BM KSK Dahilinde NY’da Düzenlenen Panel STEM, Inovasyon ve Teknoloji Alanlarında Uluslarası Uzmanları Bir Araya Getirdi

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu KSK67 (CSW67) toplantısında Kırmızı Biber Derneği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek için STEM Eğitimi” Konulu Paralel Etkinlik düzenledi

Her yıl New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) oturumları bu yıl 5-17 Mart 2023 tarihleri arasında New York’da devam ediyor. KSK 67. Toplantısının  ana teması “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için inovasyon ve teknolojik degisim, ve dijital çağda eğitim” olarak belirlendi.

Kırmızı Biber Derneği ev sahipliğinde 9 Mart 2023 tarihinde, sanal ortamda gerçekleştirilen panelde, kadınların STEM (fen, teknoloji, matematik ve mühendislik) alanlarında eğitim ve kariyer fırsatlarına eşit erişim haklarının olmasının, yaşadığımız dünyanın tüm cinsiyetler için kapsayıcı, eşitlikçi bir yer haline gelmesindeki ve herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasındaki önemi vurgulandı. Dünyanın her yerinde çok sayıda katılımcı panele ilgi gösterdi.

Kırmızı Biber Derneği Başkanı Fatma Aytaç’ın açılış konuşması ile başlayan, moderatörlüğünü Dr. Tendü Yoğurtçu’nun üstlendiği etkinlikte, her biri kendi alanında dünya lideri ve rol model olan iş dünyasından, akademiden, girişimcilikten uzmanlar yer aldı:

  • Rachel Rothman; Good Housekeeping MagazinTeknolojiden Sorumlu Başkan & İcra Direktörü
  • Tümay Ulukaya; Limit Bilgisayar ve Danışmanlık  Ltd. Şirketi Kurucu Ortağı
  • Dr. Ahu Yıldırmaz; Coleridge Initiative Başkan & İcra Kurulu Başkanı (CEO)
  • Dr. Tendü Yoğurtçu; Precisely Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO)
  • Dr. Jean Zu; Stevens Institute of Technology Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü Dekanı

Kırmızı Biber Derneği Başkanı Fatma Aytaç, açılış konuşmasında, STEM alanında kadınların eşit olarak yer almaktan çok uzak olduğunu, erkek egemen bir alanda kadın olmanın pek çok zorlukları olduğu gibi firsatları da olduğunu, engelleri aşarak gelecekte bu yolda yürüyecek olanlara yol açmış olmanın çok değerli olduğunu, rol modellere ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadınların STEM alanlarında eğitim ve kariyer fırsatlarına eşit erişim haklarının olmamasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren önemli bir sorun olduğuna işaret etti.

Tümay Ulukaya, iş dünyasının, STEM becerilerine sahip kişileri giderek daha fazla talep ettiğini söyledi. STEM eğitimi sayesinde, kadınların problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını artırabileceklerini, bu becerilerin kadınların istihdam edilebilirlik ve kariyer seçeneklerinde büyük artışa yol açacağının altını çizdi.

Dr. Ahu Yıldırmaz paylastığı veriler ile A.B.D.’de iş gücünün neredeyse yarısını oluşturan kadınların STEM alanlarında calısanların %27sini oluşturduğunu, ve cinsiyete dayalı ücret farkının STEM alanlarında daha az olmasına rağmen cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

Dr. Jean Zu ise daha fazla kadının STEM eğitimine yöneldiğini ve bu alanlarda başarılı olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu paylaşırken, genç kızlara  ve kadınlara STEM kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklara rağmen ilerlemeleri için destek verilmesinin önemini vurguladı.

Rachel Rothman tüm iş alanlarinda dijital becerilerin gerekliliğine ve kadınların tasarladığı ürünlerin daha kapsayıcı olduğuna dair örnekler verdi.

Dr. Tendü Yoğurtçu, Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre önümüzdeki on yılda ekonomide yaratılan değerin %70 oranında dijital platform bazlı iş modellerine dayalı olacağına dikkat çekerek, deprem sonrası Türkiye’sinde özellikle kız çocuklarının ve kadınların kaliteli eğitime erişiminin, inovasyon ve teknoloji teşvik projelerinin gerekliliğini vurguladı.

Panelistler, dünya ekonomisi ve sürdürebilirlik için kadınların STEM alanlarinda yerini almasının gerekliliği üzerinde veriler paylaşıp; bulut, yapay zeka ve veri bilimi gibi yeni iş alanlarında iş gücündeki talebin kadınlar için fırsat yarattığına dikkat çektiler. STEM alanında çalışma yapan gençlere kariyerlerine devam edebilmeleri için destek verilmesi, STEM alanlarında başarılı olmuş kişilerin sponsor ve rol model olmalarının önemini anlattılar.

Kadınların STEM alanlarına katılımını ve ilgisini artırmak için erken eğitim, yeni becerilerin kazandırılması; eğitim kurumları, şirketler ve devletin işbirliği ile kız çocukları  ve kadınların kaliteli eğitime erişimi için politikalar geliştirilmesi gerekliliği tartışıldığı panelde, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum yaratılabileceğini vurguladılar.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler