Mor Çatı’dan İki Yeni Video: Şiddet Yalnızca Fiziksel Değildir!

Mor Çatı için Happy People Project tarafından hazırlanan, Norr Prodüksiyon’un yapımını üstlendiği videolarda şiddetin sadece fiziksel olmadığı vurgulanarak psikolojik ve ekonomik şiddet biçimlerine dikkat çekiliyor. Toplumda var olan cinsiyetçi söylemlerin şiddet biçimi olarak kullanıldığına ve şiddeti beslediğine vurgu yapılıyor.

[tnm_video layout=”mnmd-post-media-wide”]https://www.youtube.com/watch?v=b-zpMSIK4dg[/tnm_video]

Ekonomik şiddet odaklı filmde kocası tarafından çalışması engellenen bir kadının hikayesini anlatılıyor. Videoda şiddet uygulayan koca, toplumun farklı kesimlerinden erkeklerin çoğunluğunu oluşturduğu bir koro tarafından desteklenerek kadınlarını çalışmamasını normalleştiren cinsiyetçi sözler sarfediyorlar. Video şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı, bir kadının kocası tarafından çalışmasının engellemesinin şiddet olduğunu vurgulayarak son buluyor.

Psikolojik şiddet odaklı filmde, bir kadının babası tarafından, yakını bir kadınla görüşmesinin yasaklanması konu alınıyor. Şiddet uygulayan baba arkasındaki korodan güç alarak boşanmış bir kadınla görüşmenin namusuna zarar vereceğini söyleyerek kadın üstünde psikolojik baskı kuruyor. Video şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı, bir kadının yakınıyla görüşmesinin yasaklanmasının psikolojik şiddet olduğunu vurgulayarak sonlanıyor.

Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, erkeklerin toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir.

[tnm_video layout=”mnmd-post-media-wide”]https://www.youtube.com/watch?v=YDEzqBwbf8o[/tnm_video]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler