de nasıl insanlar olduğumuzu gösteren ve belirleyen bir konu. Klasik düşünürlerden Sokrates, Platon, Aristoteles ahlaka dair mülahazaları da neticeden veya haktan ziyade insan erdemlerine odaklanmışlardır. Hayvanlarla olan etkileşimlerimiz de diğer insan eylemlerinde olduğu gibi çeşitli erdemlere temas etmektedir: dürüstlük, merhamet, saygı, ölçülülük, adalet, cesaret, sevgi gibi… Bu eğitimde erdem odaklı ahlak felsefesi yazınının hayvan konusunda yaptığı analizler ve dayandığı argümanlar incelenecek. Pekala hepimizin hayatımızda pek çok kez sorduğumuz iyi, erdemli ve mutlu bir hayat için neler yapmalıyım sorusunun cevaplarında hayvanların nasıl bir yeri olabileceğine bakılacak. Son olarak, hayvanlar için yapılan mücadelelerin ve genel olarak hayatın zorlukları karşısında erdem etiğinin önerdiği ve vurgu yaptığı yaklaşımlar incelenecek.

Son başvuru tarihi:

22 Temmuz Cumartesi

Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler