Hafıza Merkezi Mali ve İdari Koordinatör arıyor

Hafıza Merkezi Mali ve İdari Koordinatör arıyor

Aşağıda detaylı görev tanımı ve aranan özellikleri belirtilen tam zamanlı Mali ve İdari Koordinator pozisyonuna başvuru için detaylı CV ve niyet mektupları 15 Eylül 2020 saat 18:00’e kadar [email protected] adresine gönderilebilir.

Görev Tanımı 

Mali İşler

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen muhasebe sistemine uygun şekilde muhasebe kayıtlarının yapılması ve belgelerin dosyalanması,
 • Faturaların takibi, muhasebeleştirilmesi ve ödemelerinin yapılması,
 • Banka işlemlerinin takibi, muhasebe kayıtlarının yapılması, banka ve muhasebe kayıtlarının denkliğinin kontrolü,
 • Personel iş avanslarının takibi ve kayıtlarının yapılması,
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının ve ödemelerinin takip edilmesi,
 • Gelen fonların takibi ve muhasebeleştirilmesi,
 • Bordroların hazırlanması, muhasebe kaydının yapılması ve maaş ödemelerinin takibi,
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay Mali Müşavir’e gönderilmesi (bordro, gider pusulaları, serbest meslek makbuzları, kira ödemesi vs.)
 • Personel işlerinin takibi (İş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının takibi, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi, SSK bildirgesinin düzenlenmesi ve bildirilmesi, yıllık izinlerin takibi, iş göremezlik raporlarının takibi ve onaylarının yapılması)
 • Yıllık tahmini bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında direktöre ve ilgili proje ekibine destek sağlanması,
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi,
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi,
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması (üye aidatları, bağışlar),
 • Yıllık ve proje bazlı denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmi belgelerin denetçilere sunulması, denetim süresince denetçilere bilgi akışının sağlanması,
 • Mali işlerle ilgili kurallar, prosedürler ve süreçlerle ilgili çalışanların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi.

İdari İşler

 • Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi,
 • Tüm satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütçelenmesi, teklif ve satın alımların derneğin genel politikasına uygun koşullar ile gerçekleştirilmesi,
 • Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması,
 • Yönetim kurulu kararlarının (üyelik kabulü, üyelik İstifa, Dernek organlarındaki değişiklik, nakdi yardım, proje başvuruları, imza sirküleri değişiklik, vb..) karar defterine yazılması ve gerekli imzaların tamamlanmasının sağlanması, takibi,
 • Ofis ihtiyaçlarının takibi ve siparişlerin verilmesi (kırtasiye, temizlik malzemeleri vs),
 • Yemek kartları için aylık hesaplamaların yapılması ve siparişin verilmesi,
 • Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim (telefon ve internet) arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi.

Aranan Nitelikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyimli olmak,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İİBF, Muhasebe) mezun olmak ya da başka bölümlerden mezun olup muhasebe eğitimi almış ve bu alanda çalışmış olmak,
 • Tek Düzen Hesap Planına hakim olmak ve bilanço usulünde muhasebe kaydı yapabilmek,
 • Muhasebe programı kullanabilmek (tercihen ZİRVE muhasebe programı),
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak,
 • Projelerde çalışma deneyimine sahip olmak, bütçe ve finansal rapor hazırlayabilmek,
 • Raporlama ve dokümantasyon konusunda deneyimli olmak,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,
 • İngilizce iletişim, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli olmak,
 • İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak,
 • İstanbul’da ikamet etmek.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler