İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) Gaziantep’te başlıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin yeni programı İŞMEP, istihdam olanaklarını artırıyor ve çalışanların mesleki becerilerini geliştirmelerini desteklemeye devam ediyor. Kapsamlı bir program olan İŞMEP, özellikle COVID-19 küresel salgını döneminde büyük zorluklarla karşılaşan iş arayanlar ve işverenlere destek vermek üzere, işgücü piyasasındaki açık işlerin gerektirdiği becerileri kazandıracak şekilde tasarlandı. 

Gaziantep’te iş arayanları ve işverenleri desteklemek üzere yakın zamanda başlayacak olan program, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (GESOB) tarafından uygulanacak.

Türk vatandaşlarının ve Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin katılacağı yeni işbaşı eğitim programı İŞMEP yoluyla yararlanıcılar, işbaşı ve iş dışı eğitimleri alarak yeni beceriler edinecek ve mevcut becerilerini geliştirme imkânı bulacak. Ayrıca, kayıtlı olarak istihdam edilecekler ve daha ilk günden itibaren kısa ve uzun vadeli tüm sosyal güvenlik haklarına sahip olacaklar.

GESOB Mesleki Eğitim Merkezi’nin(MEM) 2021 yılı içinde işe yerleştirme faaliyetleriyle eş zamanlı yürüteceği mesleki eğitimler, sanayi alanında ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 11 alanda gerçekleştirilecek. İşbaşı eğitimler, program kapsamında işe yerleştirmelerin yapılacağı işletmelerde verilirken, iş dışı eğitimler ise GESOB-MEM tarafından verilecek.

Öncelikli olarak 18-40 yaş grubu bireyler olmak üzere, tüm iş arayanlar İŞMEP programına başvurabilir. Ayrıca kadınlar ve engelli bireylerin beceri geliştirme fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla 40 yaşın üzerinde olsalar dahi programdan faydalanmaları mümkün olacak. Program kapsamında bu grupların işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına katkıda bulunmak üzere, çocuk bakım desteği gibi ilave uygulamalar da hayata geçirilecek.

Gençler ve yeni mezunların iş deneyimi kazanma, işgücü piyasasının talep ettiği becerileri edinme ve uygulama fırsatlarına duyduğu ihtiyaçtan yola çıkılarak tasarlanan İŞMEP, özellikle bu grupların katılımını hedefliyor.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, programla ilgili olarak, “Beceri geliştirme, beceri arz ve talebini uyumlu hale getirmek suretiyle, tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkarmak ve insana yakışır iş fırsatlarını artırmak açısından kritik önem taşıyor. Yeni beceri geliştirme programımız İŞMEP sayesinde, bir yandan işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetişmesini sağlarken, diğer yandan çalışanların kendilerine işgücü piyasasında daha iyi işler bulmalarını desteklemiş oluyoruz” dedi.

İŞMEP yararlanıcılarının sosyal güvenlik primleri, ILO Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan bir diğer program olan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) üzerinden ödenecek.

GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu, “İŞMEP, özellikle COVID-19 sürecinde esnaf ve sanatkârın nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, iş arayanlara mesleki eğitim ve iş imkânı sunulması ve kayıt dışılığın önlenmesi konularında çarpan etkisi yaratan büyük bir çalışmadır” dedi.  

İŞMEP, Bursa ve İstanbul’da da uygulanacak ve bu illerdeki başvurular yakında başlayacak.

Programla 2022 yılının sonuna kadar, ücret ve çalışma izni harcı sübvanse edilerek, 2 bini aşkın iş arayana (eşit sayıda Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere) destek verilecek.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler