Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Tarafından Hazırlanan Mentorluk Deneyimlerimiz Kitabı Yayımlandı

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Tarafından Hazırlanan Mentorluk Deneyimlerimiz Kitabı Yayımlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan “Mentorluk Deneyimlerimiz/ Mentorluk Yapmayı Amaçlayan STÖ’ler İçin Bir Kılavuz” adlı kitap mentorluk eğitimi ve mentorluk süreçleri ve deneyimlere dair odaklanıyor.

Bu kitap geliştirmeye çalıştığımız sivil alanda mentorluk yaklaşımının tüm aşamalarını ve uygulamalarını STÖ’lerle paylaşmak için kaleme alındı. Bu kitabın sivil alanda mentorluk çalışmaları gerçekleştirmek isteyen STÖ’lerin çalışmalarına katkıda bulunmasını amaçlıyoruz.

Kitabın birinci bölümünde STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme yöntem ve süreçlerinin 1990’lı yıllardan sonraki evrimleri ele alınmakta ve mentorluğun sivil alanda kullanılır bir araç olması için mentor ile örgüt arasındaki ilişkinin çerçevesi çizilmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde önce mentorluğun sivil alanda bir araç olarak ilk kullanım yeri olması nedeniyle, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Destek Programı’ndan bahsedilmekte ve daha sonra Kuluçka Destek Programı deneyimlerine dayanan bir mentorluk modeli ve 2014–2019 yılları arasındaki mentorluk modeli deneyiminin bir özeti paylaşılmaktadır.

Deneyimlerimizden öğrendiğimiz en temel şey mentorluk süreçlerinin planlandığı gibi gidebilmesi için mentorların birtakım becerilere sahip olması ve görevler başarması gerektiğidir. Kitabın üçüncü bölümünde STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme alanları ile ilgili mentorun sahip olması gereken bilgi ve birikim ve mentorluk ilişkisinin yürütülmesine yönelik kişisel beceriler tartışılmıştır.

2014 yılında kuruluşundan günümüze, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin bünyesinde birçok mentorluk eğitimi gerçekleştirildi. Kitabın dördüncü bölümünde 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan mentorluk eğitiminin tüm malzeme ve örnekleri bir araya toplanarak, mentorluk eğitiminin tüm süreçleri deneyim paylaşmaya dayalı olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Mentorluk eğitimleri süresince gerçekleştirilen 10 oturuma ilişkin her türlü bilgiye ve tartışmalara ayrı ayrı yer verilmiştir.

Mentorluk Deneyimlerimiz Kitabına Buradan Erişebilirsiniz.

“Bu Proje Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. Bu projenin içeriğinden yalnızca STGM/STÇM sorumlu olup herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler