İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 2024 Yılı Projeleri için Başvuru Çağrısı!

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Destekleri, İsveç’in Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle 2021-2027 yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2024 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmeye imkan sunan çalışmalar,
 • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunan çalışmalar,
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar,
 • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratan çalışmalar,
 • İş yerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Konsolosluk farklı kurum ve sektörler arasındaki iş birliklerini teşvik etmekte ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem vermektedir. Aynı zamanda başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru koşulları

 • Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.
 • İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Hibe Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na posta yolu ile ulaştırılmasını rica ederiz.
 • Başvuru formunu doldurmadan önce, stratejinin tamamını buradanokumanız tavsiye ediliyor.
 • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir. Başvuru bütçe dahil toplam beş sayfayı geçmemelidir.
 • Başvuru kılavuzunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır. Detaylandırılmamış giderler ve elektronik cihaz alımı bütçede yer almamalıdır. İnsani yardım ve Psikososyal destek içerikli projelere destek verilememektedir.

Doldurulan form hem e-posta olarak hem de normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Şeffaf dosya kullanmayınız. Lütfen çevreyi düşünün.

Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na geç yapılan, eksik gelen, sadece e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2023’tür.

İrtibat bilgileri

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-İsveç İşbirliği Birimi:
Jenny Nordman
Didem Özalp

E-posta:
[email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler