Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi – İstasyon TEDÜ, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında 9-10 Eylül tarihlerinde Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak etkinliği gerçekleştirildi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği Ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Formu (KUSIF) Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan’ın açılış konuşmalarını yaptığı konferansa, Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacılar katıldı. Online konferansta, “Ekosistem Gelişimi”, “Savunuculuk”, “Kapasite Geliştirme”, “Ekosisteme Erişim, Diyalog Geliştirme ve İşbirlikleri Kurma” başlıkları ele alındı.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) Türkiye’de sosyal girişimcilik bilincinin artırılması ve ülkedeki sosyal girişimcilerin sayısının artması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlediği konferansta sosyal girişim ekosistemini biraraya getirdi. “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak” başlığıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacılar ve katılımcılar yer aldı. Konferansta “Ekosistem Gelişimi”, “Savunuculuk”, “Kapasite Geliştirme”, “Ekosisteme Erişim, Diyalog Geliştirme ve İşbirlikleri Kurma” konuları tartışıldı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmasında“Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı” projesini 2018 yılında, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi desteği ile başlattıklarını söyledi. Erdal Yıldırım şöyle devam etti: “Proje ile sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkân verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladık. Geçtiğimiz 2 yılda, kurduğumuz konsorsiyumun güçlü ortakları ve Türkiye’nin dört bir yanındaki iştirakçi ortaklarımızın etkin çalışmaları sayesinde bu amaca yönelik çok önemli adımlar attık. Bu iki günlük konferansta, proje süresince hayata geçirilen somut çıktıları, kamu ve özel sektörle geliştirilen diyalogları, yaratılan etkinin kalıcı olması için atılması gereken adımları dinleyip tartıştık. Görünen o ki, 21. yüzyıl ve sonrasında sorunları çözmek için şu ana kadar yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmamız gerekecek. Dolayısıyla derinleşen küresel ve yerel ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde sosyal girişimciliğin önemine yürekten inanıyoruz. Ayrıca, ekosistemin güçlenmesinin işbirliklerinin kalitesi ve ortaklıkların gücünden geçtiğini de bu projeyle bir kez daha görmüş olduk. Biliyoruz ki, bu projeleri başlatmak kadar devam ettirmek de büyük önem taşıyor. Sivil toplum, kamu ve özel sektörün el ele verdiğinde, kaynaklarını etkili şekilde ortak hedefler için kullandığında nasıl bir etki yaratılabileceğini iki yıllık deneyimimizde gördük. Bundan sonra da bu ağın güçlenerek büyümesi için elimizden geleni yapacağız. Ttüm paydaşlarımızın da birlikte kurup geliştirdiğimiz bu ağı desteklemeye devam etmelerini diliyorum.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Avrupa Birliği Başkanlığı olarak sivil toplumun katkısına önem veriyoruz. Şu ana kadar Sivil Toplum Destek Programı I ve II kapsamında toplam 79 projeye 10.4 milyon avro destek sağladık. Sivil toplumun Türkiye’de, karar süreçlerine daha fazla katılması, sivil toplumun öncü fikirlerinin karar alma mekanizmasında değerlendirilmesi imkanını yaratır. Sivil toplum kuruluşlarıyla kamu arasında daha sağlıklı, güvene dayanan bir ilişki oluşturulması için çalışıyoruz. Biz bu program altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında Vehbi Koç Vakfı’nın da aralarında bulunduğu toplam 10 sivil toplum kuruluşuna, yaklaşık 4.3 milyon avro hibe desteği sağladık. Türkiye AB ilişkilerinde somut sonuç aldığımız projelerden biri de bu projedir. AB üyeliğiyle bütünleşmenin gideceği noktayı belirleyecek olanın sivil toplum olduğuna inanıyoruz. Ekim ayı sonunda proje tamamlanıyor, ancak burada bitmeyecek, elimizde somut bir ağ oluştu. Türkiye’de sosyal girişimciliğin daha iyi anlaşılması, sivil toplum ve değişik kesimlerin bilinçlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz.”

Konferansta konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 4 yıl önce Türkiye’ye sağlanan Avrupa Birliği mali yardımları kasamında sivil toplum sektörünü güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını, 4 farklı programla 120 sivil toplum örgütüne 20 milyon avro’luk bir kaynak sağlayarak Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesine çalıştıklarını aktardı. Bülent Özcan şöyle devam etti: “Türkiye’de güçlü STK’ların önemli konuları ele alarak kapasite geliştirmesi ve bu alanda yenilikçi adımlar atmasını hedefledik. Gelinen noktada Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin fotoğrafının çekildiği, mevzuatının tarandığı, dünya örnekleriyle karşılaştırmaların yapıldığı, kısacası ülkemizdeki sosyal girişimciliğin güçlenmesiyle ilgili önemli bir altyapının oluşturulduğu bir projeyi tamamlamak üzereyiz. Aslında köprüler çoktan kuruldu. Vehbi Koç Vakfı ve projeyi birlikte yürüttüğü tüm paydaşlar muazzam bir altyapı oluşturdular. Bu ekosistem içindeki tüm paydaşlarla önümüzdeki dönemde de aynı amaçla beraber çalışacağımızın müjdesini vermek istiyorum, UNDP ile birlikte Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirecek yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz.”

Türkiye’deki sosyal girişimcilerin ve alanda çalışanların ihtiyaçlarından yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ( KUSIF) Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan, “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı” olarak 2 yıllık süre zarfında eğitimler düzenlediklerini, online ve offline etkinlikler organize ettiklerini aktardı. Gonca Ongan şöyle devam etti: “Proje illerimiz olan Bursa, Gaziantep, Kayseri, Muğla, Van ve Samsun’da 264 kişiyle görüştük; Türkiye’nin sosyal girişimcilik potansiyelini ortaya koyan, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi’ni yayınladık. Sosyal girişimciler için Türkiye’deki ve Avrupa’daki hukuki uygulamalarla beraber bir yayın haline getirdik. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiğimiz ekosistem toplantılarıyla araştırma bulgularımızı 500’e yakın kamu kurumu, sivil alan mensubu ve sosyal girişimciyle paylaştık. Kurduğumuz dijital platformun 1800 üyesi var, açık erişim sağlıyoruz. Projemizin en önemli çıktısı olan ve yaklaşık 1800 üyesi olan dijital platformumuzla, ülkenin dört bir yanında sosyal girişimleri, bu alana katkı sağlayan kişi ve kurumları, sosyal girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getirmeye devam ediyoruz.”

Konferansa katılan European Venture Philanthropy Association (EVPA)’nın Almanya, Avusturya İsviçre Bölgesi müdürü ve kamu özel sektör inisiyatifi lideri olan Anja Koenig ile Asian Venture Philanthropy Association’ın Avrupa Direktörü olan Kurt Peleman, “Etki Yatırımı Ekosistemi Nasıl Gelişir”, Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow’u Dr. Uygar Özesmi, “Sosyal Girişimlerden Satın Alma”, SocialValue UK ve Social Value International’ın CEO’su Ben Carpenter, “Sosyal Etki Yönetiminde Yeni Trendler: Dünya Nereye Gidiyor?”, E-Bursum’un kurucusu Bilgisayar Mühendisi Mesut Keskin, “Kamu ve Özel Sektör ile İşbirliği Geliştirenler”, Açık Açık Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve İ.B.B. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ise “Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesinde Kamunun Rolü” konulu birer konuşma yaptı.

Ekim 2018’den bu yana devam eden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında; Türkiye’nin dört bir yanından sosyal girişimcilik alanında çalışan kişi, kurum ve oluşumların bir araya getirilmesi; aralarında sinerji ve işbirliği oluşturulması, kapasitelerini artırılması; Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak etkinliği ise proje boyunca ekosistemde katedilen yolun ve yaratılan sinerjinin tüm hikayesini gözler önüne sermesi ve sosyal girişimcilik alanında kurulan ağları geleceğe taşıması ile projenin en önemli faaliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Konferans kapsamında gerçekleştirilen tüm konuşmalar ve paylaşılan içerikler, önümüzdeki günlerde Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi Hakkında

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi ile sosyal girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, bağlantı ve görünürlük ihtiyacının karşılanması Türkiye’de sosyal girişimciliğin toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırılması ve sosyal girişimciliğin bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, İstasyon TEDÜ, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığı ile yürütülen projeye Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Nilüfer Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştirakçi ortaklar olarak destek veriyorlar.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı hakkında ayrıntılı bilgi için:

https://www.sosyalgirisimcilikagi.org/t-rkiye-sosy…

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın dijital portalı: www.sosyalgirisimcilikagi.org

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler