Sivil Toplumda Gönüllü Yönetimi Rehberi Yayımlandı

GİRİŞ

Sivil toplum için gönüllük neden hayati önemde?

Bu sorunun yanıtı, Gönüllü Yönetimi Rehberi’nde…

– Sivil toplum kuruluşlarının (STK) tümü gönüllü desteğine ihtiyaç duyar.
– Türkiye’de STK’ların insan kaynağının önemli bir kısmını ücretli çalışanlar değil gönüllüler oluşturuyor.
– STK’larda gönüllü olarak çalışan kişilerin oranının %50-%70 civarında olduğu tahmin ediliyor.
– Birçok STK, faaliyetlerini gönüllülerin desteği ile yürütüyor.
Bu nedenle, STK’ların gücü kendisine gönüllülerin verdiği emek ve destekle doğrudan ilgilidir.
– Gönüllüğün STK’lar için taşıdığı bu öneme karşın, Türkiye’de gönüllülük faaliyetlerine katılanların oranı sadece %6.
– Gönüllüğün yaygınlaştırılmasına ilişkin kamu tarafında hayata geçirilen bazı uygulamalara karşın, gönüllü faaliyetlerde katılıma dair önemli bir artış olduğunu söylemek güç.
– Gönüllü faaliyetleri düzenleyen yasal bir düzenleme bulunmadığından, gönüllüler ile STK’lar arasında kurulan ilişkide hak ve sorumluluklar açısından bir standart bulunmuyor.
– Bu koşullarda “STK’ların gönüllüleri kendilerine çekebilmeleri ve faaliyetlerini gönüllülerin desteği ile yaygınlaştırabilmeleri için kurum kültürüne uygun gönüllü politikaları hazırlayarak etkin bir gönüllü yönetim sürecini hayata geçirmeleri gerekiyor.
– Bu rehberde hem STK’ların ihtiyaçlarını karşılayacak hem gönüllünün haklarını koruyacak şekilde gönüllülük faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınmasının ve gönüllüğün yaygınlaştırılmasının nasıl mümkün olabileceğine yanıt aranıyor.
– Rehberde gönüllü politikalarının belirlenmesi, gönüllü yönetiminin etkin ve sürdürülebilir bir anlayışla kurgulanması; mevcut sorun alanları, gönüllük alanında yasal düzenleme tartışmaları ve çözüm önerilerine dair başlıklar yer alıyor.

SONUÇ

-Türkiye’de düşük seviyedeki gönüllü faaliyetlere katılım oranının yükseltilmesi için gönüllüğüm kamu ve sivil toplum tarafında yaygınlaştırılmasına yönelik adımların atılması gerekiyor.

– Sivil toplumda gönüllüleri koruyan ve gönüllüğü teşvik eden bir sistem geliştirebilmesi için, sivil aktörlerin ve kamunun, gönüllü faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak sorunları ve hak ihlallerinin oluşumu engelleyecek uygulama ve yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi önemli.

-STK’ların ihtiyaçları ile gönüllülerin hakları arasındaki dengenin korunarak, gönüllü politikalarının hazırlanması ve gönüllü yönetim sürecinin kurgulanması için; gönüllülerin hak ve sorumluluklarının netleştirilmesi; gönüllüler ile STK’lar arasındaki ilişkinin her iki tarafın hak ve sorumluluklarını içerek şekilde tanımlanması ve nihai olarak gönüllük faaliyetlerini kapsayan tüm sürecin hak temelli bir bakışla sürdürülebilir şekilde kurgulanması başlıkları öne çıkıyor.

-STK’ların büyük bir bölümünün gönüllü emeği ile faaliyetlerini sürdürebiliyor olmaları ve tek bir ücretli çalışanı bile olmayan dernek ve vakıf oranının %80’ler civarında olduğu dikkate alındığında, gönüllü faaliyetler ilişkin düzenleme ve iyileştirme çabalarının aciliyetini ortaya çıkıyor.

Rehbere ulaşmak için tıklayın.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler