Kagider Başkanı Emine Erdem: Dünyada kamu ihalelerinde kadın girişimci oranı sadece %1

Kagider Başkanı Emine Erdem: Dünyada kamu ihalelerinde kadın girişimci oranı sadece %1

KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında Arama Konferanslarının ilki 1 Ekim Perşembe günü yapıldı. Covid-19 salgınına yönelik uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle toplantı dijital ortamda gerçekleşti.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde KAİSDER ve BUIKAD paydaşlığında yürütülen “ İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesinin Arama Konferanslarının ilki 1 Ekim 2020 Perşembe günü gerçekleşti. İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen istişare toplantılarının ardından, ilk Arama Konferansı 1 Ekim Perşembe günü yapıldı.

Düzenlenen Arama Konferansı ile projenin önemli hedeflerinden biri olan, daha fazla kadın girişimcinin kamu ihalelerinde yer almaları adına TBMM’ye sunulması planlanan yasa önerisi için STK temsilcileri, banka, kamu ve akademisyenlerin görüşleri alındı. İş dünyasında kadının güçlendirilmesi, ticaret kanunu, kamu ihale kanunu, cinsiyet eşitliği, istihdam ve emek piyasası gibi konular çerçevesinde yapılan toplantılar girişimci kadınların potansiyellerini geliştirecek önemli bir kaynak oluşturuyor.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KAİSDER Başkanı Göknur Atalay’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği dijital toplantıda iş dünyasında kadının güçlendirilmesi, ticaret kanunu, kamu ihale kanunu, cinsiyet eşitliği, istihdam ve emek piyasası gibi konularda, uzman isimler değerli katkılarda bulundu.

Dünyada kamu ihalelerinde kadın girişimci oranı sadece %1

KAGİDER Başkanı Emine ErdemProjemiz; kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını sağlamak, ülkemizdeki kadın girişimcilerin ve üreticilerin bir platformda toplanması ve bu platformun kamu ve özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirilmesi adına önemli bir kaynak oluşturuyor. Yaptığımız çalışmalarla, kamu ihalelerinden kadın girişimcilerin daha fazla pay alabilmesi için yasa önerisini hazırlayıp hükümete sunmayı amaçlıyoruz. Yasa önerisini hazırlarken kadın girişimcilerin profilini ve beklentilerini, kamu ihaleleri ile ilgili deneyimlerini anlayabilmek 34 kadın girişimci derneğin başkanı ile bir araya geldik ve sonrasında 8 ilde gerçekleştirdiğimiz iştiare toplantılarıyla yereldeki kadın girişimcileri dinledik.

Bugün ve yarın ekosistemin uzmanları, kamu temsilcileri ve akademisyenlerle yapacağımız arama konferansları sonucunda kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektörün tedarikçileri arasında, liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın girişimcilerin rekabette eşit biçimde yer almasını, sağlayacak ve/veya teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılması için bir yasa önerimizi tamamlayacağız. Kadın girişimcilerin önünde yer alan engeller ve pazara erişim konusu hep birlikte çözüm bulmamız gereken bir alan bununla birlikte çok büyük bir pazar olan dünyadaki kamu ihale sözleşmelerinin sadece %1’ kadın girişimcilerle imzalanıyor. Bu üzerinde çalışılması gereken çok önemli bir konu bugün bir çok ülke bu konuda yeni çalışmalar hayata geçirdi ve bu sayede kadın girişimciliği konusunda ciddi atılımlar yaşandı. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek biz de hazırlayacağımız yasa taslağı önerisi ile kadınlarımızın kamu ihalelerinde daha fazla yer almaları konusunda öncülük edeceğiz.

Kadınların ekonomiye katılımının önemi pandemi döneminde yeniden gündeme geldi

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: “Global pandemi dönemde kadının ekonomiye katılımının ne kadar önemli olduğunu daha da gündeme geldiği bir gerçek. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projemiz ve proje çıktılarımız bu süreçte çok daha kıymetli hale geldi. BUİKAD olarak projede paydaş olarak yer almamızdan dolayı her zaman gururlu olduk. Projede hep vurguladığımız gibi kadından almalı memleket kazanmalı diyoruz. ”

Hedefimiz güçlü kadınları buluşturup birleştirmek

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay:“İş dünyasındaki kadın iletişimi, kadın ticareti ve kadın işbirliği çok kıymetli. İş dünyasında kadının güçlendirmesini ve birlikte ticareti geliştirmenin yanı sıra kanunlarla desteklenmesini sağlamak bu projemizin ana hedeflerinden biri. Biz kadınlar çok güçlüyüz bir de el ele verdik mi, daha da güçleniyoruz! Bu projede üç kadın derneği olarak el ele verdik ve şimdi hedefimiz tüm güçlü kadınları buluşturup birleştirmek ve iş dünyasında kadın iletişini güçlendirmektir.”

Proje Hakkında Bilgi:

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve iş pazarlarına ulaşmaları, etkin bir iletişim ağı içerisinde olmaları görüşüyle yola çıkan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri www.ticaretinkadinlari.comsitesinde bir araya getiriyor. Web platformu, kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç niteliğinde olacak. Kurulan portal ile girişimci kadınlar tek bir çatı altında birbirlerini destekleme, ortak iş yapma ve girişimci kadınlar ile iş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelecek. Diğer taraftan gerek kamu gerekse özel sektör alacağı ürün veya hizmeti sağlayacak kadın girişimcilerin bilgilerini platform üstünden ulaşabilecek.

Kamu ihalelerinde daha fazla kadın girişimci olması için yasa önerisi sunulacak

Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif, katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcilerin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülmekte.

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için teklif sunulması, katılımcı STK’ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler