Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa’da Eğitim Fırsatı

Jean Monnet Burs Programı, otuz yılı aşkın süredir kamu, özel sektör ve akademik camia mensuplarımıza yönelik sağladığı prestijli burs imkânlarıyla ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sürecini destekliyor.

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü projelerinden biri olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde AB mali kaynaklarıyla yürütülmektedir.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinde eğitim ve araştırma imkânı sunan Jean Monnet Burs Programı ile AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağımız güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada, özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Jean Monnet Burs Programı ile 2500’ün üzerinde bursiyer eğitimini ve araştırma çalışmasını tamamlayarak AB alanında bilgi, deneyim ve uzmanlık sahibi olmuştur.

Türkiye ve AB Arasında Kalıcı Köprüler Kuruluyor

Jean Monnet Burs Programı, yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden bursiyerler sayesinde toplumlar arasında mevcut olan karşılıklı önyargıların kırılarak diğer Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin doğru bir şekilde anlatılmasına ve algılanmasına da katkıda bulunuyor. Bursiyerler, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla daha fazla bir araya gelerek ortak çalışma anlayışını içselleştiriyor, kültürel ve kimliğe dayalı farklılıkların bazı kesimlerce öne çıkarılandan çok daha az olduğunu deneyimliyor. Jean Monnet Burs Programı sayesinde Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine de önemli bir katkıda bulunulmakta, ülkelerarası akademik ilişkiler geliştirilmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunularak kalıcı köprüler kurulmaktadır.

Kariyer Planlarınızı Jean Monnet Burs Programı ile Gerçekleştirin

Kariyerine AB alanında yön vermek isteyen ve Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek nitelikli akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Program’dan kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerimizde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir.

Burs kapsamında okul ücreti, günlük ihtiyaçlar ile ulaşım masrafları gibi yaşam giderleri karşılanmakta ve bir defaya mahsus vize, sağlık sigortası gibi harcamalar için sabit ödenek sağlanmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı için başvuru dönemi her yıl değişmekte ve yaklaşık iki ay boyunca başvuru süreci açık tutulmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 akademik yılı duyurusu 12 Eylül 2022 tarihinde yayımlandı ve 15 Kasım 2022’ye kadar başvurular devam ediyor.

Detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.jeanmonnet.org.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler