Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu

Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Genç Bilim İnsanı Ödülleri, sekizinci kez sahiplerini buldu. Genç Bilim İnsanı Ödülleri; ülkemizdeki genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür etmek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere, her yıl farklı üniversitelerin rektörlerinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl seçilen 7 genç bilim insanına ödülleri, 18 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden canlı yayında düzenlenen törenle takdim edildi. Canlı yayınına bilim, iş ve sivil toplum alanından çok sayıda izleyici katıldı.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından, her yıl farklı üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği ile verilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. yılında. Temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına, yayılmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilen ödüllerde bu yıl 7 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu.

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllerin bu yılki ev sahipleri: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar oldu.

Yedi Genç Bilim İnsanı Ödül Aldı

126 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ELBÜKEN (Bilkent Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat KARALAR (Koç Üniversitesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik), Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR (Koç Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Doç. Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN (İstanbul Teknik Üniversitesi – Çevre Mühendisliği), , Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim HANAY (Bilkent Üniversitesi – Fizik / Makine Mühendisliği), Dr. Öğr. Üyesi Savaş TAŞOĞLU (Koç Üniversitesi – Makine Mühendisliği) ve Doç. Dr. Sedat NİZAMOĞLU (Koç Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) 2019 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ni kazanan isimler oldu.

Başvuruları titizlikle değerlendiren ve bu yılın başarılı Genç Bilim İnsanları’nı belirleyen Seçici Kurul’da ise; Prof. Dr. Alaattin Şen (Abdullah Gül Üniversitesi), Doç. Dr. Evren Mutlugün (Abdullah Gül Üniversitesi), Prof. Dr. Sevinç Dinçer İşoğlu (Abdullah Gül Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Emre Sermutlu (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. İres İskender (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Müslim Erdoğan (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Ernaz Altındağ Çakır (Düzce Üniversitesi), Prof. Dr. Oğuz Köysal (Düzce Üniversitesi), Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş (Düzce Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin (Yeditepe Üniversitesi) yer aldı.

Ödül Töreni Sanal Ortamda Gerçekleştirildi

7 bilim insanına ödülleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Bilim Kahramanları Derneği’nin Instagram hesabından yapılan sanal ödül töreni ile takdim edildi. Koronavirüs (COVİD – 19) salgını sebebiyle fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı bu dönemde, Bilim Kahramanları Derneği ilk defa sanal bir ödül töreni organize etti. Sunuculuğunu Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Doğan’ın üstlendiği Instagram canlı yayınına bilim, iş ve sivil toplum alanından çok sayıda izleyici katıldı. Bilim İnsanı Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koşar’ın desteğiyle bilim insanlarının çalışmalarının aktarıldığı etkinlik Çellist Nihan Demirkapı’nın müzik dinletisi ile son buldu.

Sanal ödül törenimizin açılış konuşmasını yapan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir şunları söyledi: Dünya olarak COVİD-19 sürecinde zorlu günler geçiriyoruz ancak biliyoruz ki tüm zorlukları bilim çözecek, çünkü umut bilimde. Dernek çalışmalarımıza baktığımızda, bugüne kadar 47.000’i aşkın çocuğun bilimi sevmesi, bilimle ilgilenmesi için çalışmalar yürüttük. Biz bizimle birlikte olan çocuklara bilim insanlarımızı rol model olarak göstermek istiyoruz. Bu noktada da genç bilim insanlarının toplumda görünür olmasını istiyoruz. İnsanlığın daha iyiye ilerlemesi için bu genç bilim insanlarını teşvik etmeye devam etmeliyiz.”

Ödül kazanan Genç Bilim İnsanları’nın bilime katkı yaptığı alanlar:

Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Elbüken

Bilkent Üniversitesi – Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü (UNAM)

Dr. Çağlar Elbüken, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden lisans derecesini, 2009 yılında Waterloo Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden doktora derecesini aldı. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM), mikroakışkan sistemler laboratuvarını kurdu ve aynı kurumda doktoralı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları mikroakışkan sistemler, taşınabilir tanı sistemleri, çift-fazlı akış sistemleri ve hemoreoloji alanında yoğunlaşmıştır. Çalışmaları yüksek hassasiyette algılamayı sağlayan yeni nesil sağlık teknolojilerinin temellerini oluşturmaktadır. Yeni doğanlarda çok yaygın olarak görülen sarılık hastalığının tespiti için topuktan alınan 10 µl tam kan ile 2 dakika içerisinde laboratuvar analizi hassasiyetinde sonuç veren taşınabilir bir mikroakışkan ölçüm sistemi geliştirmiştir. Ürünü kullanılmaya başladığında özellikle yeni doğan acil ünitelerinde takip altındaki hastaların sarılık ölçümleri çok pratik bir yöntemle ve çok düşük maliyetle yapılabilecektir.

Dr. Öğretim Üyesi Elif Nur Fırat Karalar

Koç Üniversitesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Elif Nur Fırat Karalar, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, doktora çalışmalarını University of California, Berkeley’de ve doktora sonrası çalışmalarını Stanford Üniversitesinde tamamladıktan sonra 2014 yılında Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde “Hücre İskeleti Araştırma” laboratuvarını kurdu. Laboratuvarında yürüttüğü araştırma projelerinin uzun vadeli hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan hücre organellerinin nasıl oluştuğunun ve görev yaptığının belirlenmesidir. ERC tarafından 1.5 milyon Avro bütçe ile desteklenen projesinde “sentriyolar satelit” adlı yapıların biyolojisini disiplinler arası bir yöntemle araştırmaktadır. Bu projelerin sonuçları böbrek bozuklukları, zekâ geriliği, körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan genetik hastalıkların ve kanserin tanı ve tedavi çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Doç. Dr. Ertuğrul Başar

Koç Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Ertuğrul Başar, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden almıştır. Princeton Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki görevlerinin ardından Koç Üniversitesine geçen Doç. Dr. Başar, Haberleşme Araştırma ve İnovasyon Laboratuvarını (CoreLab) yönetmektedir. Dr. Başar’ın çalışma alanları gelecek nesil (5G ve ötesi) telsiz haberleşme sistemleri, çok-girişli çok-çıkışlı sistemler, indis modülasyonu, uyarlanabilir akıllı yüzeyler ile haberleşme, haberleşme için işaret işleme ve görünür ışıkla haberleşmedir. Geliştirmiş olduğu indis modülasyonlu haberleşme ve akıllı yüzeyler ile gelecek nesil sistemler için yüksek enerji verimli çözümler sunarak hem haberleşme sistemlerinin karbon ayak izinin düşürülmesine katkıda bulunmakta hem de toplum içerisinde kullanıcıların özellikle acil durumlarda daha iyi servis kalitesine sahip olmasına yardımcı olmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Selim Hanay

Bilkent Üniversitesi – Fizik & Makine Mühendisliği

Selim Hanay, lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nden Mikroelektronik Mühendisliği ana dal ve Fizik yan dal programlarında 2003 yılında almıştır. California Institute of Technology (Caltech) Fizik bölümünden doktorasını almış, bu kurumda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2013 yılında Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve UNAM’da laboratuvarını kurmuştur. Bilkent Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği’nden aldığı destekle hastalıkların erken teşhisi için Hücre Radarı geliştirmektedir Geliştirdiği hücre radarının, kanserli hücrelerin kandan erken teşhisi ve biyopsiden alınan kanser hücreleri için hangi kemoterapi ilaçlarının en etkili olacağı gibi insan sağlığına doğrudan etki edecek amaçları vardır. Bu algılayıcıların farklı bir versiyonu ise yine virüslerin algılanmasına olanak tanımaktadır. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölüm öğrencileri tarafından iki kere ‘En İlham Verici Hoca’ seçilmiştir.

Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin

İstanbul Teknik Üniversitesi – Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Delft University of Technology arasındaki ortak programla tamamlamıştır. 2005 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır. Çalışmalarının bilime sağladığı en önemli katkılar anaerobik biyoteknoloji, enerji verimli atıksu arıtma prosesleri, dinamik membran teknolojisi, membran biyoreaktörler ve yenilenebilir enerji geri kazanımı konuları üzerinedir. Doç. Dr. Erşahin’in yaptığı bilimsel çalışmalar sürdürebilir çevre yönetimi anlayışı üzerine olup, bu kapsamda atıksuyu bir kaynak olarak görmekte, içerisindeki enerjinin ve kullanılabilir maddelerin maksimum düzeyde geri kazanılması ve arıtılan suyun yeniden kullanılmasını hedeflemektedir. Bu anlayışla, en az alan ve en az enerji kullanılarak, ve hatta enerji üretilerek, atıksu arıtımı sağlanabilmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Savaş Taşoğlu

Koç Üniversitesi – Makine Mühendisliği

Dr. Savaş Taşoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ ve Koç Üniversitesi, doktora derecesini UC Berkeley Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ise Harvard Medical School’dayapmıştır. Taşoğlu, doku mühendisliği, hasta başı tanı kitleri ve mikro akışkanlar alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Manyetik ve mikro-robotik bir yaklaşım ile milimetrik ölçekli hücre-kapsülleyici yapı taşlarını kodlamak için zamansal ve uzamsal kontrol sağlayan Taşoğlu, ABD’de bulunduğu dönemde çeşitli işbirlikleri ile çocukların erken yaşta bilimle buluşmasına fırsat veren bilim kampları projelerinde ve mühendislik alanında sınıf materyalleri hazırlanmasında yer almıştır. Ayrıca, biyomühendislik ve biyo-üretim ile ilgili çalışmalarını halka duyurmak için “herkese açık davet” günleri düzenlemiştir.

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Sedat Nizamoğlu

Koç Üniversitesi – Elektrik& Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik lisans derecelerini 2005 yılında, Fizik yüksek lisans ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora derecesini Bilkent Üniversitesi’nden aldı. Doktoradan sonra, Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts General Hospital ve Özyeğin Üniversitesi’nin ardından 2015 yılı Şubat ayından beri Koç Üniversitesinde çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmaları, enerji, tıp ve çevreye uygulanmak üzere yenilikçi biyoelektronik ve optoelektronik cihazların ve arayüzlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Dr. Nizamoğlu yarı iletken kuantum noktacıklar ile tümleştirilmiş dünyanın en verimli beyaz LED’ini göstermiştir. Katı hal tabanlı aydınlatmaların hedeflenen performans düzeylerine ulaşması ve bunun şu an hali hazırda yaygın kullanılan mevcut aydınlatma sistemleriyle ile yer değiştirmesi durumunda, küresel anlamda aydınlatma için kullanılan elektriği %50 azaltmak mümkün olacaktır. Doç Dr. Sedat Nizamoğlu bilimin geniş kitlelere yayılmasına önem vermektedir. Örneğin, Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışması Netflix’te yayınlanan White Rabbit Project adlı dizide 1. Sezon 8. Bölümde geleceğin önemli teknolojilerinden biri olarak yer bulmuş ve detaylı olarak anlatılmıştır.

ww.yilinbiliminsani.org/

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler