UN Global Compact Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın Başvuruları Açıldı

UN Global Compact’in geçtiğimiz yıl küresel çapta başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programıyla kadınların üst düzeyde temsili ve liderliğine yönelik iddialı ve gerçekçi hedefler belirlemesi için şirketlere yol gösteriyor. 45 ülkede UN Global Compact üye şirketlerine özel performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamları sunan program, hedef koyma ve bu hedeflere ulaşma yolunda şirketleri destekliyor.

Hayata geçirilen pek çok proje ve uygulamaya rağmen bugün toplumun hemen hemen her kesiminde cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Bu eşitsizlik aynı zamanda iş yaşamında da etkisini gösteriyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip değilken kadınlar eşit iş için eşit ücret alamıyor, kadınlara ait şirketler ekonomik hayatın içinde adil rekabet edemiyor, fırsatlardan eşit şekilde yararlanamıyor.

Tüm bunlara ek olarak kadınların iş gücüne katılım oranı da düşük seviyelerde seyrediyor. Kadınların yönetim kurullarında ve üst yönetim rollerinde, özellikle stratejik addedilen bölümlerde temsili çok düşük.

COVID-19 dünya çapında hayatlarımızı etkilemeye devam ederken, salgın ve ekonomik yan etkileri uzun yıllar emek vererek elde ettiğimiz başarıları tehdit ediyor. Salgın öncesinde dünya genelinde en yavaş ilerleme kaydettiğimiz alanlardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği pandemiyle daha da derinleşiyor.

Kadınların, iş yaşamında eşit temsilinin ve katılımının artması toplumsal cinsiyet eşitliği için olduğu kadar ülkelerin ekonomik refah seviyesi için de büyük önem taşıyor. Öyle ki araştırmalara göre kadınlar, iş hayatına erkeklerle eşit seviyede katılım sağlayabilseydi küresel gayri safi yurt içi hasılada yüzde 26 artış kaydedilebilirdi.

UN Global Compact, şirketlerin üst düzey yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini belirlemelerine destek oluyor

Dünya genelinde şirketleri, operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’sine uyumlu hale getirmek için destekleyen UN Global Compact ise bu konuda artık sözden ziyade somut ve iddialı hedefleri temel alarak harekete geçmek gerektiğine vurgu yapıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 16 ülkede başlatılan, bu yıl 45 ülkede uygulanacak Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programıyla üst yönetimde kadın liderliğini artırmayı hedefliyor.  UN Global Compact, üye şirketlerine yönelik performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamlarını sağlayarak şirketleri kadınların üst düzeyde temsili ve liderliği için iddialı ve gerçekçi hedefler belirleme ve bunlara ulaşma konusunda destekliyor.

16’sı Türkiye’den toplam 309 şirket eylem planını hazırladı

Geçtiğimiz yıl 16’sı Türkiye’den olmak üzere 300’den fazla şirket eylem planlarını hazırladı ve üst yönetimlerine sundu. Bu şirketlerin yüzde 90’ı üst yönetimde, yüzde 68’i yönetim kurulu seviyesinde kadın liderliğini artıracak hedeflerini hazırladı. Şirketlerin yüzde 38’i ise 2025’e kadar kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefledi. 188 şirket, bu amaca yönelik program ve politikalarını belirledi. Bu program ve politikalar arasında işe alım ve profesyonel gelişim, eğitim ve iletişim, veri ve hesap verilebilirlik, taahhüt ve somut politikalar alanlarına odaklandı.

Global Compact Türkiye, Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programıyla; yönetim kademelerindeki kadın lider sayısından, kadın işletme sahiplerinin şirket harcamalarından aldığı paya kadar bir dizi alanda, iş dünyasını, kadınların temsili ve liderliği için iddialı kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmak üzere harekete geçmeye davet ediyor.

UN Global Compact imzacısı şirketlerin katılabileceği programın başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Program haziran ayında başlayacak.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler